Accumulation là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

accumulation
*

accumulation /ə,kju:mju"leiʃ/ danh từ sự chất đống, sự chồng chất, sự tích luỹ, sự tích lại, sự tích tụ, sự góp nhặt sự có tác dụng giàu, sự tích của sự tích thêm vốn (do lãi ngày một đẻ ra) đống (giấy má, sách vở...) sự thi và một lúc nhiều bằng (ở trường đại học)
sự bồi đắpsự bồi lắngaccumulation load: sự bồi lắng phù saaccumulation of mud: sự bồi lắng bùn cátsự hóa học đốngsự tích đọngaccumulation of mud: sự tích ứ bùnsự tích tụabsolute accumulation: sự tích tụ hay đốiaccumulation load: sự tụ tập bàn cátaccumulation of particles: sự tích tụ hạtaccumulation of sediments: sự hội tụ phù safault line accumulation: sự tích tụ dọc đứt gãyfluvio glacial accumulation: sự hội tụ băng thủyfrost accumulation: sự tụ tập tuyếtheat accumulation: sự hội tụ nhiệtmarine accumulation: sự tích tụ bởi vì biểnplacer accumulation: sự tụ tập sa khoángrelative accumulation: sự hội tụ tương đốisediment accumulation: sự hội tụ phù sa (trong hồ chứa)sludge accumulation: sự tích tụ bùntích tụabsolute accumulation: sự tích tụ tốt đốiaccumulation disease: dịch tích tụaccumulation electric-heating system: khối hệ thống sưởi năng lượng điện tụaccumulation load: sự tụ tập bàn cátaccumulation of particles: sự tụ tập hạtaccumulation of sediments: sự tích tụ phù saarea of accumulation: vùng tích tụfault line accumulation: sự hội tụ dọc đứt gãyfluvio glacial accumulation: sự tụ tập băng thủyfrost accumulation: hội tụ tuyếtfrost accumulation: sự hội tụ tuyếtheat accumulation: sự hội tụ nhiệtice accumulation: tích tụ tuyếtmarine accumulation: sự tích tụ vày biểnmoisture accumulation: hội tụ ẩmoil accumulation: tích tụ dầuplacer accumulation: sự tích tụ sa khoángplain of accumulation: đồng bởi tích tụrelative accumulation: sự tích tụ tương đốisediment accumulation: sự tụ tập phù sa (trong hồ chứa)sludge accumulation: sự tụ tập bùnsnow accumulation: hội tụ tuyếtstructure for the accumulation of petroleum: cấu trúc tích tụ dầu khízone of petroleum accumulation: vùng tích tụ dầu mỏLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự bồi tụflood plain accumulation: sự bồi tụ đồng bằngsự tích lũyaccumulation of error: sự tích lũy không đúng sốaccumulation of errors: sự tích lũy sai sốplanned accumulation: sự tích lũy (theo) kế hoạchLĩnh vực: toán và tinsự ck chấtsự tụaccumulation curveđường cong lũy tíchaccumulation curveđường cong tích lũyaccumulation cyclechu kỳ tích lũyaccumulation cyclechu trình tích lũyaccumulation diagram of drainage areabiểu vật tích lũy diện tích s thoát nướcaccumulation factorhệ số tích lũyaccumulation factornhân tử tích lũyaccumulation fundvốn tích lũyaccumulation fundsvốn tích lũyaccumulation hillđộ dốc tích lũyaccumulation lakehồ tích nướcaccumulation layerlớp tích lũyaccumulation of mudsự bùn hóa học đốngaccumulation of particlesmẫu hạtaccumulation of snowsự tuyết hóa học đốngaccumulation plainđồng bằng bồi tíchaccumulation pointđiểm tụaccumulation registerđăng ký tích lũyaccumulation reservoirbể tích nướcsự dồn lạisự tích lũyaccumulation of discount: sự tích lũy chiết khấubond discount accumulation: sự tích điểm giá ưu tiên trái phiếuimproper accumulation: sự tích lũy ko đúnginventory accumulation: sự tích lũy sản phẩm trữmonetary accumulation: sự tích lũy tiền tệsinking fund accumulation: sự tích trữ trả nợworker"s property accumulation: sự tích lũy gia sản của công nhântích lũyaccumulation account: thông tin tài khoản tích lũyaccumulation area: khu vực tích lũyaccumulation factor: bí quyết tích lũyaccumulation insurance: bảo hiểm tích lũyaccumulation of discount: sự tích lũy phân tách khấuaccumulation schedule: bảng tích lũybond discount accumulation: sự tích lũy giá ưu tiên trái phiếucapital accumulation: tích lũy vốncapitalist accumulation: tích lũy tư bản chủ nghĩaimproper accumulation: sự tích lũy ko đúnginventory accumulation: sự tích lũy hàng trữmonetary accumulation: sự tích trữ tiền tệprimary accumulation: tích trữ nguyên thủyprimitive accumulation: tích trữ ban đầuprimitive accumulation of capital: tích điểm tư bạn dạng nguyên thủyproperty accumulation savings contract: vừa lòng đồng tiết kiệm ngân sách và chi phí tích lũy tài sảnpublic accumulation: tích lũy công cộngsinking fund accumulation: sự tích trữ trả nợstock accumulation: tích trữ trữ khoworker"s property accumulation: sự tích lũy gia tài của công nhântích tụaccumulation of excess cash balancesự dồn khía cạnh dư thừaaccumulation of stockssự tích trữ hàng hóaaccumulation unitcơ sở tăng vốn đầu tưaudience accumulationtổng số khán thính giả (quảng cáo)capital accumulationhình thành vốncost accumulationsự tính dồn chi phí tổnimproper accumulationsự gìn giữ tiền lãi phi phápsinking fund accumulationsự tích luỹ quỹ trả nợvoluntary accumulation plankế hoạch từ bỏ nguyện tích góp <ə,kju:mju"lei∫n> danh từ o sự tích luỹ, sự tích tụ, sự chất đống, sự chồng chất, sự tích lại, sự góp nhặt § commercial accumulation : sự tích luỹ có mức giá trị thưng mại, trữ lượng thưng mại § oil accumulation : sự tích tụ dầu § talus accumulation : sự tích tụ ở sườn, (hiện tượng) sườn tích § accumulation chamber : buồng tích tụ , thiết bị sử dụng trong phương pháp khai quật dầu. § accumulation of cuttings : sự tích tụ mùn khoan § accumulation of mud : sự tích tụ bùn § accumulation of petroleum : sự tích tụ dầu mỏ o sự lắng đọng