Acquaintance là gì

  -  
acquaintance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Bí quyết phát âm acquaintance giọng phiên bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của acquaintance.

Bạn đang xem: Acquaintance là gì


Từ điển Anh Việt

acquaintance

/ə"kweintəns/

* danh từ

sự biết, sự gọi biết

to have a good acquaintance with Vietnam: phát âm biết rất rõ về Việt Nam

to have an intimate acquaintance with a subject: hiểu biết tận tường một vấn đề

sự quen, sự quen thuộc biết

to make acquaintance with somebody; lớn make someone"s acquaintance: có tác dụng quen với ai

((thường) số nhiều) người quen

an old acquaintance: một người quen cũ

a man of many acquaintances: một tín đồ quen biết nhiều

bowing (nodding) aquaintance

người quen thuộc sơ sơ

to drop an aquaintance

bỏ rơi một bạn quen, lờ một fan quen

to scrape acquaintance with somebody

cố có tác dụng quen bởi được với ai

speaking acquaintance

(xem) speaking

to strike up an aquaintance

(xem) strike


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Microplastic Là Gì - Meaning Of Microplastics In English


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô search kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ đề nghị tìm vào ô search kiếm với xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa các từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem những từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ mong xem.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Adequately Là Gì, Nghĩa Của Từ Adequately


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*