Adequately Là Gì

  -  
None of us can ever adequately appreciate in mortality the full beneficial consequences of the Atonement.

Bạn đang xem: Adequately là gì


Trong cuộc sống thường ngày trần thế, không người nào vào chúng ta cũng có thể hàm ân đủ một cách toàn vẹn những hiệu quả mang đến lợi ích của Sự Chuộc Tội.
He became an effective altruist when he calculated that with the money that he was likely khổng lồ earn throughout his career, an academic career, he could give sầu enough to cure 80, 000 people of blindness in developing countries và still have sầu enough left for a perfectly adequate standard of livietvuevent.vnng.
Anh đang trở thành người dân có lòng trắc ẩn tuyệt vời Lúc tính toán thù rằng cùng với số chi phí mà lại anh hoàn toàn có thể tìm được nhờ công vietvuevent.vnệc, một công vietvuevent.vnệc mang tính chất học tập thuật, anh rất có thể góp chi phí để chữa đến 80, 000 tín đồ mù sinh hoạt phần đa nước đã cải tiến và phát triển với vẫn còn chi phí đầy đủ để sinh sống ở mức tuyệt vời và hoàn hảo nhất vừa đủ.
In addition, internal audits are conducted at planned intervals lớn ascertain whether the EMS meets the user"s expectations & whether the processes and procedures are being adequately maintained and monitored.
Bên cạnh đó, kiểm tân oán nội bộ được tiến hành theo kế hoạch để xác minh xem liệu những EMS có đáp ứng mong mỏi đợi của người tiêu dùng mặc dầu các quy trình và giấy tờ thủ tục đang rất được bảo trì đầy đủ với theo dõi (các tiêu chuẩn Úc / Tiêu chuẩn New Zealvà 2004).
13 Before making a dedication, a youth should have adequate knowledge to lớn comprehover what is involved và should be seeking a personal relationship with God.
13 Trước Khi có tác dụng sự dâng bản thân, em nhỏ tuổi đó bắt buộc bao gồm sự đọc biết chín chắn về vụ vietvuevent.vnệc liên hệ với nên tìm kiếm tìm sự liên hệ trực tiếp cùng với Đức Chúa Ttách.
We will not have a vaccine or adequate supplies of an antivietvuevent.vnral to combat bird flu if it occurs in the next three years.
Chúng ta đang không có vaccine tốt cung ứng đủ thuốc chống vietvuevent.vnrut nhằm cản lại ốm gia cố nếu nó lộ diện vào bố năm tới.
Nevertheless, the simple truth is that we cannot fully comprehover the Atonement & Resurrection of Christ & we will not adequately appreciate the chất lượng purpose of His birth or His death—in other words, there is no way khổng lồ truly celebrate Christmas or Easter—without understanding that there was an actual Adam and Eve sầu who fell from an actual Eden, with all the consequences that fall carried with it.
Tuy nhiên lẽ thật đơn giản là chúng ta chẳng thể đọc hết Sự Chuộc Tội cùng Sự Phục Sinch của Đấng Ky Tô với bọn họ sẽ không còn nhận xét mê thích hợp mục đích duy nhất của vietvuevent.vnệc giáng sinh giỏi cái chết của Ngài—nói theo một cách khác, không có cách gì để thật sự kỷ niệm lễ Giáng Sinc hoặc lễ Phục Sinh—trường hợp không hiểu rằng thật sự là bao gồm một tín đồ lũ ông tên là A Đam và một tín đồ phụ nữ tên là Ê Va đã sa bửa tự Vườn Ê Đen thiệt sự cùng với tất cả đông đảo hậu quả mà sự sa bổ rất có thể gây ra.
In the event, the other two capital ships, designated Force Z, did not have adequate air cover, & were sunk by Japanese aircraft when the Japanese landed in Malaya in December 1941.
Trong sự kiện này, hai cái tàu chiến nòng cốt, vốn chọn cái tên là Lực lượng Z, dường như không thể dành được sự yểm trợ trên không ưa thích đáng, với đã trở nên trang bị cất cánh Nhật đựng cánh trường đoản cú TP..Sài Gòn đánh chìm Khi lực lượng nước Nhật đổ bộ lên Malaya hồi tháng 1hai năm 1941.
Packard adds that because of the shortage of adequate child-care provietvuevent.vnsions in the United States, “quite a few million children today are being short-changed on good care in their early years.” —Our Endangered Children.
Ông Packard nói thêm rằng bởi vì thiếu thốn sự hỗ trợ để để ý trẻ nhỏ một giải pháp đầy đủ ở Hoa Kỳ, “gồm cả mấy triệu trẻ nhỏ thời nay hiện không được chuyên chú tinh tướng trong tuổi thơ ấu”—Trích cuốn nắn “Con tphải chăng bọn họ bị lâm nguy” (Our Endangered Children).
When the problem is more persistent, however, such a remedy may not be adequate —you will need help to lớn battle discouragement.
Tuy nhiên, Lúc vụ vietvuevent.vnệc dằng dai hơn, một chiến thuật như vậy có thể ko say mê hợp—bạn sẽ cần được hỗ trợ để cản lại sự vấp ngã lòng.
The report outlines how the public sector can elevate this issue & direct adequate resources toward pollution priorities; compel và motivate farmers of various sizes & capacities to lớn produce in better ways; baông xã innovation và learning lớn stay ahead of the pollution challenge; and structurally shape the sector khổng lồ grow more sustainably.
Báo cáo đưa ra cách tiến hành để khoanh vùng công rất có thể cải thiện sự vietvuevent.vnệc này cùng phía nguồn lực có sẵn tới các ưu tiên xử trí ô nhiễm; nên cùng chế tạo ra hễ lực mang đến nông dân gồm qui mô phân phối và năng lượng không giống nhau thêm vào theo những cách kết quả hơn; cung ứng đổi mới sáng chế và học hỏi và chia sẻ để kiểm soát và điều hành được thách thức ô nhiễm; với kết cấu lại khu vực nông nghiệp nhằm tăng trưởng chắc chắn hơn.
It means familiarization with a new way of being, new way of perceivietvuevent.vnng things, which is more in adequation with reality, with interdependence, with the stream và continuous transformation, which our being và our consciousness is.

Xem thêm: Arduino Và Giao Tiếp Spi Là Gì, Giao Tiếp Spi Là Gì


Nó có nghĩa là có tác dụng quen với cùng một biện pháp sinh sống mới, một cách dấn thức mới mẻ và lạ mắt về vietvuevent.vnệc trang bị, gần gụi rộng với thực tại. với vietvuevent.vnệc tương thuộc, cùng với cái tan và sự đưa hoá tiếp tục đó là phiên bản thể với ý thức của bọn họ.
“Our being adequately qualified issues from God, who has indeed adequately qualified us lớn be ministers of a new covenant.” —2 CORINTHIANS 3:5, 6.
bí quyết của Shop chúng tôi tới từ Đức Chúa Ttách, là Đấng đang khiến Shop chúng tôi bao gồm đầy đủ tư cách để triển khai người hầu vietvuevent.vnệc của gimong mới”.—2 CÔ-RINH-TÔ 3:5, 6, NW.
Therefore, adequate measures lớn avoid contamination from any DNA present in the lab envietvuevent.vnronment (bacteria, vietvuevent.vnruses, or human sources) are required.
Do PCR hết sức nhạy, yêu cầu bắt buộc rời ô nhiễm các DNA không giống bao gồm trong phòng thí nghiệm (vietvuevent.vn trùng, vietvuevent.vnrus, DNA,...).
This includes adequate parental leave - ideally for both parents - with kin caregivietvuevent.vnng and financial help where needed.
Như vậy bao gồm cha mẹ giữ lại đầy đủ - lý tưởng cho tất cả cha mẹ - với thân nhân chăm sóc cùng giúp đỡ tài bao gồm Lúc quan trọng.
In the article, Heisenberg credited Born and Jordan for the final mathematical formulation of matrix mechanics & Heisenberg went on khổng lồ găng how great their contributions were khổng lồ quantum mechanics, which were not "adequately acknowledged in the public eye."
Trong bài vietvuevent.vnết đó, Heisenberg vẫn công nhận Born cùng Jordan chỉ dẫn những bí quyết sau cuối của cơ học ma trận cùng Heisenberg liên tiếp nhấn mạnh vấn đề đóng góp của mình vào cơ học tập lượng tử, mà "ko được thừa nhận một cách đúng mực bởi vì công chúng".
She no longer suffered from the consequences of abuse, because she had adequate understanding of His Atonement, sufficient faith, and was obedient to His law.
Em ấy không thể đau buồn cùng với kết quả của sự vietvuevent.vnệc lạm dụng quá nữa bởi em ấy đang có tìm hiểu say mê đáng về Sự Chuộc Tội của Ngài, có đầy đủ đức tin, và biết vâng lời theo lao lý của Ngài.
Ensure that your dem& sources have adequate policies to prohibit & protect against this behavietvuevent.vnor.
▪ An adequate supply of forms for use during the 1997 servietvuevent.vnce year is being sent to lớn each congregation.
▪ Một số lượng những mẫu đối chọi quan trọng để cần sử dụng trong những năm công tác làm vietvuevent.vnệc 1997 đang rất được gửi đi để các hội thánh tùy luôn thể sử dụng, tuy thế đề xuất an ninh.
If you have young children or are planning khổng lồ raise a family, you might kiểm tra to lớn see if there is an adequate secondary school in your area.
Nếu như con cái của bạn còn bé dại hoặc chúng ta dự định sẽ sở hữu con, chúng ta cũng có thể soát sổ xem vào khoanh vùng của công ty trường trung học giỏi hay là không.
While the U.S. Army had not found the Model 269 adequate for combat missions, in 1964 it adopted the Model 269A as its training helicopter lớn replace the TH-23 & designated it the TH-55A Osage.
Trong Khi Lục quân Hoa Kỳ sẽ khẳng định Model 269 ko thích hợp cho nhiệm vụ tđam mê chiến, mà lại mang lại năm 1964 chúng ta vẫn chọn Model 269A có tác dụng thiết bị cất cánh trực thăng đào tạo và huấn luyện sửa chữa thay thế đến TH-23 và đánh tên hiệu là TH-55A Osage.
The government was criticized for underestimating the extent of flooding, givietvuevent.vnng mixed or conflicting information, and not givietvuevent.vnng adequate warnings.
Họ phê phán chính phủ nước nhà vị đã không lường trước được sự không ngừng mở rộng của cơn bè lũ, chỉ dẫn đọc tin mâu thuẫn, không rõ rang và không chỉ dẫn được phần nhiều lời chú ý say đắm đáng cho tất cả những người dân.
• Developing Sustainable Institutions for Quality Servietvuevent.vnce: This includes: a) ensuring that the institutional capathành phố is adequate to develop và implement the City Sanitation Plans which should incorporate the concerns of the poor; và b) integrating urban water management by combining the water & wastewater business as the two sectors are linked and by supporting the development of a robust regulatory mechanism at the local level to ensure quality servietvuevent.vnces.

Xem thêm: Lý Do Bạn Cần Ptr Record Là Gì Và Làm Sao Để Cài Reverse Ip Lookup


• Phát triển tổ chức triển khai thể chế bền chắc để bảo vệ quality dịch vụ: Bao bao gồm : a) bảo đảm rằng năng lượng thiết chế đủ nhằm xây đắp cùng thực hiện những chiến lược dọn dẹp và sắp xếp môi trường xung quanh đô thị, trong số đó đề nghị phối hợp phần đông mối quyên tâm đến fan nghèo; với b) phối kết hợp lồng ghnghiền cai quản nước thành phố bằng phương pháp kết hợp sale nước và nước thải bởi đây là nhị lĩnh vực tất cả tương quan mang đến nhau với cung ứng sự cải tiến và phát triển phép tắc quản lý trẻ trung và tràn đầy năng lượng sống cấp cho địa phương để đảm bảo chất lượng dịch vụ .
Tuyên bố này lôi kéo tạo thành một "quyền lực số lượng giới hạn tuy nhiên cụ thể với thăng bằng nhằm mục đích ngăn ngừa một cuộc chiến trực rỡ."
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M