AGAIN AND AGAIN LÀ GÌ

  -  
phó từ là 1. lại, lần tiếp nữa, nữa 2. quay lại 3. đáp lại, dội lại 4. ngoài ra, Ngoài ra, hơn nữa, vả lại, vả chăng
Dưới đó là hầu như chủng loại câu có cất tự "again và again", vào bộ tự điển Từ điển Y Khoa Anh - vietvuevent.vnệt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm phần lớn mẫu mã câu này để đặt câu vào tình huống đề nghị đặt câu cùng với tự again & again, hoặc tham khảo ngữ chình ảnh sử dụng trường đoản cú again & again trong cỗ tự điển Từ điển Y Khoa Anh - vietvuevent.vnệt

1. This happens again và again và again.

Bạn đang xem: Again and again là gì

lại tốn một lượng thời hạn hữu hạn nhất định.

2. Not being sold again & again...

Không bị chào bán qua phân phối lại nữa...

3. Eldred recalls that when his school trousers became threadbare, his mother simply patched them up —again & again and again!

Eldred hồi ức chình ảnh người mẹ cứ đọng vá đi vá lại mẫu quần đến lớp cũ rích của anh ý.

4. Again & again, I stopped the boom-boom.

Lần nữa và đợt tiếp nhữa tôi đang ngăn ngừa bùm-bùm.

5. We laughed together as he tried again & again.

Chúng tôi cười cợt đùa với nhau Lúc đứa cháu tôi nỗ lực đi nỗ lực lại.

6. So we made this box, & we tested it again and again and again, and we"re going through multiple iterations to vị these things.

Nên Cửa Hàng chúng tôi có tác dụng dòng hộp này, soát sổ tới lui, trải qua công vietvuevent.vnệc tinh vietvuevent.vn.

7. Do it again & again until your reading is fluent.

Tập đi tập lại cho tới khi đọc lưu loát.

8. Don’t treasure up past wrongs, reprocessing them again & again.

Đừng giữ lại hầu hết điều sai lầm vào vượt khứ đọng, đừng suy đi nghĩ về lại về chúng.

9. He then states how the messengers were rejected again và again.

Rồi Ngài nói rằng các sứ đọng mang này đã trở nên từ chối nhiều lần như thế nào.

10. He carefully examines the piece of ancient text again & again.

Ông chú ý coi đi xem lại mhình họa vnạp năng lượng bạn dạng cổ.

11. This has been the finding of medical anthropologists again và again.

Điều này được phạt hiện vị các đơn vị nhân chủng học y tế.

12. Because what newspapers bởi vì is they repeat again and again rare risks.

Bởi vì số đông gì các tờ báo làm là lặp đi tái diễn đều rủi ro hi hữu chạm chán.

13. You act out the same cycles of self-destruction again and again.

Anh hoạt động như là một chu kỳ trường đoản cú hủy diệt cứ đọng lặp đi tái diễn như thế.

14. Imperfect humans often abuse power, as history has confirmed again và again.

Con người bất toàn thường xuyên lấn quyền, nlỗi lịch sử những lần xác minch.

15. However, as the weeks went by, the prosthesis continued to lớn break again và again.

Tuy nhiên, các tuần lễ trôi qua, chiếc chân trả thường xuyên gãy đi gãy lại những lần.

16. AGAIN and again stories such as this one are told by people ensnared by alcohol.

NHIỀU LẦN, đông đảo câu chuyện tương tự như đã có được fan từng sa vào mồi nhử của rượu nói lại.

17. The fishermen phối their net, và then hauled it in again & again, hour after hour.

Các ngư gia thả lưới, rồi lại vuốt lên, cứ đọng rứa hết giờ này lịch sự giờ không giống.

18. Go over your talk again and again until your entire talk fits within the assigned time.

Hãy tập đi tập lại cho tới lúc toàn bộ bài xích giảng vừa đúng thời hạn ấn định.

19. They kill a goat và again và again dip Joseph’s beautiful coat inlớn the goat’s blood.

Xem thêm: Cc Và Bcc Nghĩa Là Gì ? Phân Biệt Cc Và Bcc Phân Biệt Cc Và Bcc

Họ giết thịt một nhỏ dê với nhúng loại áo đẹp của Giô-snghiền nhiều lần vào ngày tiết nhỏ dê.

trăng tròn. Again và again, the male sandgrouse risk their lives in order to lớn collect water for their chicks.

Dần dà, gà gô trống tấn công liều mạng sống của chính nó nhằm mang nước về mang lại con.

21. Again & again , we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force .

Xin kể lại là , họ nên vươn cho tới đỉnh cao chon von của vietvuevent.vnệc kết hợp sức khỏe thân xác cùng với sức mạnh trọng tâm hồn .

22. (Psalm 86:5-7) “O Jehovah” —again & again we thrill khổng lồ the intimacy of this expression!

ngày gian-truân tôi đang kêu-cầu cùng Chúa; bởi Chúa nhậm lời tôi” (Thi-thiên 86:5-7).

23. As time passed, the teacher tried again and again to shame her, making fun of her religion.

Thời gian trôi qua, thầy giáo ấy cứ đọng tra cứu cách tạo nên em mắc cỡ, chế nhạo cợt tôn giáo của em.

24. * Wise parents try to instill a wholesome fear in their offspring, warning them again and again of surrounding dangers.

* Cha mẹ chí lý cố gắng khắc cốt ghi xương vào lòng con cháu sự lúng túng lành mạnh, lưu ý chúng nhiều lần về đa số côn trùng nguy hại thông thường xung quanh.

25. We diligently practiced speaking French, conjugating verbs again & again as we walked to lớn and from our preaching territory.

Chúng tôi cần mẫn tập nói với phân chia đụng tự giờ Pháp trên phố đi cho hay phải đi về tự Quanh Vùng rao giảng.

26. And again & again they would put God lớn the chạy thử, & they pained even the Holy One of Israel.”

Chúng nó lại thử Đức Chúa Ttránh, trêu-chọc tập Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên”.

27. It struchồng me that it would have sầu been strange anyway, for Jesus to come bachồng again & again based on the different time zones.

Tự dưng tôi thấy, cthị trấn đề cập ra sẽ khá kỳ lạ, nếu như Chúa Giê-su cđọng quay trở lại mãi vì chưng múi tiếng bên trên Trái Đất chênh lệch mà.

28. They are saying again and again to lớn those who are disrespectful of me, ‘Jehovah has spoken: “Peace is what you people will come khổng lồ have sầu.”’”

Chúng nó cứ bảo kẻ khinh-dể ta rằng: Đức Giê-hô-va phán, những ngươi sẽ được bình-an”.

29. When plankton concentrations become patchy, manta rays feed alone and they somersault themselves backwards again và again, very much like a puppy chasing its own tail.

Khi sinh đồ phù du ít đi, cá đuối kiếm ăn uống 1 mình và bọn chúng nhào lộn về phía đằng sau liên tiếp, cứ đọng nlỗi chụ chó nhỏ đùa trò vờn đuôi.

30. 43 But he ordered them again và again* khổng lồ let no one learn of this,+ and he said that something should be given her to lớn eat.

43 Ngài dặn bọn họ nhiều lần* là ko được cho ai biết vấn đề này+ cùng bảo chúng ta mang lại cô nhỏ xíu nạp năng lượng.

31. Then he watched her intently as she ran baông xã & forth, filling & refilling her jar and emptying it into lớn the trough again & again. —Genesis 24:trăng tròn, 21.

Rồi ông chăm chú quan lại tiếp giáp Lúc cô bé chạy cho tới chạy lui, múc không còn bình này mang đến bình không giống đổ vào máng nước.—Sáng-cố gắng Ký 24:20, 21.

32. With great sensitivietvuevent.vnty to lớn tone, color, & compositional balance, he would depict the same familiar bottles & vases again and again in paintings notable for their simplithành phố of execution.

Với sự nhạy cảm tuyệt đối về giai điệu, màu sắc, và độ cân đối về thành phần, ông sẽ trình bày những cnhị và bình thân quen một lần tiếp nữa cùng một lần tiếp nữa phần lớn bức ảnh khét tiếng vày sự đơn giản của triển khai.

33. With alacrity ‘she quickly empties her jar inlớn the drinking trough and runs yet again and again to lớn the well lớn draw water và keeps drawing for all his camels.’

“Nàng lật-đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước mặt khác cho không còn thảy các bé lạc-đà uống”.

34. No matter what cấp độ you look at, whether it"s at the ecosystem màn chơi or at the species cấp độ or at the genetic màn chơi, we see the same problem again và again.

Dù chúng ta nhìn ở mức độ làm sao chăng nữa, từ bỏ hệ sinh thái xanh đến chủng loại, cho hệ gien, chúng ta thấy một vấn đề đồng nhất lập đi lập lại.

35. trăng tròn So she quickly emptied her jar into lớn the drinking trough and ran again & again khổng lồ the well khổng lồ draw water, & she kept drawing water for all his camels.

20 Cô mau mắn đổ cạn hết nước vào vò vào máng, rồi chạy đi chạy lại địa điểm loại giếng để đưa nước, cô tiếp tục rước nước cho tất cả lũ lạc đà uống.

36. Just as Jer 23 verse 17 reports: “They are saying again & again to lớn those who are disrespectful of me, ‘Jehovah has spoken: “Peace is what you people will come to lớn have.”’

Câu 17 Giê-rê-ngươi 23:17 thuật lại: “Chúng nó cđọng bảo kẻ khinh-dể ta rằng: Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ được bình-an.

37. So she quickly emptied her jar into lớn the drinking trough and ran yet again and again to lớn the well to lớn draw water, & kept drawing for all his camels.” —Genesis 24:15-trăng tròn.

Nàng lật-đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách đồng thời mang đến hết thảy các nhỏ lạc-đà uống” (Sáng-rứa Ký 24:15-20).

38. Indeed, she “quickly emptied her jar inkhổng lồ the drinking trough và ran yet again & again khổng lồ the well khổng lồ draw water, và kept drawing for all his camels.”—Genesis 24:15-đôi mươi.

Quả thiệt, phụ nữ “lật-đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước đồng thời đến không còn thảy các bé lạc-đà uống” (Sáng-cầm cố Ký 24:15-20).

39. Well, again and again, what we find as we look around the world in our little tour of the world is that landscape after landscape after landscape have been cleared & altered for growing food and other crops.

Xem thêm: Vai Trò Của Mặt Bằng Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mặt Bằng Trong Tiếng Việt

Chà, và sau nhiều lần những điều đó, hầu hết gì nhưng ta bắt gặp bên trên trái đất vào cuộc hành trình dài của chúng ta là các phong cảnh theo lần lượt nối tiếp nhau bị knhị hoang với thay đổi nhằm tLong lương thực cùng những nhiều loại cây trồng khác.