Announcement là gì

  -  

thông báo, cáo thị, lời công bố là các phiên bản dịch hàng đầu của "announcement" thành tiếng vietvuevent.vnệt. Câu dịch mẫu: What joy that announcement should bring to the people! ↔ Lời tuyên bố đó hẳn mang về cho dân bọn chúng sự vui tươi lớn lao!


When this has been done, make an announcement khổng lồ the congregation after the next accounts report is read.

Khi có tác dụng xong, thông báo mang lại hội thánh biết vào mức đọc report kế toán lần sau.


*

*

A Microsoft Dynamics CRM component that is used to lớn communicate text information in a bulletin-board fashion khổng lồ an organization.


Hiện tại shop chúng tôi không có bạn dạng dịch cho Announcement trong từ điển, gồm thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


In November 2004 it was announced that the reconstruction of the road, assisted by the Chinese government, would be partly rebuilt by China"s Shanghai Construction Group.

Bạn đang xem: Announcement là gì


Tháng 11 năm 2004, người ta thông báo cơ quan ban ngành Trung Quốc đã vietvuevent.vnện giúp đỡ Campuchia xây lại tuyến phố này, cùng với tổng thầu là doanh nghiệp Shanghai Construction (Group) General teo của Trung Quốc.
In the late 18th century, Catherine the Great of Russia announced she would tour the southern part of her empire, accompanied by several foreign ambassadors.
Vào thời điểm cuối thế kỷ 18, Đại cô gái Hoàng Catherine của Nga loan báo rằng bà đang đi tham quan khu vực phía phái nam của đế quốc mình, có vài đại sứ quốc tế đã tháp tùng với bà.
The government has announced a comprehensive reform program designed to address these problems & resolve the bad debts in the system.
Chính lấp đã ra mắt một công tác cải cách trọn vẹn nhằm giải quyết và xử lý các vấn đề này tương tự như vấn đề nợ xấu.
In September 2008, Blizzard Entertainment announced that a second soundtrack, StarCraft Original Soundtrack, had been released on iTunes.
Vào mon 9 năm 2008, Blizzard Entertainment thông báo rằng một nhạc trò chơi thứ hai, Starcraft Original Soundtrack, được tạo ra trên iTunes.
In January 2016, vietvuevent.vndeo game publisher Activietvuevent.vnsion Blizzard announced its acquisition of Major League Gaming.
Vào tháng 1 năm 2016, nhà xuất bạn dạng vietvuevent.vndeo game Activietvuevent.vnsion Blizzard đã chào làng vietvuevent.vnệc mua lại Major League Gaming.
Recently, my husband, Fred, stood for the first time in a testimony meeting và surprised me và shocked everyone who was there by announcing that he had made the decision to become a member of the Church.
Mới đây, ông chồng tôi là Fred vẫn lần trước tiên đứng trong một trong những buổi họp hội chứng ngôn và làm cho tôi không thể tinh được cùng mọi bạn ở kia sửng sốt lúc anh loan báo rằng anh ấy đã đưa ra quyết định để trở thành một tín hữu của Giáo Hội.
On 22 February 2016, Naha, the capital of Okinawa Prefecture, announced it would begin issuing partnership certificates to same-sex couples on 8 July 2016, making it the first core đô thị in japan to recognize same-sex couples.
Vào ngày 22 tháng hai năm 2016, Naha, thủ bao phủ của tỉnh Okinawa, tuyên ba sẽ bắt đầu cấp giấy chứng nhận hợp tác cho những cặp đồng giới vào trong ngày 8 mon 7 năm 2016, khiến cho nó trở thành tp cốt lõi trước tiên ở Nhật phiên bản công nhận các cặp đồng giới.
On 21 May 1998, Suharto announced his resignation, upon which vietvuevent.vnce-president Habibie assumed the presidency in accordance with the constitution.

Xem thêm: Tuổi Vàng, Cách Tính Tuổi Vàng Là Gì? Cách Tính Tuổi Vàng Cách Tính Tuổi Vàng


Ngày 21 mon 5 năm 1998, Suharto tuyên tía từ nhiệm, phó tổng thống Habibie đảm nhận chức vụ tổng thống theo nguyên lý trong hiến pháp.
On Aug. 20, the government announced an over to pre-publication censorship, an important step forward towards cementing gains in press freedom– though on the same day, the Ministry of Information issued detailed guidelines for the truyền thông media to follow that prohibits criticizing the government or its policies.
Ngày 20 tháng Tám, tổ chức chính quyền tuyên bố kết thúc kiểm duyệt trước lúc xuất bản, một bước tiến đặc biệt quan trọng đặt nới bắt đầu cho thoải mái báo chí – tuy vậy cũng trong thời gian ngày đó, cỗ Thông tin Myanmar ra hướng dẫn chi tiết cho chuyển động truyền thông, trong những số ấy có quy định nghiêm cấm phê phán cơ quan chính phủ hay các chính sách của thiết yếu phủ.
On 8 June 2007, the Transitional Federal Government (TFG) announced that the airport would be renamed in honor of the first President of Somalia, Aden Abdullah Osman Daar, who had died earlier in the day.
Ngày 8 tháng 6 năm 2007 cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên bang thừa độ vẫn thông báo sẽ đổi tên sân bay này theo thương hiệu vị tổng thống thứ nhất của Somalia, Aden Abdullah Osman Daar, who died in Nairobi on June 8, 2007.
In 2012, Google announced that they had a deep learning algorithm watch YouTube vietvuevent.vndeos và crunched the data on 16,000 computers for a month, và the computer independently learned about concepts such as people & cats just by watching the vietvuevent.vndeos.
Năm 2012, Google thông báo chúng ta đã tất cả một giải mã "học sâu" coi được vietvuevent.vndeo trên YouTube với lấy dữ liệu từ 16,000 máy tính trong một tháng, và máy vietvuevent.vn tính đã học một cách hòa bình các tư tưởng "người" với "mèo" chỉ bằng câu hỏi xem những vietvuevent.vndeos.
The International Sailing Federation announced in May 2012 that windsurfing would be replaced at the 2016 Olympics by kitesurfing, but this decision was reversed in November.
Liên đoàn thuyền khơi quốc tế vào thời điểm tháng 5 thời điểm năm 2012 tuyên bố rằng lướt ván buồm sẽ được thay thế sửa chữa bởi trượt ván diều tại cụ vận hội 2016, nhưng quyết định này được hủy bỏ vô thấng 11.
On April 28, 2011, Obama announced the nomination of Panetta as Defense Secretary, khổng lồ replace the retiring Robert Gates.
Ngày 28 tháng bốn năm 2011, Obama đã ra mắt đề cử Panetta làm bộ trưởng liên nghành Quốc phòng lúc Robert Gates nghỉ hưu.
On 8 September 2015 Sam Smith announced that he was singing the song for the James Bond film Spectre.
Ngày 8 tháng 9 năm 2015, Sam Smith thông báo rằng anh sẽ diễn đạt ca khúc này mang lại phim về James Bond là Spectre.
In addition khổng lồ the 3 announced temples, there are 144 temples in operation, 5 being renovated, 13 under construction, và 13 previetvuevent.vnously announced in various states of preparation before construction begins.

Xem thêm: Ra Mắt Dịch Vụ Bankplus Của Vietinbank, Ra Mắt Dịch Vụ Bankplus Viettel


Ngoài 3 ngôi đền thờ new này, còn tồn tại 144 ngôi đền thờ đang hoạt động, 5 thường thờ đang rất được tu xẻ sửa chữa, 13 đền thờ đang được xây cất, và 13 thường thờ đã làm được loan báo trước đó sẽ ở trong vô số nhiều giai đoạn chuẩn bị khác nhau trước lúc khởi công.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M