Aside from là gì

  -  

Beside, besides, except, apart from là đầy đủ từ bỏ được thực hiện khá tiếp tục và thông dụng vào tiếng Anh. Tuy nhiên, một trong những bạn làm việc vẫn còn đấy lầm lẫn với ngần ngừ rõ giải pháp áp dụng tương tự như địa chỉ của những trường đoản cú vào câu. Hơn cụ nữa, hai từ bỏ nhưng mà rất là rất dễ khiến hiểu lầm đó đó là beside cùng besides vị giải pháp viết của chúng tương đối giống như nhau.
Bạn đang xem: Aside from là gì

*
*
*
*
*
Những bài tập áp dụng


Xem thêm: Công Nghệ Adsl Là Gì ? Những Lợi Ích Mà Adsl Mang Lại Cho Người Dùng

3.1. Chọn giải pháp đúng cho những câu sau:

My dog is very well trained. When I take him out, he walks (BESIDE/ BESIDES) me và never runs ahead.I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, &, (BESIDE/ BESIDES), it’s getting late and we don’t want to be out in the dark.(BESIDE/ BESIDES) tomatoes, she also needs carrots.Judith placed her bag on the empty seat (BESIDE/ BESIDES) her.I’m not ready khổng lồ get married yet. (BESIDE/ BESIDES), I enjoy living alone.Feeling a tug at his sleeve sầu, he turned to lớn see Joe (BESIDE/ BESIDES) hyên.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.The play is excellent, and (BESIDE/ BESIDES), the tickets don’t cost much.Those books seem very dull (BESIDE/ BESIDES) this one.(BESIDE/ BESIDES) milk và butter, we need some vegetables.The photograph shows the happy couple standing (BESIDE/ BESIDES) a banamãng cầu tree.What other types of music vì you like (BESIDE/ BESIDES) classical?He would lượt thích to lớn take a photograph of us. Would you come and sit (BESIDE/ BESIDES) me?There was a small table (BESIDE/ BESIDES) the bed, on which there was a book.Do you play any other sports (BESIDE/ BESIDES) football & basketball?He noticed what looked like a bundle of rags (BESIDE/ BESIDES) the road.I don’t think I’ll come on Saturday. I have sầu a lot of work to lớn vày. (BESIDE/ BESIDES), I don’t really lượt thích parties.Anne trotted obediently (BESIDE/ BESIDES) her mother.I think she has many good qualities (BESIDE/ BESIDES) being very beautiful.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.

3.2. Đáp án

Beside Besides Besides Beside Besides Beside Beside Besides Beside Beside BesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBeside

Trên đấy là tổng vừa lòng biện pháp dùng và sáng tỏ beside, besides, except, apart from vào giờ đồng hồ Anh, vietvuevent.vn hi vọng bàn sinh hoạt rất có thể làm rõ với dùng thạnh thạo rộng các từ bỏ trên.
Xem thêm: Follow Up Là Gì? Thông Tin Về Unfollow Là Gì ? Unfollow Là Gì? Follow Up Là Gì?

*


Cộng đồng vietvuevent.vn - Chia sẻ tư liệu, tay nghề ôn luyện thi IELTS. Tsi gia ngay Group Tự Học IELTS 8.0