Assist Là Gì

  -  

giúp, hỗ trợ, dự là các bạn dạng dịch hàng đầu của "assist" thành tiếng vietvuevent.vnệt. Câu dịch mẫu: We need emergency assistance. ↔ cửa hàng chúng tôi cần trợ giúp khẩn cấp.


He is grateful for the assistance your country offers.

Ngài siêu cảm kích sự hỗ trợ nhưng mà quý quốc vẫn cống hiến.


We reserve priority assistance for our Hilton Honors members.

Chúng tôi ưu tiên giao hàng cho các người tiêu dùng danh dự của Hilton ạ.


*

*

Hiện tại shop chúng tôi không có phiên bản dịch cho ASSIST vào từ điển, bao gồm thể chúng ta có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch trường đoản cú động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


In November 2004 it was announced that the reconstruction of the road, assisted by the Chinese government, would be partly rebuilt by China"s Shanghai Construction Group.

Bạn đang xem: Assist là gì


Tháng 11 năm 2004, người ta thông tin chính quyền trung quốc sẽ vietvuevent.vnện trợ giúp Campuchia xây lại tuyến phố này, cùng với tổng thầu là công ty Shanghai Construction (Group) General teo của Trung Quốc.
The Devietvuevent.vnces, Assisting Devietvuevent.vnces, and Devietvuevent.vnce Paths reports show you not only when customers interact with multiple ads before completing a conversion, but also when they vị so on multiple devietvuevent.vnces.
Các báo cáo Thiết bị, lắp thêm hỗ trợ với Đường dẫn trang bị không chỉ cho chính mình thấy thời điểm người tiêu dùng tương tác với tương đối nhiều quảng cáo trước khi hoàn thành thay đổi mà còn thời khắc họ làm do vậy trên nhiều thiết bị.
These maps allow teachers to lớn easily locate students who need more help with lessons, và provietvuevent.vnde assistance when they lack books, clothes, or transportation.
Những phiên bản đồ này có thể chấp nhận được giáo vietvuevent.vnên dễ ợt xác định vị trí của những học sinh cần giúp đỡ nhiều hơn trong học tập, và hỗ trợ kịp thời khi những em thiếu sách vở, áo xống hoặc phương tiện đi lại.
The Assistant warns against deleting, however, due lớn its use of previetvuevent.vnous inputs to lớn generate better answers in the future.
Tuy nhiên Assistant ko khuyến khích bài toán xóa những câu lệnh trước nhằm ứng dụng hoàn toàn có thể sử dụng chúng nhằm tạo ra các kết quả tốt hơn về sau.
If we have an accumulation of older magazines, perhaps the servietvuevent.vnce overseer or another elder can assist us to find effective ways to place them.
Nếu bao gồm tạp chí cũ tồn hễ ở nhà, chắc rằng giám thị công tác hoặc một trưởng lão khác hoàn toàn có thể giúp chúng ta tìm ra phương pháp hữu hiệu để phân phân phát chúng.
YouTube cannot grant you these rights và we are unable to assist creators in finding & contacting the parties who may be able to lớn grant them lớn you.
YouTube không thể cấp các quyền này cho mình và chúng tôi không thể hỗ trợ người trí tuệ sáng tạo trong vietvuevent.vnệc tìm và tương tác với những bên hoàn toàn có thể cấp các quyền đó mang lại bạn.
In a pre-season friendly against the Major League Soccer (MLS) All-Stars, Strootman scored one goal & assisted another as Roma prevailed 3–1 at Sporting Park, Kansas City, Kansas.
Trong trận giao hữu cùng với Các ngôi sao giải đơn vị nghề Mỹ, Strootman ghi 1 bàn ở phút thứ năm và bao gồm một đường xây cất giúp Roma thắng 3–1 ngơi nghỉ Sporting Park, Kansas City, Kansas.
An inspired Relief Society president counsels with her bishop & prayerfully makes vietvuevent.vnsiting teaching assignments to lớn assist him in watching over and caring for each woman in the ward.
Các chủ tịch Hội Phụ nữ đầy soi dẫn trao đổi với vị giám trợ của họ và thành tâm tiến hành công vietvuevent.vnệc thăm vietvuevent.vnếng huấn luyện và đào tạo để phụ giúp ông vào vietvuevent.vnệc cẩn thận và âu yếm mỗi phụ cô gái trong tè giáo khu.
He invietvuevent.vnted a less-active brother in the ward, Ernest Skinner, lớn assist in activating the 29 adult brethren in the ward who held the office of teacher in the Aaronic Priesthood & to help these men and their families get khổng lồ the temple.

Xem thêm: Bộ Phận Hr Và Ga Staff Là Gì, Các Bác Cho E Hỏi Về Hr Và Ga


Anh mời một nam tín hữu kém tích cực và lành mạnh trong tiểu bờ cõi tên là Ernest Skinner, để phụ giúp trong vietvuevent.vnệc có 29 bằng hữu thành niên vào tiểu cương vực mà sở hữu chức phẩm thầy giảng trong Chức bốn Tế A Rôn trở lại vận động tích cực và nhằm giúp các đồng đội này và gia đình của bọn họ được đi đền thờ.
23 and they shall assist my apeople, the remnant of Jacob, & also as many of the house of Israel as shall come, that they may build a city, which shall be called the bNew Jerusalem.
23 cùng họ đang giúp dân của ta, là dân còn còn sót lại của Gia Cốp, cùng toàn bộ những người sẽ đến thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên, để họ rất có thể xây dựng một thành phố gọi là aTân Giê Ru Sa Lem.
After helping khổng lồ assist at an international convention, one sister remarked: “Except for my family và a handful of friends, I didn’t know many there.
Sau khi tham gia giúp vietvuevent.vnệc tại một kỳ họp báo hội nghị quốc tế, một chị đã mang lại biết: “Ngoại trừ gia đình và vài bạn bạn, tôi không biết nhiều người dân ở đấy.
With God’s holy spirit, an mở cửa mind, & personal assistance from a qualified Bible teacher, God’s Word does not have lớn be a closed book khổng lồ you.
Nhờ thánh linh Đức Chúa Trời, ý thức cởi mở với sự giúp đỡ của người có khả năng giúp mày mò Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời sẽ không thể quá khó khăn hiểu so với bạn.
Follow up: Throughout the course, consistently encourage and assist all students as they work khổng lồ complete the Elevate Learning Experience questions.
Theo dõi: trong suốt khóa học, hãy luôn khuyến khích và phụ giúp toàn bộ các sinh vietvuevent.vnên trong lúc họ nỗ lực hoàn tất các câu hỏi của tài liệu ghê Nghiệm cải thiện vietvuevent.vnệc học tập Tập.
(Hebrews 6:1-3) By word, example, and practical help in the ministry, you may be able lớn assist some lớn put on the new personality and “go on walking in the truth.”
Qua lời nói, gương chủng loại và sự giúp đỡ thực tế trong thánh chức rao giảng bạn cũng có thể giúp một vài người mặc lấy nhân cách new và “làm theo lẽ thật” (III Giăng 4; Cô-lô-se 3:9, 10).
We may be made aware of financial needs with regard to lớn renovations to our local branch office, a convention we are attending, or assistance khổng lồ our brothers after a natural disaster.
Có thể họ được cho thấy thêm về nhu cầu tài chính liên quan đến hội nghị mình tham dự, vietvuevent.vnệc thay thế sửa chữa văn phòng chi nhánh hoặc giúp đỡ bạn bè ở vùng gồm thảm họa.
In 317 he assisted Polyperchon in restoring his cousin Olympias & the five-year-old king Alexander IV (mother và son of Alexander the Great), to Macedonia.
Vào năm 317 trước Công Nguyên, ông hỗ trợ Polyperchon trong vietvuevent.vnệc khôi phục vương vị cho tất cả những người chị chúng ta Olympias với ấu chúa 5 tuổi Alexandros IV (mẹ và nam nhi của Alexandros "Đại đế"), sống xứ Macedonia.
At the 1977 ZANU Congress in Chimoio, he was elected Special Assistant to President Mugabe and a member of ZANU"s National Executive.

Xem thêm: Cho Vay Thấu Chi Là Gì Chưa? Cách Tính Lãi Vay Thấu Chi? Vay Thấu Chi Là Gì


Tại Đại hội Chimoio năm 1977, ông được bầu làm Trợ lý đặc biệt quan trọng cho Tổng thống cùng là member của Ban Điều hành tổ quốc cho ZANU.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M