Bào Chế Tiếng Anh Là Gì

  -  

Đối với đầy đủ sinh viên bước đầu theo xua ngành Dược thì việc đọc, hiểu những tài liệu chuyên ngành Dược là điều rất cần thiết, nhất là các tài liệu tiếng Anh. Để giúp những em thuận lợi trong quá trình học tập, "Góc giờ Anh" của khoa Dược sẽ tổng hợp gần như từ vựng chăm ngành bào chế, dược phẩm, y tế (bắt đầu bằng vần F) thường dùng dưới đây.


Facial skin care Chăm sóc da mặt
Fascioliasis Bệnh sán lá gan lợn
Fatty oils Dầu béo
Filariasis Bệnh giun chỉ
Fill volume Thể tích đóng góp gói
Fillers Nhóm tá dược độn
Film coating machine Máy bao phim
Filter Lọc
Final verification Bước xác minh cuối cùng
Fine Mịn
Fine powder Bột mịn
Fineness of powder Độ mịn của bột
Finished product specification (release) Tiêu chuẩn thành phẩm (tiêu chuẩn xuất xưởng)
Finished product: the sản phẩm that has undergone all stages of production and unique control, including packaging in its final container and labelling.

Bạn đang xem: Bào chế tiếng anh là gì

Thành phẩm: thành phầm đã trải qua toàn bộ các công đoạn sản xuất và đánh giá chất lượng, đề cập cả quy trình đóng gói sau cùng và dán nhãn
First pass metabolism Chuyển hóa qua gan lần trước tiên (còn call là gửi hóa bởi vì hấp thu, hay chuyển hóa trước khi vào tuần hoàn)
Flavoring agent Chất chế tạo ra mùi vị
Flow – chat manufacturing process Lưu đồ các bước sản xuất, sơ đồ các bước sản xuất
Flow activators Tá dược làm cho tăng sự chảy
Fluffy trắng Powder Bột trắng mịn
Fluid bed dryer GHIBLI 100 Tủ sấy tầng sôi GHIBLI 100, trang bị sấy tầng sôi
Fluid mosaic model Mô hình cẩn lỏng
For ASEAN requirement: all data related khổng lồ the validation characteristics should be submitted lớn the Drug Regulatory Authority together with the respective acceptance criteria Theo yêu mong của ASEAN: toàn bộ các dữ liệu liên quan đến những chỉ tiêu thẩm định cùng với các chỉ tiêu gật đầu tương ứng cần nộp cho cơ quan liêu quan lý dược phẩm.
For biotechnological và biological products, more extensive data may be required Đối cùng với sản phẩm technology sinh học và sản phẩm có bắt đầu sinh học, rất có thể yêu mong nhiều tài liệu hơn
For chromatographic procedures, representative chromatograms should be used lớn demonstrate specificity & individual components should be appropriately labelled Đối với các bước sắc ký, những sắc ký kết đồ thay mặt đại diện nên được sử dụng để minh chứng tính quánh hiệu cùng từng thành phần đơn nhất phải được ghi lại rõ ràng
For content uniformity, covering a minimum of 70 khổng lồ 130 percent of the kiểm tra concentration, unless a wider more appropriate range, based on the nature of the dosage form (e.g., metered dose inhalers), is justified Đối với độ đồng gần như hàm lượng: trong vòng từ 70 -130% mật độ thử trừ trường phù hợp do bản chất của dạng bào chế (ví dụ ống hít định liều) thì cần khoảng xác định thích phù hợp rộng hơn.

For critical separations, specificity can be demonstrated by the resolution of the two components which elute closest to lớn each other Đối với giới hạn của phân tách bóc trong nhan sắc ký, chia bóc tách quan trọng, tính đặc hiệu hoàn toàn có thể được chứng tỏ bằng độ phân giải của nhì thành phần được cọ giải ngay gần nhau nhất
For dissolution testing: ± 20% over the specified range; e.g., if the specifications for a controlled released hàng hóa cover a region from 20%, after 1 hour, up khổng lồ 90%, after 24 hours, the validated range would be 0-110 % of the label claim Để thử độ hoà tan: ± 20% khoảng chừng quy định trong tiêu chuẩn, ví dụ nếu tiêu chuẩn chỉnh yêu ước cho chế tác sinh học giải phóng hoạt hóa học có kiểm soát và điều hành là cần giải phóng hoạt hóa học trên một khoảng chừng từ 20% sau 1 giờ đến 90% sau 24 tiếng thì khoảng tầm được đánh giá là từ 0% cho 110% hàm lượng ghi bên trên nhãn.
For existing products already on the market for sometime, retrospective validation may be performed Đối với những thành phầm đã được gửi ra thị trường từ trước, có thể tiến hành đánh giá hồi cứu
For oral solid dosage forms, this kích thước should at least 10% or 100.000 units whichever is greater unless otherwise justified Đối với dạng bào chế rắn sử dụng đường uống, kích cỡ lô này ít nhất phải bằng 10% lô quy mô cung cấp công nghiệp hoặc 100.000 đơn vị tùy kích cỡ nào béo hơn, trường hợp khác đề nghị được giải trình
For products have been approved by a reference agency Với những thành phầm đã được duyệt vày cơ quan của nước tham chiếu
For the assay of a drug substance or a finished (drug) product: normally from 80 to 120 percent of the kiểm tra concentration Để định lượng nguyên vật liệu hoặc kết quả thuốc: thường từ 80 -120% của mật độ thử
For the assay, the two results should be compared Để định lượng cần so sánh hai kết quả
For the assay, this should involve demonstration of the discrimination of the analyte in the presence of impurities and/or excipients Đối với phép định lượng, cần được chứng minh phương thức đã dùng rành mạch được chất buộc phải phân tích khi xuất hiện của tạp chất và/hoặc các tá dược
For the determination of an impurity: from the reporting level of an impurity lớn 120% of the specification; for impurities known to be unusually potent or to lớn produce toxic or unexpected pharmacological effects, the detection/quantitation limit should be commensurate with the level at which the impurities must be controlled.

Xem thêm: Cách Tuyển Dụng Chuyên Viên Oqc Là Gì ? Công Việc Của Một Nhân Viên Qc

Để xác minh tạp chất: trường đoản cú giới hạn được cho phép của một tạp chất1đến 120% của tiêu chuẩn; so với các tạp chất đã biết gồm độc tính phi lý hoặc hình thành độc tính hoặc có tác dụng dược lý không muốn thì giới hạn phát hiện nay (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của tạp chất phải khớp ứng với giới hạn mà tạp chất đó rất cần được kiểm soát.
For the drug product, similar validation characteristics also apply when assaying for the active or other selected component(s). The same validation characteristics may also apply lớn assays associated with other analytical procedures (e.g, dissolution) Đối với sản phẩm thuốc, đông đảo chỉ tiêu thẩm định và đánh giá tương tự cũng rất được áp dụng khi định lượng các hoạt chất hoặc một hay những thành phần được chắt lọc khác. Những chỉ tiêu thẩm định này cũng có thể áp dụng cho các phép định lượng liên quan đến những quy trình so với khác (ví dụ demo độ hoà tan).
For the establishment of linearity, a minimum of 5 concentrations is recommened. Other approaches should be justified Để xác minh tính đường tính cần triển khai ít tuyệt nhất 5 nồng độ. Trong những trường hợp khác, nên nêu rõ lí do.

Xem thêm: Xét Nghiệm Anti Hbs Là Gì ? Chỉ Số Anti Hbs Là Gì ? Chỉ Số Anti Hbs Bao Nhiêu Là Bình Thường

For the impurities tests, the impurity profiles should be compared Để test tạp chất phải so sánh những hồ sơ tạp chất đã thu được
For the impurity test, the discrimination may be established by spiking drug substance or drug sản phẩm with appropriate levels of impurities & demonstrating the separation of these impurities individually and/or from other components in the sample matrix Đối với phép test tạp chất, sự khác nhau này hoàn toàn có thể được thiết lập bằng phương pháp thêm vào nguyên vật liệu hoặc thành quả một lượng thích hợp các tạp chất và chứng minh rằng từng tạp chất riêng biệt này được bóc riêng rẽ thoát khỏi nhau và/hoặc ra khỏi các thành phần khác gồm trong mẫu.
For the sake of ten years, we must plant trees, for the sake of 100 years, we should cultivate people Vì tiện ích mười năm thì cần trồng cây, vì công dụng trăm năm thì bắt buộc trồng người
Formulation for product Công thức sản phẩm
Formulation, formula Công thức bào chế
Forward slash Dấu gạch ốp xiên /
Fowler solution Dung dịch kali asenit 1%
Free sales certificate Giấy chứng nhận được phép lưu giữ hành
Freely soluble Dễ tan
Frequently Tần suất xảy ra, hay xuyên
From manufacturing date Kể từ thời điểm ngày sản xuất
Function of non-active constituents Vai trò của những thành phần không có hoạt tính, vai trò của các tá dược
Furthermore revalidation may be necessary in the following circumstances Ngoài ra việc đánh giá và thẩm định lại quy trình phân tích tất cả thể cần thiết trong những trường đúng theo dưới đây
Furuncles Cái nhọt