Be able to nghĩa là gì

  -  

Trong giờ đồng hồ Anh, lúc muốn diễn đạt khả năng để ai làm cái gi đó, bài toán gì đó rất có thể xảy ra thì cấu trúc be able khổng lồ là cấu trúc rất phổ biến và dễ dàng sử dụng. Hãy xem thêm ngay bài viết dưới phía trên để làm rõ hơn về chân thành và ý nghĩa và cách sử dụng kết cấu này.

Bạn đang xem: Be able to nghĩa là gì


Be able lớn là gì?

Able /ˈeɪbl/: có thể

Be able lớn – miêu tả khả năng, năng lượng điều gì đó hoàn toàn có thể xảy ra tốt ai đó có thể làm gì. Khi để trong câu thì theo sau “be able to” luôn là một động từ.

E.g. I didn’t feel able to disagree with him (Tôi ko cảm thấy có thể phản đối anh ấy).

Will you be able to come to the party? (Bạn hoàn toàn có thể đến bữa tiệc chứ?)


*
*
*

Cấu trúc be able to, can và could đều được dùng trong ngôi trường hợp cần sử dụng để miêu tả khả năng điều gì xảy ra. Cụ thể sự khác nhau được diễn đạt ở dưới bảng sau đây:

CanCouldBe able to
can + V (nguyên thể)– diễn đạt khả năng, năng lực thao tác làm việc gì đó.E.g. She can do all the homework. (Cô ấy tất cả thể ngừng tất cả câu hỏi nhà).– mô tả điều gì có thể xảy ra.E.g. It can rain tomorrow. (Trời hoàn toàn có thể mưa vào ngày mai)– Chỉ sự mang đến phép, xin phép để gia công việc gì đó.E.g. Can I give you a question? (Tôi hoàn toàn có thể đưa cho chính mình một thắc mắc được không?)– Khi xuất hiện chung với hễ từ tri giác, can mang chân thành và ý nghĩa tương đương với thì tiếp diễn.E.g. Listen! Can you hear someone talking outside? (Nghe đi, chúng ta có nghe thấy nhiều người đang nói ở bên cạnh kia không?)could + V (nguyên thể)Là dạng thừa khứ của can.– biểu đạt một bài toán tưởng chừng hoàn toàn có thể xảy ra sau này nhưng chưa có thể chắn.E.g. The championship of the match could belong khổng lồ the Eight team. (Quán quân của cuộc chiến này chắc rằng thuộc về đội Eight)– diễn đạt sự phỏng đoán, ngờ vực.E.g. What my friend said could be a joke. (Những gì các bạn tôi nói hoàn toàn có thể là một trò đùa thôi).– thực hiện trong câu đk loại II.E.g. If I were you, I could not be here anymore, (Nếu tôi là cậu thì tôi đã không ở kia nữa rồi).– thực hiện với các động trường đoản cú tri giác: see (thấy), feel (cảm thấy), taste (nếm), understand (hiểu), remember (nhớ), understand (hiểu), smell (ngửi).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ ' Foresight Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ 'Foresight' Là Gì

E.g. When I came back home, I could hear the neighbor talking lớn my mom. (Khi tôi về nhà thì thôi nghe thấy tín đồ hàng thôn đang nói chuyện với bà mẹ tôi).
be able to + V (nguyên thể)– mô tả khả năng, năng lực nhất thời.E.g. I’m so busy that I am not able lớn cook for myself. (Tôi vượt bận tới cả không thể từ nấu ăn uống cho mình).– nói tới sự xong trong bài toán thực hiện hành vi nào đó.E.g. I have finished my homework so I am able lớn watch television with my brother. (Tôi vừa ngừng bài tập về nhà kết thúc nên tôi có thể xem TV cùng với em trai tôi).

Lưu ý lúc sử dụng cấu tạo be able to

Về mặt ngữ pháp, động từ “be” trong kết cấu “be able to” phải được chia theo như đúng thì và đúng dạng trong câu.

Về phương diện ý nghĩa, cấu tạo “be able to” hầu như rất có thể thay cầm cho rượu cồn từ khuyết thiếu “can” phần nhiều lúc. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý:

Can được cần sử dụng với đa số kỹ năng, năng khiếu dành được do rèn luyện theo thời gian và mang tính cố định. Can còn được dùng để xin phép/cho phép.Be able lớn dùng với những năng lực tạm thời, không mang tính chất cố định.Trong những trường hợp để diễn tả tìm cách chuyển phiên sở làm việc gì đó trong hoàn cảnh “đặc biệt” hoặc “nguy cấp” thì phải sử dụng Be able khổng lồ (hoặc managed to).Cấu trúc be able lớn có thể được thực hiện ở toàn bộ các thì, tuy nhiên can thì không. Ví dụ như can không thể dùng trong thì hiện tại hoàn thành và thì tương lai. Could dùng để chỉ một việc có thể diễn ra trong tương lai tuy nhiên lại ko chắc chắn.Cấu trúc be able lớn ít khi được thực hiện ở câu bị động.

Bài tập vận dụng cấu trúc be able to

Bài tập

Chọn giải đáp đúng từ những đáp án trong ngoặc.

Xem thêm: Mã Postal Code Việt Nam Mới Nhất 2020, Mã Bưu Chính Quốc Gia

(Could you/Were you able to) find a job when you lived in Spain?The siêu thị is closed. We (can’t/aren’t able to) go there on Sunday.Ann feels much better. She (can/ will be able to) go out tomorrow, I hope.The police (could/ were able to) catch the burglar because he’d set off the alarm.I am sorry for my English. I (could never have/ never been able to) speak without mistakes.Can you remember Jane? You (could/ were able to) see her at Brian’s tiệc ngọt last Saturday.Are you không tính tiền tomorrow night? (Can we/ Are we able to) meet at Mario’s pizzeria?Mum is ill. I’m afraid she (can’t/ won’t be able to) cook next weekend.Fortunately, I can speak Spanish a little bit. I (could/ was able to) give them directions.Peter had nothing to bởi vì yesterday morning. He (could/ was able to) cut the grass before it started to rain.

Đáp án

were you able tocan’twill be able towere able tohave never been able tocouldCan wewon’t be able towas able tocould

Trên đấy là những tư tưởng và cách áp dụng của cấu trúc be able to. Bạn nên thực hành thực tế sử dụng cấu tạo này trong tương đối nhiều ngữ cảnh nhiều hơn nữa nữa và đừng quên phải sử dụng đúng với từng nhan sắc thái trong câu. Vietop chúc bạn thành công!