BLOW LÀ GÌ

  -  
to make a sound by forcing air out of your mouth and through an instrument, or to make a sound when someone does this:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ vietvuevent.vn.

Bạn đang xem: Blow là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


If an electrical fuse (= a short, thin piece of wire) blows, or if something electrical blows a fuse, the device it is in stops working because it is receiving too much electricity.
If you blow your nose, you force air through it to push out something that is blocking it, so that you can breathe better.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Demonstrate Nghĩa Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh


The report blew the lid on the culture of secrecy surrounding the company"s new range of fizzy-drink products.
come as a blow (to sb/sth) Unemployment figures will come as a blow to the Chancellor as he prepares next week"s budget.

Xem thêm: Phân Phối Là Gì ? Phân Biệt Nhà Phân Phối Và Đại Lý Phân Loại, Chức Năng Kênh Phân Phối


deal/deliver a blow (to sb/sth) Rising pollution levels threaten to deal a blow to the state"s billion-dollar tourism industry.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}