Briefly là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ vietvuevent.vn.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: Briefly là gì

In this section we briefly describe the architecture of the overall system in order khổng lồ situate the environment of our work.
However, it is appropriate briefly to lớn summarize the arguments on why và how this change came about.
Let us now briefly đánh giá our data to see how this can be inferred from the empirical facts we have sầu described.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên vietvuevent.vn vietvuevent.vn hoặc của vietvuevent.vn University Press hay của những đơn vị trao giấy phép.
*

a city in the US or Canada where illegal immigrants (= people who have sầu moved to live sầu in another country when they vì not have the legal right lớn vày this) are not prosecuted

Về bài toán này
*

*Xem thêm: Trader Forex Là Gì - Điều Mà Bất Cứ Ai Cũng Nên Biết!

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Phân Biệt Together, Each Other, Và One Another Nghĩa Là Gì, One Another

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message