Ca rô tiếng anh là gì

  -  

checked, checquered, chequer là các bạn dạng dịch bậc nhất của "kẻ ca rô" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: tất cả râu, mặc áo sọc ca-rô. ↔ Unshaven, flannel shirt.


*

*

Phần bìa chụp Dylan đứng mặt một bức tường chắn gạch, mang một chiếc áo khoác bên ngoài kiểu Bắc Âu với loại khăn quàng kẻ ca- đen và trắng.

Bạn đang xem: Ca rô tiếng anh là gì


The cover shows Dylan in front of a brick building, wearing a suede jacket & a black and white checkered scarf.
Kinh-thánh cho biết rõ rằng Sa-tan không hẳn là “một bề ngoài của Đức Chúa Trời” nhưng là 1 kẻ thù của Đức Chúa Trời (Lu-ca 10:18, 19; -ma 16:20).
(-ma 1:7; 8:17; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5; 1 Phi-e-rơ 2:9) chúng ta từ kẻ trống mái lại thành các thần linh bất tử để ách thống trị với Đấng Christ bên trên Núi Si-ôn trên trời.
(Romans 1:7; 8:17; 2 Thessalonians 1:5; 1 Peter 2:9) They are resurrected from death as immortal spirits lớn reign with Christ on heavenly Mount Zion.
Vì tín đồ ta cảm xúc đó là gánh nặng không thể chịu nổi, bởi vậy sứ đồ gia dụng Phao-lô thấy cần phải nhắc nhở các anh em tín đồ không nên bực dọc dưới ách của tín đồ La Mã nhưng “phải trả mang đến mọi bạn điều mình đã mắc; nộp thuế mang lại kẻ mình đề nghị nộp thuế; đóng-góp mang đến kẻ mình đề nghị đóng-góp” (-ma 13:7a; đối chiếu Lu-ca 23:2).

Xem thêm: Công Thức Cardano - Tìm Nghiệm Của Phương Trình Bậc 3 Tổng Quát


(Matthew 9:10; 21:31, 32; Mark 2:15; Luke 7:34) Since the people felt an almost unbearable burden, it is no wonder that the apostle Paul felt the need to lớn remind his fellow Christians not to lớn chafe under the Roman yoke but to “render to all their dues, to him who calls for the tax, the tax; khổng lồ him who calls for the tribute, the tribute.” —Romans 13:7a; compare Luke 23:2.
Đó là ý tưởng phát minh bao hàm vào lời khuyên răn của Giê-su nói với người trẻ tuổi quyền cụ và giàu có khi nãy: “Hãy chào bán hết gia-tài mình, phân-phát mang lại kẻ nghèo, thì ngươi sẽ sở hữu được của-cải sinh hoạt trên trời; bấy giờ đồng hồ hãy mang đến mà theo ta” (-ma 12:2; Lu-ca 18:22).
This was what was implied by Jesus’ counsel to lớn the rich young ruler: “Sell all the things you have and distribute khổng lồ poor people, & you will have treasure in the heavens; and come be my follower.” —Romans 12:2; Luke 18:22.
(Sô-phô-ni 1:14; Ma-thi-ơ 24:21) dịp ấy, Đức Giê-hô-va sẽ “lấy điều khổ báo đa số kẻ làm khổ” dân Ngài “khi Đức Chúa Jêsus... Báo-thù đều kẻ chẳng hề nhận ra Đức Chúa Trời, cùng không vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ bọn chúng ta”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-8; -ma 12:19.

Xem thêm: Chỉ Số Ros Là Gì - Chỉ Số Ros Bao Nhiêu Là Tốt


(Zephaniah 1:14; Matthew 24:21) At that time, Jehovah will “repay tribulation khổng lồ those who make tribulation” for his people “as brings vengeance upon those who bởi not know God và those who bởi not obey the good news about our Lord Jesus.” —2 Thessalonians 1:6-8; Romans 12:19.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M