Cách đặt lệnh mua chứng khoán

  -  

1. Lựa chọn tab “Giao dịch cổ phiếu”2. Lựa chọn tab “Mua/bán”3. Chọn loại lệnh “Mua” xuất xắc “Bán” vào phần Loại lệnh.4. Nhập mã đầu tư và chứng khoán trong ô Mã hội chứng khoán5. Nhập vào số lượng chứng khoán trong ô Số lượng.6. Nhập giá chỉ (đơn vị 1000VND) vào ô Giá.

Bạn đang xem: Cách đặt lệnh mua chứng khoán

*
" width="550" height="340" srcset="https://vietvuevent.vn/cach-dat-lenh-mua-chung-khoan/imager_1_4283_700.jpg 550w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-300x185.png 300w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-400x247.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

7. Nhận nút “Mua” để đặt Lệnh mua hoặc dấn nút “Bán” để đặt “Lệnh bán”.8. Hộp thoại xác nhận với tin tức lệnh đặt sẽ được hiện ra.

*
" width="550" height="309" srcset="https://vietvuevent.vn/cach-dat-lenh-mua-chung-khoan/imager_2_4283_700.jpg 550w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-300x169.png 300w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-400x225.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

9. Dìm nút “Xác nhận” để mang lệnh vào hệ thống, nhấn nút “Quay lại” để kiểm soát và điều chỉnh lại10. Để xem trạng thái lệnh, nhấn vào “Sổ lệnh”.11. Các lệnh ko khớp vào thời gian cuối ngày sẽ tự động hóa bị hủy. Các lệnh này không hề hiệu lực vào trong ngày giao dịch tiếp theo.

Xem thêm: Quan Điểm Quản Lý, Sử Dụng Bitcoin Trên Thế Giới Và Khuyến, Tổng Quan Về Đồng Tiền Ảo Bitcoin

II. HỦY/ SỬA LỆNH1. Vào thanh toán cổ phiếu2. Vào Sổ lệnh

*
" width="550" height="338" srcset="https://vietvuevent.vn/cach-dat-lenh-mua-chung-khoan/imager_3_4283_700.jpg 550w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-300x184.png 300w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-400x246.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

3. Lựa chọn lệnh mà bạn muốn sửa/hủy4. Thừa nhận nút Sửa/hủy nếu như muốn sửa/hủy lệnh, màn hình sửa/hủy lệnh sẽ hiện ra như sau:a. Màn hình chứng thực sửa lệnh

*
" width="453" height="268" srcset="https://vietvuevent.vn/cach-dat-lenh-mua-chung-khoan/imager_4_4283_700.jpg 453w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-300x177.png 300w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-400x237.png 400w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />

b. Màn hình xác thực hủy lệnh

*
" width="467" height="255" srcset="https://vietvuevent.vn/cach-dat-lenh-mua-chung-khoan/imager_5_4283_700.jpg 467w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-300x164.png 300w, https://www.vietvuevent.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-400x218.png 400w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" />

5. Nhận nút “Xác nhận” nhằm hoàn tất.

Xem thêm: Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Là Gì ? Học Gì? Ra Trường Làm Gì?

Chú ý: Quý nhà đầu tư chi tiêu chỉ được phép sửa/hủy lệnh lúc lệnh đó chưa được thực hiện, hoặc lệnh mới thực hiện một phần.