CARRY OVER LÀ GÌ

  -  

Carryover(lỗi tồn đọng)là thuật ngữ để chỉ một hóa học phân tích hay là 1 hóa hóa học xét nghiệm ở quá trình phân tích trước vẫn còn đó sót lại sống lần đối chiếu sau, gây sai lệch kết quả ở lần so sánh sau. Điều này rất có thể xảy ra trên những máy phân tích auto (huyết học, hóa sinh, miễn dịch) thuở đầu thực hiện tại ở mẫu có chất so sánh nồng độ cao và tiếp đến lây truyền nhiễm sang mẫu sau tất cả nồng độ thấp hơn, làm mẫu sau trả ra hiệu quả cao hơn quý giá thực. Một trong những xét nghiệm miễn kháng ghi nhận thường bị tác động bởi lỗi tồn đọng (carryover) đó là: HCG, TSH, HIV-Ab, HBV-Ab. Đối với các thông số kỹ thuật huyết học tập đó hoàn toàn có thể là: WBC, RBC, HGB, PLT (1)

Có 3 một số loại lỗi tồn đọng được ghi nhận, đó là:lỗi tồn kho bệnh phẩm(sample carryover),lỗi tồn kho hóa chất(reagent carryover) vàlỗi tồn đọng hóa chất sang bệnh phẩm(reagent lớn specimen carryover) (2).

Bạn đang xem: Carry over là gì

Lỗi tồn kho bệnh phẩm (sample carryover)có thể đo lường thông qua phân tích 3 mẫu gồm nồng độ chất phân tích cao (kết trái được a1, a2và a3), kế tiếp phân tích 3 mẫu gồm nồng độ hóa học phân tích thấp (kết quả được b1, b2và b3). Phương pháp tính lỗi tồn đọng bệnh nhẩm (k) như sau (3):

*

Lỗi tồn kho bệnh phẩm (sample carryover) của nhiều phần các sản phẩm công nghệ xét nghiệm tự động nhỏ rộng 1-2% cùng đây thường không phải là không nên số đáng chú ý ở những máy tự động hóa có độ lặp lại (precision) giỏi và trong tấn công giá cách thức (evalution method) không tốt nhất thiết phải nhận xét chỉ số carryover. Tuy vậy nếu thiết bị gồm độ lặp lại kém, việc reviews carryover là cần thiết (2).

Lỗi tồn kho hóa chất (reagent carryover)có thể xẩy ra khi triển khai các xét nghiệm không giống nhau trên thuộc một mẫu mã hoặc 2 mẫu xét nghiệm không giống nhau (A và B) cùng tiến hành lần lượt những xét nghiệm giống hệt (R, S, T, ….) (2).

Lỗi tồn dư hoát chất xẩy ra khi chất hóa học ở xét nghiệm (R) tồn kho trong kim hóa chất, kế tiếp kim này thâm nhập phản ứng ở xét nghiệm (S). Ảnh tận hưởng này rất có thể xảy ra, được phòng ngừa bằng cách rửa không bẩn kim giữa hai lần hút hóa chất, nhưng điều đó lại làm giảm xác suất phân tích (2).

Xem thêm: Nguồn Gốc Cổ Điển Của Aurora Borealis Là Gì ? Meaning Of Aurora Borealis In English

Lỗi tồn dư hóa hóa học sang bệnh phẩm (reagent khổng lồ specimen carryover)có thể xẩy ra khi kim hút dịch phẩm (sample probe) hút/nhả/trộn hóa chất ở 1 xét nghiệm trước đó, rồi dịch chuyển hút dịch phẩm tiếp theo. Lỗi này phụ thuộc vào vào bản chất của hóa chất và thể tích mẫu mã trong cuvette, tuy nhiên nếu các xét nghiệm không giống nhau thực hiện tuần tự trên thuộc một mẫu mã thì vấn đề đó cũng có thể xảy ra do tích tụ dần dần (2).

Tác giả:Lê Văn Công – chăm viên thống trị sản phẩm Phương Đông

Tài liệu tham khảo:

1.http://www.clinlabnavigator.com/carryover.html

2.

Xem thêm: Công Việc Admin Là Gì - Admin Văn Phòng Là Làm Gì

P.M.G.Broughton, Wolfson Research Laboratories, Queen Elizabeth Medical Centre, Birmingham B15 2TH, UKhttp://downloads.hindawi.com/journals/jamc/1984/658513.pdf

3.Dixon K, A theoretical study of carryover in discrete and continuous-flow systemshttps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/000456328201900404