Chest Of Drawers Là Gì

  -  
Trong giờ đồng hồ vietvuevent.vnệt chest of drawers có nghĩa là: tủ com - mốt, tủ gồm ngăn kéo (ta đã tìm kiếm được các phép tịnh tiến 2). Có ít nhất câu chủng loại 15 tất cả chest of drawers . Trong những các hình khác: At first he slid down a few times on the smooth chest of drawers. ↔ thời gian đầu, anh trượt xuống một vài lần trên ngực mịn màng của chống kéo.

Bạn đang xem: Chest of drawers là gì

.
A piece of furniture which has multiple parallel, horizontal drawers stacked one above each other, used mainly for the storage of clean clothes. +4 khái niệm
*

*

We constructed beds & furniture out of materials that were available & used táo khuyết boxes for our chest of drawers.
Chúng tôi làm những chiếc giường và bàn ghế bằng những vật tư có sẵn với dùng những thùng mộc đựng táo bị cắn làm tủ đựng đồ đạc.
Now, Gregor could still vì without the chest of drawers if need be, but the writing desk really had to stay.
Bây giờ, Gregor vẫn có thể làm mà không tồn tại ngực của ngăn kéo nếu đề nghị thiết, nhưng những bàn thao tác thực sự đã đề xuất ở lại.
Gregor"s creeping around as easy as possible & thus of removietvuevent.vnng the furniture which got in the way, especially the chest of drawers & the writing desk.
Gregor của leo xung quanh dễ dãi nhất rất có thể và bởi đó vứt bỏ các đồ nội thất đang trên đường, đặc biệt là ngực của chống kéo bàn thao tác làm vietvuevent.vnệc bằng văn bản.
But unfortunately it was his mother who came back into the room first, while Grete had her arms wrapped around the chest of drawers in the next room và was rocking it back và forth by herself, without movietvuevent.vnng it from its position.
Nhưng tiếc nuối là nó là mẹ của mình trở lại vào phòng đầu tiên, trong khi Grete bao gồm tay quấn quanh ngực của phòng kéo trong phòng tiếp sau và được rocking này lại một mình, cơ mà không cần dịch rời nó từ vị trí của nó.
And scarcely had the women left the room with the chest of drawers, groaning as they pushed it, when Gregor stuck his head out from under the sofa lớn take a look how he could intervene cautiously & with as much consideration as possible.
Và hầu như có hầu hết người phụ nữ rời khỏi phòng cùng với ngực của ngăn kéo, rên rẩm như họ đẩy nó, lúc Gregor bị mắc kẹt đầu ra bên ngoài từ dưới ghế sofa để có một dòng nhìn hoàn toàn có thể can thiệp một cách thận trọng và xem xét những càng tốt.

Xem thêm: ' Apron Là Gì ?, Từ Điển Y Khoa Anh Nghĩa Của Từ Apron, Từ Apron Là Gì


And so she did not let herself be dissuaded from her decision by her mother, who in this room seemed uncertain of herself in her sheer agitation và soon kept quiet, helping his sister with all her energy to lớn get the chest of drawers out of the room.
Và vì chưng vậy cô đã không để cho mình được thuyết phục từ bỏ quyết định của chính mình bởi người mẹ cô, những người trong hộ gia đình này hình như không chắc chắn của mình trong kích cồn tuyệt đối của chính bản thân mình và sớm giữ lại im lặng, giúp em gái của bản thân mình với toàn bộ năng lượng của bản thân mình để dành được ngực của ngăn mang ra khỏi phòng.
Now Gregor listened as these two weak women shifted the still heavy old chest of drawers from its position, and as his sister constantly took on herself the greater part of the work, without listening lớn the warnings of his mother, who was afraid that she would strain herself.
Gregor nghe như nhì người thiếu nữ yếu đưa ngực vẫn còn nặng cũ chống kéo từ vị trí của nó, với là em gái của ông luôn luôn mang trên mình to hơn một trong những phần của công vietvuevent.vnệc, nhưng không đề nghị nghe phần lớn lời cảnh báo của mẹ mình, sợ hãi rằng cô ấy đang căng mình.
While Gregor was quickly blurting all this out, hardly aware of what he was saying, he had moved close to lớn the chest of drawers without effort, probably as a result of the practice he had already had in bed, and now he was trying to lớn raise himself up on it.
Trong lúc Gregor đã mau lẹ cứ thỉnh thoảng bật tất cả những vấn đề đó ra, đa số không nhận thức được đầy đủ gì ông sẽ nói, ông đã dịch rời gần ngực của phòng kéo nhưng không buộc phải nỗ lực, có thể là một tác dụng của sự thực tiễn ông đã có ở trên giường, và bây giờ ông đã nỗ lực để nâng cấp mình lên ở trên nó.
She had grown accustomed, certainly not without justification, so far as the discussion of matters concerning Gregor was concerned, khổng lồ act as an special expert with respect to their parents, & so now the mother"s advietvuevent.vnce was for his sister sufficient reason to lớn insist on the removal, not only of the chest of drawers & the writing desk, which were the only items she had thought about at first, but also of all the furniture, with the exception of the indispensable couch.
Cô sẽ quen với, chắc chắn là không phải không tồn tại sự biện minh, cho tới lúc này là đàm đạo về các vấn đề tương quan đến Gregor đã có quan tâm, để vận động như một chuyên vietvuevent.vnên đặc biệt với đối với bố mẹ của họ, và vì vậy bây giờ Lời khuyên nhủ của bà bầu là em gái của chính mình lý do rất đầy đủ để nhấn rất mạnh vào loại bỏ, không chỉ có ngực của phòng kéo và bàn thao tác bằng văn bản, các mục độc nhất vô nhị cô sẽ nghĩ về trước tiên tiên, mà còn của tất cả các các đồ nội thất, ngoại trừ chiếc ghế chẳng thể thiếu.
After about a quarter of an hour had already gone by, his mother said it would be better if they left the chest of drawers where it was, because, in the first place, it was too heavy: they would not be finished before his father"s arrival, & leavietvuevent.vnng the chest of drawers in the middle of the room would block all Gregor"s pathways, but, in the second place, they could not be certain that Gregor would be pleased with the removal of the furniture.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Chơi Ring Of Elysium Trên Steam, Hướng Dẫn Tải Game Garena Roe


Sau khoảng 1 phần tư của một giờ sẽ trôi qua, mẹ của ông cho biết thêm sẽ được tốt hơn trường hợp họ rời ra khỏi ngực của chống kéo nơi nó được, vì vì, ở chỗ đầu tiên, nó quá nặng nề nề: họ sẽ không được xong xuôi trước khi đến phụ vương mình, và rời ra khỏi ngực của ngăn kéo trọng điểm phòng vẫn chặn toàn bộ các tuyến đường Gregor, nhưng tại phần thứ hai, chúng ta không thể chắc chắn rằng rằng Gregor sẽ được hài lòng với vietvuevent.vnệc đào thải các đồ vật nội thất.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M