Chi bộ tiếng anh là gì

  -  

cell là bản dịch của "chi bộ" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Vậy ai phía bên trong chi cỗ của mày? ↔ So who"s in your cell?


*

*

Vào thời gian thành lập, fan ta cho rằng đảng này có khoảng 366.000 đảng vietvuevent.vnên được tổ chức triển khai thành khoảng 12.000 chi bộ.

Bạn đang xem: Chi bộ tiếng anh là gì


At the time of establishment, the tiệc ngọt is believed to lớn have had about 366 000 members organized in around 12,000 các buổi tiệc nhỏ cells.
* làm vietvuevent.vnệc với bạn sát cánh và cùng với chi bộ truyền giáo của anh/chị để thống tuyệt nhất cách hỗ trợ lẫn nhau.
Trong tiến độ này, ông tham gia Đảng cùng sản Pháp, chào bán báo L"Humanité, cùng tham gia vào các cuộc họp của một chi bộ cộng sản.
During this period, he joined the French Communist Party, sold copies of L"Humanité, and took part in meetings of a communist cell.
Trong khi ông cố gắng hiểu những từ vựng căn bản thì những thành vietvuevent.vnên trong chi bộ truyền giáo của ông đã gửi sang học gần như khái niệm phức hợp hơn.
While he tried to grasp basic vocabulary, members of his district quickly moved on lớn more complex concepts.
Hiệp hội lượm lặt nhiều thành công xuất sắc trong nỗ lực cố gắng thu hút sự thân thiện và ủng hộ của công chúng, và các chi bộ của hội bắt đầu nở rộ trên toàn cõi nước Anh.
The society was highly successful in raising public awareness and support, and local chapters sprang up throughout Great Britain.
Nói chuyện với các bạn đồng hành của bản thân mình và các thành vietvuevent.vnên trong chi bộ của bản thân nếu anh/chị không chắc chắn rằng mình bao gồm đang sử dụng công nghệ một biện pháp không say đắm đáng xuất xắc không.
Talk with your companion & members of your district if you are unsure about whether or not you are misusing technology.

Xem thêm: Thị Trường Otc Market Là Gì ? Phương Thức Giao Dịch Trên Thị Trường Otc


Ông kéo Chi bộ Pháp của nước ngoài Công nhân (SFIO) (mà sau nay phát triển thành Đảng cùng sản Pháp) năm 1919 và đã bị bắt giam nhiều lần bởi các hoạt động chính trị của mình.
He joined the French Section of the Workers" International (SFIO) in 1919 và was imprisoned several times for his political activietvuevent.vnsm.
Khi còn là một người truyền giáo con trẻ tuổi được chỉ định giao hàng ở Phái bộ Truyền Giáo Anh Quốc, khoanh vùng phục vụ đầu tiên của tôi lúc bấy giờ là Chi Bộ truyền giáo Bristol.
When I was a young missionary assigned to lớn the British Mission, my first area of labor was in what was then the Bristol District.
Trong các trường hợp, bọn họ chứng kiến các tổ chức khủng tía và nổi loạn trở thành các vận động tội phạm để tài trợ mang đến chi bộ và phần đa cuộc tấn công có phương châm của chúng.
In many instances, we’re seeing terrorist & insurgent organizations turn khổng lồ criminal activietvuevent.vnties khổng lồ fund their cells & targeted attacks.
Là 1 nhà quảng cáo, tôi diễn giả tại TED Evietvuevent.vnl, 1 tổ chức triển khai kết nghĩa kín của TED -- tổ chức mà đưa ra trả toàn bộ chi phí.
Normally, as an advertising man, I actually speak at TED Evietvuevent.vnl, which is TED"s secret sister that pays all the bills.
* phân chia sẻ, giải thích, và nói tới những cảm xúc của anh/chị cùng với bạn đồng hành của mình, tín đồ lãnh đạo chi bộ truyền giáo, bạn lãnh đạo khu bộ truyền giáo, hoặc người lãnh đạo huấn luyện các chị truyền giáo.

Xem thêm: Bài 2: Mô Hình Tam Giác (Triangle): Đặc Điểm & Cách Giao Dịch


* Share, explain, và talk through your feelings with your companion, district leader, zone leader, or sister training leader.
Đột nhiên, thước đo thành công của tôi biến đổi từ vietvuevent.vnệc người bạn sát cánh và những thành vietvuevent.vnên trong chi bộ truyền giáo của tớ đang thao tác làm vietvuevent.vnệc như ráng nào tới sự vietvuevent.vnệc Chúa cảm giác tôi nên làm vietvuevent.vnệc như cụ nào.”
All of a sudden, my measuring stick changed from how my companion và district members were doing lớn how the Lord felt that I was doing.”
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M