Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì

  -  
chi tiêu sản xuất, marketing dở dang (tiếng Anh: Work in progress) bao gồm: ngân sách nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp, ngân sách sử dụng máy thiết kế (đối với vận động xây lắp), chi phí sản xuất chung.
*

Chi phí tổn sản xuất, kinh doanh dở dang (Work in progress)

Định nghĩa

Chi phi sản xuất, sale dở dang trong tiếng Anh là Work in progress. Túi tiền sản xuất, sale dở dang bao gồm:

- giá thành nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

- giá thành nhân công trực tiếp

- ngân sách chi tiêu sử dụng máy thiết kế (đối với vận động xây lắp);

- chi phí sản xuất chung

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154 - chi tiêu sản xuất, sale dở dang

Kết cấu

Bên Nợ

- Các túi tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp, giá cả nhân công trực tiếp, ngân sách sử dụng vật dụng thi công, ngân sách chi tiêu sản xuất tầm thường phát sinh vào kì tương quan đến sản xuất sản phẩm và giá thành thực hiện nay dịch vụ

- Các giá cả nguyên liệu, vật tư trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp, chi tiêu sử dụng thứ thi công, ngân sách chi tiêu sản xuất chung phát sinh vào kì tương quan đến chi phí sản phẩm xây lắp công trình xây dựng hoặc ngân sách chi tiêu xây thêm theo giá chỉ khoán nội bộ;.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì

- Kết chuyển chi phí sản xuất, marketing dở dang cuối kì (trường hợp công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì).

Xem thêm: " Mốc Thời Gian Là Gì ? Mốc Thời Gian Tiếng Anh Là Gì

Bên Có

- chi tiêu sản xuất thực tiễn của thành phầm đã chế tạo ngừng nhập kho, đưa đi bán, tiêu dùng nội cỗ ngay hoặc áp dụng ngay vào hoạt động xây dựng cơ bản (XDCB)

- túi tiền sản xuất sản phẩm xây lắp xong xuôi bàn giao từng phần, hoặc toàn cục tiêu thụ vào kì; hoặc bàn giao cho doanh nghiệp nhận thầu thiết yếu xây gắn (cấp bên trên hoặc nội bộ); hoặc giá thành sản phẩm xây lắp ngừng chờ tiêu thụ

- túi tiền thực tế của trọng lượng dịch vụ đã xong xuôi cung cấp cho cho khách hàng

- Trị giá bán phế liệu thu hồi, giá chỉ trị sản phẩm hỏng không thay thế được

- Trị giá chỉ nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm hoá gia công kết thúc nhập lại kho

- bội phản ánh ngân sách nguyên đồ gia dụng liệu, giá cả nhân công quá trên mức bình thường và giá thành sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá chỉ vốn hàng phân phối của kì kế toán.

Xem thêm: Người Sáng Lập Bitcoin - Bitcoin Do Ai Sáng Lập

Đối cùng với doanh nghiệp thêm vào theo 1-1 đặt hàng, hoặc doanh nghiệp bao gồm chu kì sản xuất thành phầm dài cơ mà hàng kì kế toán sẽ kết chuyển giá thành sản xuất chung cố định vào TK 154 đến lúc sản phẩm ngừng mới xác định được túi tiền sản xuất chung cố định và thắt chặt không được tính vào trị giá bán hàng tồn kho mà buộc phải hạch toán vào giá chỉ vốn hàng bán (Có TK 154, Nợ TK 632);

- Kết chuyển giá thành sản xuất, marketing dở dang đầu kì (trường hợp doanh nghiệp hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì).