Chia Cổ Tức Là Gì

  -  

Cổ tức trong chứng khoán là gì?

*

Tại Khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã nêu rõ cổ tức là gì như sau:

“Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.”

Rõ hơn, cổ tức có thể hiểu là phần thưởng được trích từ lợi nhuận ròng của doanh nghiệp chi trả cho các cổ đông khi họ đầu tư vào vốn chủ sở hữu của công ty. Hội đồng quản trị sẽ chọn khung thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức khác nhau theo tần suất tháng, quý hoặc năm. Cổ tức thường được chia dưới dạng tiền mặt, cổ phiếu tái đầu tư hoặc tài sản khác.

Bạn đang xem: Chia cổ tức là gì

*

Ngoài việc hiểu cổ tức là gì thì việc tìm hiểu hiện nay đang có những loại cổ tức nào cũng là một kiến thức mà bạn cần biết để lựa chọn loại mã cổ phiếu phù hợp với chiến lược đầu tư của mình:

Cổ tức cổ phiếu ưu đãi: Loại cổ phần được trả theo mức cổ tức cố định và cổ thức thưởng, giá trị cao hơn cổ tức phổ thông.

Ý nghĩa và các quy định về chi trả cổ tức

Ý nghĩa của việc chi trả cổ tức

Khi công ty có lịch sử chi trả cổ tức lâu dài, mà tuyên bố loại bỏ hay giảm bớt cổ tức thì có thể là dấu hiệu cho nhà đầu tư về tình hình công ty đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp đây cũng là một dấu hiệu ban lãnh đạo đang có kế hoạch đầu tư vào một dự án có tiềm năng thu về lợi nhuận cao cho cổ đông về lâu dài.

Quy định về chi trả cổ tức

Theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty cổ phần được chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi tuân thủ các điều này:

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;Trường hợp công ty bị lỗ, không sinh lãi, thì doanh nghiệp sẽ phải trích tiền từ các quỹ công ty, quỹ dự phòng.Sau khi chi trả cổ tức, công ty vẫn phải tiến hành thanh toán đầy các loại chi phí, khoản nợ đến hạn;

Cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu được tính theo công thức như sau:

(1) Cổ tức trên mỗi cổ phiếu = Tổng cổ tức chi trả / Cổ phiếu đang lưu hành

Hoặc:

(2) Cổ tức trên mỗi cổ phiếu = Lợi nhuận trên cổ phần (EPS) x Tỷ lệ chi trả cổ tức

Ví dụ

Ở công thức (1):

Công ty A công bố tổng cổ tức chi trả cho các cổ đông trong quý IV/2022 là 500.000.000 VNĐ. Hiện có 1.000.000 cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Vậy cổ tức trên mỗi cổ phiếu sẽ là: 500.000.000 / 1.000.000 = 500 VNĐ.

Ở công thức (2):

Công ty A có chỉ số EPS là 1,724 và công bố tỷ lệ chi trả cổ tức cho quý IV/2022 là 12%. Vậy cổ tức trên mỗi cổ phiếu sẽ là: 1,724 x 12% = 207 VNĐ.

Các hình thức chi trả cổ tức phổ biến hiện nay

Chia cổ tức là gì hay trả cổ tức là gì đều nói đến việc doanh nghiệp trả lợi nhuận cho nhà đầu tư. Trong đó có hai hình thức chi trả cổ tức phổ biến đó là bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Cụ thể những ưu nhược điểm của từng hình thức như sau:

Trả bằng cổ phiếu

Chia cổ tức bằng cổ phiếu là hình thức doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu thông thường và chuyển vào tài khoản cho cổ đông.

Đối với hình thức trả bằng cổ phiếu, công ty sẽ không cần làm thủ tục phát hành, hay chào bán, mà sẽ phải tăng vốn điều lệ tương ứng theo tổng mệnh giá cổ phiếu trả cổ tức trong vòng 10 ngày (tính từ ngày hoàn thành thanh toán).

Trả bằng tiền mặt

Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt nghĩa là công ty sẽ phải trả bằng đơn vị tiền VNĐ, hoặc thông qua chuyển khoản, séc để ghi vào tài khoản chứng khoán của cổ đông. Những công ty thanh toán cổ tức bằng tiền mặt thì số cổ tức sẽ được tính trên mệnh giá là 10.000 đồng/cổ mà không tính theo giá trị trường hàng ngày.

*

Nên nhận cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu?

Mặc dù đã hiểu cổ tức là gì, các cách nhận cổ tức nhưng vẫn không ít nhà đầu tư phân vân về việc nên chọn nhận bằng tiền mặt hay cổ phiếu. Để giúp bạn tìm được câu trả lời phù hợp, thì dưới đây sẽ là bảng so sánh các ưu nhược điểm của từng hình thức trả cổ tức.

Trả bằng tiền mặtTrả bằng cổ phiếu
Ưu điểm

- Nhà đầu tư được nhận tiền trực tiếp, mang đến cảm giác chắc chắn về khoản lợi nhuận sau khi đầu tư.

- Các doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ cho thấy được đồng tiền vững mạnh, hoạt động thuận lợi, minh bạch.

- Doanh nghiệp có thể giữ lại tiền để khắc phục những khó khăn hay mở rộng kinh doanh.

- Không mất tiền thuế thu nhập như tiền mặt.

- Tăng tính thanh khoản thị trường, giúp dễ dàng mua cổ phiếu hơn.

Nhược điểm

- Nhà đầu tư sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh là 5%.

Xem thêm: Senior Associate Là Gì ? Nằm Lòng Từ A Senior Associate Là Gì

- Lượng cổ phần giữ lại sẽ bị giảm, kéo theo quỹ dự phòng giảm.

- Làm giảm lượng tiền mặt trong doanh nghiệp, gây ra tình trạng thiết hụt tiền khi cần mở rộng kinh doanh.

- Đây là biện pháp hợp thức hóa chi tiêu tài chính của doanh nghiệp đang có vấn đề về dòng tiền, đầu tư không tạo lợi nhuận.

- Nhà đầu tư sẽ phải chờ 2 - 3 tháng cổ phiếu mới phát hành, trong khi vốn hóa không đổi. Điều này sẽ làm chậm khả năng mua bán cổ phiếu.

Xem thông tin trả cổ tức ở đâu?

Cách 1: Thông tin trả cổ tức sẽ được công bố thông qua bộ 8 Tài liệu Thông Báo, cụ thể như sau:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên.Nghị quyết Hội đồng quản trị.Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức từ trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của sở giao dịch chứng khoán.Báo cáo kết quả phát hành cổ tức, cổ phiếu của công ty.Thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ tức, cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.Thông báo nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ tức, cổ phiếu.Thông báo về ngày giao dịch niêm yết bổ sung từ cổ tức, cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán.

Cách 2: Xem thông tin cổ tức tại các website của Sở Giao Dịch Chứng khoán tương ứng với các khu vực Tp. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Ví dụ tại hình dưới đây là thông tin về việc chia cổ tức tiền mặt của PPC - Nhiệt Điện Phả Lai. Bạn có thể tìm kiếm thông tin tại folder: Tài liệu cổ tức tiền mặt - PPC - Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lai - HOSE, hoặc xem tại: Tài liệu cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu - FPT - Công ty CP FPT - HOSE.

*

Cách 3: Xem thông tin trả cổ tức tại Website của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ví dụ tại hình dưới đây là thông tin về việc trả cổ tức của FPT với cổ tức tiền mặt 15% và cổ tức cổ phiếu 15%. Bạn có thể xem tại folder: Tài liệu cổ tức cổ phiếu và cổ tức tiền mặt - FPT - Công ty CP FPT - VSD.

*

Cách 4: Xem thông tin trả cổ tức tại Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ví dụ theo hình dưới đây là thông tin về việc trả cổ tức của FPT với cổ tức cổ phiếu 15%. Bạn có thể xem thông tin tại folder: Tài liệu cổ tức cổ phiếu - FPT - Công ty CP FPT - SSC.

*

Cách 5: Xem thông tin tại website của Công ty niêm yết.

Để tìm kiếm lịch trình trả cổ tức thì bạn chỉ cần tìm kiếm website chính thức của công ty. Sau đó vào website và tìm thông tin về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và cổ tức.

Ví dụ theo hình ảnh dưới đây chính là các thông tin về việc trả cổ tức của FPT trên website của FPT. Bạn có thể xem thông tin tại hai mục: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và cổ tức; Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Xem thêm: Phạt Việt Vị Trong Bóng Đá Là Gì Và Ra Đời Từ Bao Giờ? Cách Nhận Biết Các Lỗi Việt Vị Trong Bóng Đá

*

Trên đây là những thông tin giúp bạn hiểu rõ về cổ tức là gì, cách tính cổ tức và biết được các cách thức trả cổ tức phổ biến hiện nay. Hy vọng những thông tin trên từ vietvuevent.vn sẽ giúp bạn nắm được một hình thức lợi nhuận quan trọng từ việc đầu tư cổ phiếu và có kế hoạch đầu tư đúng đắn trong tương lai.