Chuẩn hóa dữ liệu là gì

  -  

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu là áp dụng các qui tắc cho kiến thiết của cửa hàng dữ liệu nhằm mục tiêu giúp giảm dư thừa dữ liệu trong quá trình thi công Cơ sở dữ liệu. Đây là bước đặc biệt quan trọng để giúp cho bạn kiểm tra tính đúng chuẩn của thừa trình xây cất cơ sở dữ liệu.

Bạn đang xem: Chuẩn hóa dữ liệu là gì

Bài viết này sẽ giúp bạn đọc về các mức chuẩn chỉnh hóa, quá trình thực hiện chuẩn hóa cũng tương tự áp dụng việc chuẩn chỉnh hóa vào thi công cơ sở dữ liệu.

Các mức chuẩn chỉnh hóa

Về lý thuyết thì tất cả 7 mức chuẩn chỉnh hóa không giống nhau:

*

Tạm thời bản thân để vừa đủ các chuẩn và mô tả bởi tiếng đứa bạn nào nhiệt tình thì chịu khó đọc. Tuy nhiên, so với thiết kế Cơ sở dữ liệu thì bạn chỉ việc áp dụng đến mức 3 là được. Bởi vì vậy, chúng ta sẽ chỉ mày mò kỹ 03 mức chuẩn chỉnh hóa đầu tiên.

Chuẩn 1 (1NF – First Normal Form): quý giá được lưu lại trữ trong các ô đề nghị là các giá trị solo (scalar value) cùng trong bảng không có cột làm sao lặp lại.

Chuẩn 2 (2NF – Second Normal Form): đều trường chưa hẳn là khóa phải dựa vào vào khóa chính.

Chuẩn 3 (3NF – Third Normal Form): Mọi trường không phải là khóa chỉ phụ thuộc vào vào khóa thiết yếu mà thôi.

Tiến trình chuẩn chỉnh hóa

1. Tiến trình để mang bảng dữ liệu về chuẩn chỉnh 1:-> Chia các thành phần tài liệu thành solo vị nhỏ tuổi nhất hữu dụng-> đào thải các trường lặp lại, các trường đo lường trong bảng chúng ta có chuẩn chỉnh 12. Tiến trình để đưa bảng dữ liệu về chuẩn 2:

-> Từ chuẩn chỉnh 1, bóc tách các trường không dựa vào vào khóa thiết yếu ra bảng riêng biệt ta sẽ được chuẩn chỉnh 2.

3. Tiến trình để đưa bảng tài liệu về chuẩn chỉnh 3:

-> Từ chuẩn chỉnh 2, bóc các trường không dựa vào hoàn toàn vào khóa chính (có tức là có nhờ vào thêm tối thiểu một trường khác nữa ko kể khóa chính) ra bảng khác bọn họ sẽ được chuẩn 3.

Xem thêm: " Upfront Fee Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Upfront Fee Là Gì

Thực hành việc chuẩn chỉnh hóa

Để làm rõ về các chuẩn và chuẩn chỉnh hóa bọn họ thực hành sử dụng chuẩn chỉnh hóa để tạo ra Cơ sở tài liệu cho hệ thống làm chủ đơn sản phẩm như ở bài bác trước.

*

Mẫu đối kháng hàng

Sau khi phân tích dữ liệu ta được các trường như sau:

Bảng Invoice (Hóa đơn)

InvoiceNo: Số hóa đơn

InvoiceDate: Ngày ghi hóa đơn

CustomerName: Tên khách hàng hàng

CustomerCompany: Tên doanh nghiệp khách hành

CustomerAddress: Địa chỉ khách hàng

CustomerAccountNo: Số thông tin tài khoản của khách hàng

PaymentMethod: thủ tục thanh toán

CustomerTaxNo: Mã số thuế của khách hàng

SequenceNo: Số lắp thêm tự cài đặt hành

ProductName: tên sản phẩm

Unit: Đơn vị tính của sản phẩm

Quantity: Số lượng

UnitPrice: Đơn giá

Amount: Thành tiền

TotalAmount: Tổng tiền

VAT: Thuế quý giá gia tăng

TotalPay: Tổng tiền nên trả

ByText: Ghi bằng chữ

1. Đưa bảng tài liệu về chuẩn 1:1. Chia những thành phần tài liệu thành đối kháng vị nhỏ dại nhất hữu dụng:-> phân tách trường CustomerName thành CustomerFirstName với CustomerLastName-> phân tách trường CustomerAddress thành CustomerAddress, CustomerDistrict và CustomerCity2. Thải trừ các trường tái diễn và tính toán-> thải trừ các trường: Amount, TotalAmount, TotalPay, ByText

(Xem lại bài thi công cơ sở dữ liệu để hiểu bởi vì sao bóc tách các ngôi trường này và vì sao vứt bỏ các trường trên)

Lúc này ta được bảng tài liệu theo chuẩn chỉnh 1 như sau:

Bảng Invoice (Hóa đơn)

InvoiceNo: Số hóa đơn

InvoiceDate: Ngày ghi hóa đơn

CustomerFirstName: Tên khách hàng

CustomerLastName: chúng ta lót khách hàng hàng

CustomerCompany: Tên doanh nghiệp khách hành

CustomerAddress: Địa chỉ khách hàng hàng

CustomerDistrict: Quận nơi khách hàng đang ở

CustomerCity: tp nơi khách hàng đang ở

CustomerAccountNo: Số thông tin tài khoản của khách hàng

PaymentMethod: thủ tục thanh toán

CustomerTaxNo: Mã số thuế của khách hàng

SequenceNo: Số sản phẩm công nghệ tự sở hữu hành

ProductName: thương hiệu sản phẩm

Unit: Đơn vị tính của sản phẩm

Quantity: Số lượng

UnitPrice: Đơn giá

VAT: Thuế quý hiếm gia tăng

2. Đưa bảng dữ liệu về chuẩn 2:Từ chuẩn 1, xem xét những trường không phụ thuộc vào vào khóa chính để tách bóc ra thành bảng riêng.1. Lưu ý từ trên xuống chúng ta sẽ thấy những trường: CustomerFirstName, CustomerLastName, CustomerCompany, CustomerAddress, CustomerDistrict, CustomerCity, CustomerAccountNo, CustomerTaxNo dựa vào vào người tiêu dùng chứ không phụ thuộc vào hóa đơn nên bóc tách nhóm này ra thành bảng Khách mặt hàng (Customer), tạo ra mã người tiêu dùng làm khóa chính.2. Những trường: ProductName, Unit dựa vào vào sản phẩm chứ không phải hóa đối kháng nên tách ra thành bảng sản phẩm (Product) và phát sinh khóa bao gồm cho nó.

Lúc này chúng ta có được 03 bảng dữ liệu như sau:

Customer

CustomerNo

CustomerFirstName

CustomerLastName

CustomerCompany

CustomerAddress

CustomerDistric

CustomerCity

CustomerAccountNo

CustomerTaxNo

Product

ProductNo

ProductName

Unit

Invoice

InvoiceNo

InvoiceDate

PaymentMethod

SequenceNo

Quantity

UnitPrice

VAT

Xác định quan hệ và để khóa ngoại mang đến trường CustomerNo và ProductNo bọn họ được sơ thiết bị thực thể mang đến mức 2 như sau:

*

3. Đưa những bảng dữ liệu về chuẩn chỉnh 3:Xem xét các trường từ những bảng không phụ thuộc hoàn toàn vào khóa thiết yếu ra bảng khác nhằm về chuẩn chỉnh 3.1. Các trường sinh hoạt bảng Customer và Product đã dựa vào hoàn toàn vào khóa chính nên những bảng này đã ở chuẩn chỉnh 32. Các trường SequenceNo, Quantity, UnitPrice của bảng Invoice ở bên cạnh việc dựa vào vào hóa 1-1 nó còn phải phụ thuộc vào vào ProductNo (mặt hàng nào) nữa bắt đầu biết được giá trị của nó. Nên những trường này không dựa vào hoàn toàn vào khóa chính. Bóc tách các trường này ra bảng bắt đầu và viết tên thành OrderDetails và phát sinh khóa thiết yếu cho nó.

Lúc này bảng Invoice được phân thành Invoice và InvoiceDetails như sau:

Invoice

InvoiceNo

InvoiceDate

PaymentMethod

VAT

CustomerNo

InvoiceDetails

InvoiceDetailsNo

SequenceNo

ProductID

Quantity

UnitPrice

Lúc này toàn bộ các bảng sẽ ở chuẩn mức 3. Thiết lập cấu hình mối quan lại hệ với khóa ngoại ta được sơ đồ quan hệ thực thể như sau:

*

Lưu ý

Trong bài này để bạn nắm rõ về các mức chuẩn hóa tôi vẫn áp dụng chuẩn hóa từ bỏ Mức 1 -> nút 2 -> nấc 3. Vào thực tế, khi kiến tạo cơ sở dữ liệu bạn làm qua 4 bước thứ nhất trong vượt trình xây dựng cơ sở dữ liệu như ngơi nghỉ bài thiết kế cơ sở dữ liệu để sở hữu sơ trang bị quan hệ thực thể. Sau đó, áp dụng những qui tắc chuẩn hóa này để kiểm tra các bảng và đưa những bảng về chuẩn chỉnh 3 thì sẽ dễ dàng nắm bắt và dễ thực hiện hơn.

Xem thêm: Mã Otp Là Gì Vietcombank Có Các Hình Thức Nhận Otp Phổ Biến Nào?

Kết luận

Chuẩn hóa Cơ sở tài liệu để đạt chuẩn 3 là quá trình bắt buộc trong thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Tuy nhiên, rất nhiều bạn mặt dù sẽ học qua môn học này vẫn chưa nuốm rõ những qui tắc này. Nội dung bài viết này hy vọng hỗ trợ được bạn.