CHUẨN MỰC LÀ GÌ

  -  

Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.

Bạn đang xem: Chuẩn mực là gì


Chuẩn mực xã hội là quy tắc tường minh hoặc hàm ẩn nhằm xác định kiểu hành vi gì là chấp nhận được trong một xã hội hay một nhóm. Thuật ngữ xã hội-tâm lý này được định nghĩa sâu hơn là "các quy tắc mà một nhóm sử dụng cho những giá trị, niềm tin, thái độ và hành vi phù hợp và không phù hợp. Chúng cũng được mô tả là các quy tắc mang tính thói quen của hành vi nhằm điều tiết tương tác của chúng ta với người khác. Chuẩn mực xã hội là các quy tắc quy định hành vi được chờ đợi hoặc có thể chấp nhận được trong các tình huống cụ thể.

Chuẩn mực xã hội không phải là một khái niệm tĩnh hay phổ quát mà chúng thay đổi theo thời gian và biến chuyển theo văn hóa, giai tầng xã hội và các nhóm xã hội. Một chiếc váy, một lời nói hay hành vi nào đó được coi là chấp nhận được với nhóm này lại có thể không chấp nhận được với nhóm khác.

Sự tôn trọng với các chuẩn mực xã hội duy trì tính đồng thuận và phổ biến trong một nhóm cụ thể. Chuẩn mực xã hội có thể được thực thi một cách chính thức (chẳng hạn thông qua biện pháp trừng phạt) hoặc không chính thức (chẳng hạn thông qua ngôn ngữ cử chỉ và các tín hiệu giao tiếp phi lời khác). Bằng việc phớt lờ hoặc phá vỡ chuẩn mực xã hội, người ta có nguy cơ trở nên không được yêu mến hoặc bị ruồng bỏ.

Với tư cách là một thực thể xã hội, các cá nhân học cách khi nào và ở đâu là phù hợp để nói những điều nhất định, dùng những từ ngữ nào đó, bàn thảo những chủ đề nhất định hoặc mặc những bộ quần áo nào đó và khi nào thì không. Do đó, những hiểu biết về chuẩn mực văn hóa được xem là quan trọng cho việc kiểm soát ấn tượng, vốn là một quy tắc cá nhân của hành vi phi lời của họ. Người ta cũng có thể biết được thông qua kinh nghiệm rằng những kiểu người nào mà ta có thể hay không thể thảo luận về những chủ đề nào đó hoặc bộ váy áo nào có thể mặc hay không thể mặc. Nhìn chung, hiểu biết được bắt nguồn thông qua kinh nghiệm (nghĩa là chuẩn mực xã hội được học thông qua tương tác xã hội).

Chuẩn mực xã hội có thể được nhìn nhận với tư cách là các nhận định (cả tường minh lẫn hàm ẩn) chế định các hành vi và hành động với tư cách là các quyền lực xã hội. Chúng thường được dựa trên một số các mức độ đồng thuận trong phạm vi một nhóm và được duy trì thông qua các biện pháp trừng phạt xã hội. Ba mô hình giải thích các quy tắc quy chuẩn gồm:

Tập trung vào các hành động của một cá nhân

Tập trung và các phản ứng lại các hành động của người kia

Thương lượng giữa cá nhân và người kia.

Các nhóm có thể chấp nhận chuẩn mực theo hai cách khác nhau. Một dạng của việc thích nghi chuẩn mực là phương pháp quy thức, ở đó, chuẩn mực được viết ra và được chấp nhận một cách chính thức (chẳng hạn như các bộ luật, các quy định, nội quy của nhà trường...). Tuy nhiên, chuẩn mực xã hội thường là những thứ không chính thức, và phát triển dần dần (chẳng hạn: không đi tất với dép xăng đan, không đội mũ trong nhà).

Các chuẩn mực có thể tồn tại với tư các là các quy tắc chính thức và không chính thức của hành vi. Các chuẩn mực không chính thức có thể được chia làm hai nhóm:


Lề thói (Folkways): Là những quy tắc và chuẩn mực không chính thức mà nếu vi phạm sẽ không tạo ra lỗi nhưng được thường được chờ đợi là nên tuân thủ. Đó là một dạng điều chỉnh, tương thích với thói quen. Nó không gây ra những sự trừng phạt hay cấm đoán, mà chỉ là những cảnh báo hoặc khiến trách.

Tập tục (Mores): Cũng là những quy tắc bất thành văn nhưng tạo ra những sự trừng phạt nghiêm khắc và những chế tài trừng phạt xã hội lên các cá nhân như việc loại bỏ khỏi xã hội và tôn giáo.

Các cá nhân không thể tuân thủ các chuẩn mực xã hội chính thức hoặc không chính thức bị khiến trách theo nhiều cách. Chẳng hạn, những cá nhân không tuân thủ có thể bị người khác chỉ trích, bị từ chối thức ăn hoặc nhiều hình thức trừng phạt khác.

Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuẩn_mực_xã_hội&oldid=64551886”


Bạn đang quan tâm đến Chuẩn mực là gì phải không? Nào hãy cùng SAIGONCANTHO theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Chuẩn mực đạo đức là bất thành văn nhưng chúng được coi là phương tiện định hướng, điều chỉnh hành vi của cá nhân và các nhóm xã hội, nhờ có chuẩn mực đạo đức mà mỗi cá nhân luôn phải xem xét, suy nghĩ, kiểm điểm trước khi thực hiện bất kỳ hành vi xã hội nào.

Xem thêm: Các Chỉ Báo Xu Hướng - Các Chỉ Báo Phân Tích Kỹ Thuật Trong Chứng Khoán

Bạn đang xem: Chuẩn mực là gì


Đạo đức là cái mà người ta vẫn thường hay nhắc tới, bao gồm những quy tắc chuẩn mực xã hội mà qua đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Mỗi người đều luôn hướng tới một chuẩn mực nhất định của đạo đức. Vậy chuẩn mực đạo đức là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp Quý khách hàng về vấn đề này.

Chuẩn mực đạo đức là gì?

Chuẩn mực đạo đức là hệ thống những quy tắc, yêu cầu, đòi hỏi của xã hội đối với mỗi cá nhân hay một nhóm xã hội, trong đó xác định sự chính xác về tính chất, mức độ, phạm vi hay giới hạn của cái có thể, cái được phép hay cái không được phép, phải thực hiện trong xã hội nhằm đảm bảo sự ổn định, giữ gìn trật tự, kỷ cương của xã hội.

Chuẩn mực đạo đức là bất thành văn nhưng chúng được coi là phương tiện định hướng, điều chỉnh hành vi của cá nhân và các nhóm xã hội. Nhờ có chuẩn mực đạo đức mà mỗi cá nhân luôn phải xem xét, suy nghĩ, kiểm điểm trước khi thực hiện bất kỳ hành vi xã hội nào.

Các quy tắc, yêu cầu của chuẩn mực đạo đức không được ghi chép dưới hình thức một văn bản hay bộ luật đạo đức nào cả. Chuẩn mực đạo đức chỉ tồn tại dưới hình thức là các giá trị đạo đức, những bài học về luân thường đạo lý, cách ứng xử của con người trong cuộc sống hằng ngày.

Những chuẩn mực đạo đức thường được củng cố, gìn giữ và phát triển qua các hình thức truyền miệng, thông qua giáo dục từ gia đình, xã hội và được truyền từ đời này sang đời khác. Chuẩn mực đạo đức đã được hình thành từ rất sớm và đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chi phối hành vi của con người.

*

Hình thức biểu hiện của chuẩn mực đạo đức

Ngoài việc hiểu chuẩn mực đạo đức là gì thì hình thức biểu hiện của chuẩn mực đạo đức cũng là cái mà chúng ta cần quan tâm.

Trên thực tế, chuẩn mực đạo đức được tồn tại và phát triển dưới các hình thức sau:


– Giá trị đạo đức

Trong cuộc sống, giá trị đạo đức rất phong phú và đa dạng, thường được thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày hay qua việc ứng xử, giao tiếp giữa người với người. Hình thức biểu hiện này của đạo đức cũng được coi là các phương tiện xã hội hóa các cá nhân, lưu truyền những kinh nghiệm quý báu về văn hóa, lối sống, sản xuất từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó cũng củng cố hành vi, thể hiện mối liên hệ xã hội và các quan hệ xã hội điển hình. Việc nghiên cứu, phát huy và củng cố các giá trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng và cần thiết nhất là trong xã hội hiện nay khi mà tình trạng gia tăng các vụ việc vi phạm pháp luật ngày một gia tăng và có diễn biến nghiêm trọng.

– Những bài học về luân thường đạo lý

Đây là những bài học có giá trị truyền thống, mang tính nhân văn sâu sắc và đã trở thành thuần phong mỹ tục, quy tắc xử sự của cộng đồng. Chính vì thế những bài học này cần được củng cố, giữ gìn và phát huy vai trò trong đời sống xã hội của chúng ta. Những bài học về luân thường đạo lý được hình thành từ chính những nhu cầu của hệ thống các quan hệ xã hội trong xã hội con người.

– Phép đối nhân xử thế

Tùy vào tính chất của từng loại quan hệ xã hội giữa con người với nhau mà phép đối nhân xử thế quy định cho thành viên của nó những điều cần phải làm, điều được phép, điều bị ngăn cấm trong các hành vi xã hội. Qua đây, phép đối nhân xử thế thực hiện chức năng hợp nhất, tập trung ủng hộ các quá trình hoạt động của xã hội. Phép đối nhân xử thế không thể thiếu trong đời sống đời sống con người cũng như trong hoạt động quản lý thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Việc tuân thủ và thực hiện các quy tắc, yêu cầu của phép đối nhân xử thế trong hành vi của xã hội đối với mỗi người được coi là trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ của mỗi người trong quan hệ xã hội đó.

Xem thêm: " Bitch Please Là Gì ? Một Số Từ Bậy Trong Tiếng Anh: Hãy Sử Dụng Đúng!

Nội dung bài viết trên đây đã đưa tới Quý khách hàng những thông tin cần thiết nhất đối với câu hỏi chuẩn mực đạo đức là gì? Qua bài viết, hy vọng Quý khách hàng đã phần nào hiểu được tầm quan trọng cũng như bản chất của chuẩn mực đạo đức. Đây là một vấn đề hay được đề cập tới vì nó gắn liền với đời sống xã hội vì vậy mọi người cần nắm được để thực hiện tốt.