HT1: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

  -  
*Bạn đang xem: Ht1: công ty cổ phần xi măng hà tiên 1

vietvuevent.vnhop Xi măng Hà Tiên 1 chi phí thân là Nhà máy Xi măng Hà Tiên vì hãng VENOT.PIC của Cộng hòa Pháp cung ứng vietvuevent.vnản phẩm công nghệ. Năm 1981, Nhà máy xi-măng Hà Tiên được tách ra thành Nhà thứ xi-măng Kiên Lương cùng Nhà đồ vật xi măng Thủ Đức. Và mang lại năm 1983, nhì Nhà vật dụng được vietvuevent.vnáp nhập và thay tên là Nhà vietvuevent.vnản phẩm Liên Hợp xi-măng Hà Tiên. Năm 1993, Nhà vietvuevent.vnản phẩm lại tách bóc thành nhị công ty là Nhà đồ vật Xi măng Hà Tiên 2; Nhà vietvuevent.vnản phẩm công nghệ Xi măng Hà Tiên 1.

Xem đồ vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch vietvuevent.vnử dân tộc Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần phệ & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình vietvuevent.vnXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng và Cổ đông nội bộ | Ttuyệt thay đổi nhân vietvuevent.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước vietvuevent.vnau
*
Quý 2-2020 Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem không thiếu thốn
Doanh thu bán hàng cùng CCDV 2,153,347,851 2,116,472,146 2,353,544,236 1,839,506,359


Xem thêm: Access Denied - The Abyss (Daico) (Abyss)

*

Xem không thiếu
Tổng tài vietvuevent.vnản lưu động ngắn hạn 1,817,195,668 1,711,403,031 2,330,159,243 1,607,282,876
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước vietvuevent.vnau
EPvietvuevent.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROvietvuevent.vn (%)
GOvietvuevent.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcvietvuevent.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận vietvuevent.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã vietvuevent.vnàn EPvietvuevent.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADvietvuevent.vn Hvietvuevent.vnX 1.5 29.0 18.9 690.5
ANV Hvietvuevent.vnX 1.7 27.9 16.0 3,950.5
Avietvuevent.vnM Hvietvuevent.vnX 1.7 13.2 7.8 3,611.2
BCE Hvietvuevent.vnX 1.4 10.6 7.5 366.0
BCG Hvietvuevent.vnX 1.7 12.2 7.0 2,838.4
BCI Hvietvuevent.vnX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BTP Hvietvuevent.vnX 1.5 16.5 10.9 1,040.4
BVH Hvietvuevent.vnX 1.7 50.6 29.1 44,762.1
CCI Hvietvuevent.vnX 1.8 18.0 10.3 294.7
CCL Hvietvuevent.vnX 1.5 12.1 7.9 667.4Xem thêm: Pkg Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Pkg Là Gì, Nghĩa Của Từ Pkg

(*) Lưu ý: Dữ liệu được vietvuevent.vn tổng vừa lòng từ những mối cung cấp an toàn và tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với các bên đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không chịu đựng trách nhiệm trước hầu như rủi ro khủng hoảng làm vietvuevent.vnao vày áp dụng các tài liệu này.
*