Cổ Phiếu Phổ Thông

  -  

Trong thị trường chứng khoán, khi mọi người nói về cổ phiếu, họ thường nghĩ đến cổ phiếu phổ thông đầu tiên bởi vì phần lớn cổ phiếu được phát hành theo hình thức này. Vậy nếu bạn chưa nắm rõ Cổ phiếu phổ thông là gì? Những vấn đề cơ bản cần nắm vững cũng như các đặc điểm, lợi ích khi sở hữu loại cổ phiếu này và các thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật ACC nhé!

*
Cổ phiếu phổ thông là gì? Những vấn đề cơ bản cần nắm vững
3. Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông gồm những gì?4. Mục tiêu và rủi ro của cổ phiếu phổ thông

1. Cổ phiếu phổ thông là gì? 

Cổ phiếu phổ thông (Common stock) hay cổ phiếu thường là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phần của công ty cổ phần. Đây là một chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty cổ phần. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu này có thể tự do chuyển nhượng, có đầy đủ quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông và được hưởng cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu họ sở hữu. Cổ phiếu phổ thông sẽ được báo cáo đầy đủ trong phần vốn chủ sở hữu của cổ đông trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Bạn đang xem: Cổ phiếu phổ thông

2. Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông thông thường sẽ có một số đặc điểm cơ bản sau đây:

Có thể được phát hành rộng rãi ra công chúng. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu phổ thông trên thị trường sơ cấp (đối với phát hành lần đầu tiên) hoặc thị trường thứ cấp (mua bán trên thị trường chứng khoán).Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông hay cổ đông thường. Các cổ đông này sẽ có quyền nhận cổ tức theo kết quả kinh doanh của công ty, tuy nhiên sẽ được hưởng quyền lợi cuối cùng trong trường hợp công ty phá sản.Có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đây là giá cơ sở để tính cổ tức mà cổ đông thường được nhận. Tuy vậy, trên thực tế, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu phổ thông sẽ thường quan tâm đến thị giá hơn.Cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu phổ thông cố định, nhưng cổ phiếu phổ thông không có đặc điểm này.Cổ phiếu phổ thông mang lại tiềm năng thu lợi nhuận dài hạn. Nếu một công ty hoạt động tốt, giá trị của cổ phiếu phổ thông có thể tăng lên. Ngược lại nếu công ty làm ăn kém, giá trị của cổ phiếu cũng sẽ đi xuống.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông gồm những gì?

3.1. Quyền lợi 

Người sở hữu cổ phiếu phổ thông (cổ đông phổ thông) sẽ được hưởng 3 quyền lợi chính như sau:

Quyền được quản lý và kiểm soát công ty: Thể hiện qua việc được tham gia bỏ phiếu, ứng cử vào Hội đồng Quản trị và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.Quyền được nhận cổ tức từ công ty: Cổ đông phổ thông sẽ được nhận phần lợi nhuận của doanh nghiệp hàng năm dưới hình thức cổ tức. Nếu doanh nghiệp phá sản hay giải thể, cổ đông được quyền nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp (sau khi đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, chi phí với các bên liên quan và nghĩa vụ với chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi)Quyền chuyển nhượng cổ phần sở hữu: Được quyền chuyển nhượng quyền đối với cổ phần cho người khác bằng hình thức giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, các cổ đông phổ thông còn được ưu tiên mua cổ phiếu mới từ doanh nghiệp, xem xét, tra cứu điều lệ công ty/biên bản họp và nghị quyết của đại hội cổ đông, cổ đông cá nhân hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hay nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ công ty có quyền đề cử cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông hoặc một số quyền lợi cụ thể tuỳ theo quy định của công ty.

3.2. Nghĩa vụ 

Đi kèm với quyền lợi sẽ là những nghĩa vụ bao gồm:

Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã cam kết sở hữuKhông rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức (trừ khi được công ty hoặc người khác mua lại)Nếu cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần trái quy định thì người đó cùng người có lợi ích liên quan phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ/nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút cùng các thiệt hại phát sinh.Tuân theo điều lệ, quy chế của công ty cũng như nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Protoplast Là Gì, Nghĩa Của Từ Protoplast

4. Mục tiêu và rủi ro của cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông luôn có những mục tiêu và rủi ro nhất định, cụ thể như sau: 

4.1. Mục tiêu

Thực tế, không có khoản đầu tư lâu dài nào có thể mang lại lợi nhuận cao và mức rủi ro hợp lý như cổ phiếu phổ thông. Loại cổ phiếu này có thể mang về cho nhà đầu tư mức lợi nhuận khoảng 11 – 12%/năm. Nó tốt hơn hầu hết các loại chứng khoán khác, thậm chí là trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Nó luôn có tiềm năng tăng trưởng tốt, tăng thu nhập và giúp nhà đầu tư bảo vệ khỏi sự lạm phát ở mức trung bình. 

4.2. Rủi ro

Rủi ro liên quan đến cổ phiếu phổ thông khá đa dạng, thường sẽ phụ thuộc vào công ty phát hành. Mua cổ phiếu của công ty có khả năng sinh lời và được quản lý tốt sẽ giảm thiểu rủi ro bị mất vốn hơn. Ngược lại, khi bạn mua cổ phiếu giá rẻ thì sự rủi ro về thị trường, doanh nghiệp cũng sẽ tăng đáng kể. 

Nếu nhà đầu tư sử dụng giao dịch ký quỹ, bạn có thể tận dụng tối đa hiệu ứng đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, cách này chỉ nên được ứng dụng bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm.

5. Ưu và nhược điểm của cổ phiếu phổ thông như thế nào?

Nếu một công ty bị phá sản, cổ đông phổ thông sẽ không được nhận tiền cho đến khi các chủ nợ, trái chủ, cổ đông ưu đãi đã nhận được cổ phần tương ứng. Vì vậy, cổ phiếu phổ thông bị đánh giá là rủi ro hơn so với cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu.

Bù lại ưu điểm của nhóm cổ phiếu này là hoạt động tốt hơn hai nhóm kia, hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Vì lẽ đó mà nhiều công ty đã phát hành cả 3 loại này.

Xem thêm: Điện Chuyển Tiền Là Gì - Qui Trình Điện Chuyển Tiền

Trên đây là nội dung giới thiệu của chúng tôi về Cổ phiếu phổ thông là gì? Những vấn đề cơ bản cần nắm vững cũng như các vấn đề pháp lý khác có liên quan trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi.