Come down to nghĩa là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ vietvuevent.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Come down to nghĩa là gì

If you come down (from a college or university, especially Oxford or vietvuevent.vn University), you leave your studies either permanently or for a short time.
*

someone who is a good friover when it is easy khổng lồ be one and who stops being one when you are having problems

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Crustaceans Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Arachnids Và Crustaceans

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: What Is The Difference Between "Tabloid" And " Broadsheet Là Gì, Tabloid Vs

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message