Commit suicide là gì

  -  

The number of middle-aged people who commit suicide in the United States is increasing quickly.

Bạn đang xem: Commit suicide là gì

Số tín đồ ở lứa tuổi trung niên trường đoản cú tử tại Hoa Kỳ đang tăng thêm nhanh chóng.

The novelist makes his heroine commit suicide at the over of the book.

Tác giả cuốn đái thuyết đã làm cho nhân vật người vợ chính từ tử sống cuối quyển sách.

The number of middle - aged people who commit suicide in the United States is increasing quickly.

Số fan ở độ tuổi trung niên từ tử trên Hoa Kỳ đang tăng lên nhanh chóng.

Latest figures show that nearly 1 million people commit suicide each year.

Các con số cách đây không lâu nhất chỉ ra rằng có gần 1 triệu con người tự tử mỗi năm.

I even tried to commit suicide but my partner helped me.

Mặc cho dù tôi đã núm đi tự liền kề nhưng người đồng nghiệp của tôi đã phòng lại.

Xem thêm: Đường Kính Danh Định Là Gì ? Dn Là Đường Kính Trong Hay Ngoài

People are securing the means to commit suicide, such as getting a gun or stockpiling pills.

Những người đang sẵn sàng các phương thức tự tử, như thể mua súng hoặc dự trữ thuốc.

Securing the means to lớn commit suicide, such as getting a gun or stockpiling pills

Có những phương kế để tiến hành tự tử, như là mua súng hoặc dự trữ thuốc

Sufferers tend to lớn be older than anorexics, take a longer time to lớn recover and are more likely to commit suicide.

Người dịch cuồng ăn thường to tuổi hơn bạn bệnh háu ăn, mất quá nhiều thời gian hơn để khỏi bệnh và thường giỏi có hành vi tự vẫn hơn.

People who are in full possession of their faculties should have the moral right lớn commit suicide

Người trọn vẹn tỉnh táo bị cắn nên có quyền luân lý để tự tử.

Able lớn bear the pressure no more, Kimura one evening resolved to lớn commit suicide. He took a rope và hiked up a mountainside to vị the deed, but under the moonlight made the discovery that would save him.

Không thể chịu thêm nổi áp lực nặng nề nữa, ban đêm nọ Kimura ra quyết định tự tử. Ông cụ sợi dây thừng và tăng trưởng sườn núi để hành động, nhưng mà dưới ánh trăng, ông phát chỉ ra một thứ cứu vãn mạng mình.

Lam also cited a national survey conducted by the Ministry of Health, General Statistics Office (GSO), WHO & UNICEF recently on 3,000 students in Hanoi & Hai Duong which showed 9 percent of students once had intention to lớn commit suicide, & 6 percent tried khổng lồ commit suicide because of the problems in study và life. Meanwhile, 19.5 percent of students aged 10-16 have mental health problems.

Ông Lâm cũng trích dẫn một cuộc khảo sát non sông được tiến hành bởi cỗ Y tế, Tổng cục Thống kê (GSO), WHO cùng UNICEF cách đây không lâu trên 3.000 sv tại hà thành và Hải Dương cho thấy thêm 9% học sinh đã từng có ý định từ tử với 6% vậy tự tử vì chưng những vụ việc trong học tập với cuộc sống. Trong những lúc đó, 19,5% học viên trong giới hạn tuổi 10-16 có vụ việc về sức mạnh tâm thần.

Xem thêm: ' Bigo Live Mới Nhất - 'Bigo Mới Nhất' Search

A question was raised in the book: “Why did a man die of drowning even though he tried lớn commit suicide by jumping off a building?” and the suggested answer was: “Because the street was inundated.”

Một câu hỏi được nêu ra vào cuốn sách: "Tại sao một người bọn ông bị tiêu diệt đuối tuy nhiên ông đã nỗ lực tự tử bằng cách nhảy ra khỏi một tòa nhà" cùng câu trả lời lưu ý là: "Bởi bởi đường phố bị ngập"

Lori và Chris say the tragedy became real for them when they had khổng lồ plan Kyle, Emma và Katie"s funeral & burial. As they worked through their grief, Lori and Chris made a pact with each other to lớn not commit suicide -- to stay alive for each other. "We promised not to leave each other alone," Lori says.

Anh chị Lori Chris nói thảm kịch thật sự xảy mang lại với họ khi phải chuẩn bị tổ chức tang lễ và an táng cho Kyle, Emma cùng Katie. Lúc vượt qua nỗi đau đớn của mình, cả nhà Lori Chris hẹn với nhau là sẽ không tự tử - hãy sống vày nhau. Chị Lori nói, "Chúng tôi hứa hẹn không để nhau một mình."