Công Ty Tiếng Anh Là Gì

  -  

Công ty và công ty là trong số những chủ đề mà chúng ta nói đến từng ngày trong cuộc sống. Vày vậy, những người dân học giờ Anh cần được nắm vững các từ vựng và một vài mẫu hội thoại tương quan đến chủ thể này. Nội dung bài viết dưới trên đây của TOPICA Native sẽ reviews đến bạn một vài từ vựng về chủ đề công ty.

Bạn đang xem: Công ty tiếng anh là gì

1. Các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề công ty 

Từ vựng luân chuyển quanh chủ đề doanh nghiệp khá là rộng. Mặc dù nhiên, bạn cũng có thể nắm vững hầu hết từ vựng cơ bản và thông dụng tiếp sau đây để đầy niềm tin trong giao tiếp.

1.1 tự vựng tiếng Anh về các mô hình doanh nghiệp

Company < ˈkʌm.pə.ni > : công tyAffiliate < ˈkʌm.pə.ni > : công ty liên kếtSubsidiary < ˈkʌm.pə.ni > công ty con.Consortium/ corporation < kənˈsɔrʃiəm / ˌkɔrpəˈreɪʃən > : tập đoàn.Economic group < ˌɛkəˈnɑmɪk grup > : tập đoàn lớn kinh tế, quần thể ghê tế.Controlling company < kənˈtroʊlɪŋ ˈkʌmpəni > : tổng công ty/ công ty mẹ.Headquarters < ˈhedˌkwɔːr.t̬ɚz > : trụ sở chính.Field office < fild ˈɔfəs > : văn phòng làm việc tại hiện tại trường.Branch office < brænʧ ˈɔfəs > : văn phòng chi nhánh.Regional office < ˈriʤənəl ˈɔfəs > : văn phòng và công sở địa phương.Representative office < ˌrɛprəˈzɛntətɪv ˈɔfəs > : văn phòng đại diện.Private company < ˌpraɪ.vət ˈkʌm.pə.ni > : công ty tư nhânJoint stock company < ʤɔɪnt sotck ˈkʌmpəni > : công ty cổ phần.Limited liability company < ˈlɪmətəd ˌlaɪəˈbɪlɪti ˈkʌmpəni > : công ty nhiệm vụ hữu hạn.Partnership < ˈpɑːrt.nɚ.ʃɪp > : doanh nghiệp hợp danh.Dealership < ˈdiː.lɚ.ʃɪp > : công ty marketing ô tô.Investment company < ɪnˈvɛstmənt ˈkʌmpəni > : doanh nghiệp đầu tư.Outlet < ˈaʊt.let > : siêu thị bán lẻ.Wholesaler < ˈhoʊlˌseɪ.lɚ > : cửa hàng bán sỉ.

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN mang lại NGƯỜI ĐI LÀM


1.2 trường đoản cú vựng tiếng Anh về những phòng ban vào công ty

*

Department < dɪˈpɑːrt.mənt > : phòng (ban)Accounting department < əˈkaʊntɪŋ dɪˈpɑrtmənt > : phòng kế toán.Finance department < fəˈnæns dɪˈpɑrtmənt > : phòng tài chính.Personnel department/ human resources department < fəˈnæns dɪˈpɑrtmənt / ˈhjumən ˈrisɔrsɪz dɪˈpɑrtmənt > : phòng nhân sự.Purchasing department < ˈpɜrʧəsɪŋ dɪˈpɑrtmənt > : phòng buôn bán vật tư.Research & development department < riˈsɜrʧ & dɪˈvɛləpmənt dɪˈpɑrtmənt >: phòng nghiên cứu và phân tích và vạc triển.Sales department < seɪlz dɪˈpɑrtmənt > : phòng gớm doanh.Shipping department < ˈʃɪpɪŋ dɪˈpɑrtmənt > : chống vận chuyển.Administration department < ædˌmɪnɪˈstreɪʃən dɪˈpɑrtmənt > : chống hành chính.Production department < prəˈdʌkʃən dɪˈpɑrtmənt > : phòng sản phẩm.Audit department < ˈɔdɪt dɪˈpɑrtmənt > : phòng kiểm toán.Customer Service department< ˈkʌstəmər ˈsɜrvəs dɪˈpɑrtmənt > : phòng chăm sóc khách hàng.Information giải pháp công nghệ department < ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi dɪˈpɑrtmənt >: phòng công nghệ thông tin.International Payment department < ˌɪntərˈnæʃənəl ˈpeɪmənt dɪˈpɑrtmənt >: phòng thanh toán giao dịch quốc tế.International Relations department < ˌɪntərˈnæʃənəl riˈleɪʃənz dɪˈpɑrtmənt >: phòng quan hệ tình dục quốc tế.Local Payment department < ˈloʊkəl ˈpeɪmənt dɪˈpɑrtmənt > : phòng giao dịch trong nước.Marketing department < ˈmɑrkətɪŋ dɪˈpɑrtmənt > : chống marketing.Product Development department < ˈprɑdəkt dɪˈvɛləpmənt dɪˈpɑrtmənt > : phòng nghiên cứu và phân tích và cải tiến và phát triển sản phẩm.Public Relations department < Public riˈleɪʃənz dɪˈpɑrtmənt > : phòng tình dục công chúng.Training department < ˈtreɪnɪŋ dɪˈpɑrtmənt > : phòng đào tạo.Trade-union/ labor union < treɪd – union/ ˈleɪbər ˈjunjən > : công đoàn.

1.3 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về chuyên dụng cho trong công ty

The board of directors < ði bɔrd ʌv dəˈrɛktərz > : Ban giám đốc, Hội đồng quản lí trị.Director < daɪˈrek.tɚ > : Giám đốc.Executive < ɪɡˈzek.jə.t̬ɪv > : chủ tịch điều hành, nhân viên chủ quản.Managing director (UK) < ˌmæn.ə.dʒɪŋ daɪˈrek.tɚ > : Giám đốc cấp cao (đứng sau chủ tịch)President/ Chairman < ˈprɛzəˌdɛnt / ˈʧɛrmən > : nhà tịchVice president < ˌvaɪs ˈprez.ɪ.dənt > : Phó công ty tịchSection manager/ Head of Division < ˈsɛkʃən ˈmænəʤər / hɛd ʌv dɪˈvɪʒən> : Trưởng bộ phậnSupervisor < ˈsuː.pɚ.vaɪ.zɚ > : giám sát và đo lường viên.Manager < ˈmæn.ə.dʒɚ > : cai quản lý.Representative < ˌrep.rɪˈzen.t̬ə.t̬ɪv > : người thay mặt của doanh nghiệp.Chief Operating Officer (COO) < tʃiːf ˈɑː.pə.reɪ.t̬ɪŋ ˌɑː.fɪ.sɚ > : trưởng chống hoạt độngChief Financial Officer (CFO) < ʧif fəˈnænʃəl ˈɔfəsər > : người có quyền lực cao tài chínhCEO ( chief executive officer) < ˌtʃiːf ɪɡˌzek.jə.t̬ɪv ˈɑː.fɪ.sɚ > : tổng giám đốc.Deputy/ vice director < ˈdɛpjəti / vaɪs dəˈrɛktər > : phó giám đốc.Founder < ˈfaʊn.dɚ > : tín đồ sáng lập.Head of department < hɛd ʌv dɪˈpɑrtmənt > : trưởng phòng.Deputy of department < ˈdɛpjəti ʌv dɪˈpɑrtmənt > : phó trưởng phòng.

2. Tự vựng tiếng Anh về các vận động liên quan đến công ty

Establish (a company) < ɪˈstæblɪʃ (a ˈkʌmpəni >  : thành lập (công ty)Go bankrupt < goʊ ˈbæŋkrəpt > : phá sảnMerge < mɝːdʒ > : gần cạnh nhậpDiversify < mɝːdʒ > : phong phú hóaOutsource < ˈaʊt.sɔːrs > : mướn gia côngDownsize < ˈdaʊn.saɪz > : cắt giảm nhân côngFranchise < ˈfræn.tʃaɪz > : nhượng quyền yêu quý hiệu

3. Mẫu câu tiếng Anh về chủ đề công ty

Bên cạnh từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng, chúng ta cũng có thể tham khảo các mẫu câu dưới đây.

I’m honored to lớn meet you. Thật vinh hạnh được chạm mặt anh/chị.Sorry lớn keep you waiting. Xin lỗi tôi đã bắt anh/chị buộc phải chờ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Inbox Trên Facebook Là Gì Trên Facebook? Inbox Là Gì

Will you wait a moment, please? Xin anh/chị vui tươi chờ một chút đạt được không?You are welcomed to visit our company. Chào mừng anh/chị mang đến thăm công ty.May I introduce myself? Tôi hoàn toàn có thể giới thiệu về phiên bản thân bản thân được chứ?Let’s get down lớn the business, shall we? Chúng ta bắt đầu thảo luận công câu hỏi được chứ?I hope to visit your factory. Tôi hi vọng được tham quan nhà máy sản xuất của anh.

Hy vọng bài viết trên đã trình làng đến các bạn một vài tự vựng và mẫu câu giờ Anh về công ty đề công ty hữu ích. Cùng tò mò ngay giải pháp học giờ đồng hồ Anh cải tiến vượt bậc với hàng nghìn chủ đề giờ Anh tiếp xúc khác nhau thuộc TOPICA Native ngay lập tức tại trên đây nhé!


TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần va “điểm kiến thức”, giúp gọi sâu cùng nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng năng lực tiếp thu và tập trung qua các bài học cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành.

Xem thêm: Management Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính Quản Lý (Management) Là Gì

rộng 10.000 hoạt động cải thiện 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning và Macmillan Education.