Danh từ của deep

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.vietvuevent.vnENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
deep
*
deeptính tự sâu a deep river sông sâu a deep wound lốt thương sâu nặng nề lường, cạnh tranh hiểu, bí ẩn, ác nghiệt a deep mystery điều bí hiểm khó tìm hiểu ra a deep scheme âm mưu thâm hiểm, ý đồ ám muội sâu xa, sâu sắc, sâu kín, thâm trầm deep sorrow nỗi buồn sâu sát deep gratitude lòng biết ơn sâu sắc deep learning học vấn uyên thâm nám deep influence ảnh hưởng sâu sắc đẹp deep thinker nhà tư tưởng thâm thúy deep feelings tình cảm sâu sắc deep in the human heart am tường lòng tín đồ ngập sâu vào, mải mê, miệt mài, đắm bản thân vào deep in mud ngập sâu trong bùn deep in debt nợ ngập đầu deep in study miệt mài tiếp thu kiến thức deep in thought trầm tư, mãi suy nghĩ, xem xét lung tung deep in love yêu tê mê deep in a pursuit mê mải theo đuổi (một loại gì); mải mê làm (một việc gì) trầm a deep voice giọng trầm sẫm, thẫm, thắm (màu sắc) deep colour màu sắc sẫm vô cùng, không còn sức; say (ngủ), nặng trĩu (tội), sum sê (bóng tối)... Deep disgrace điều hết sức nhục nhã; sự sa cơ thất cụ a deep sleep giấc mộng say a deep sin tội nặng nề a deep drinker tín đồ nghiện rượu nặng trĩu a deep sigh giờ thở dài sườn sượt deep silence sự vắng lặng như tờ merged in deep shadows chìm trong bóng tối rậm rạp (từ lóng) khôn ngoan, láu, khôi lỏi he"s a deep one hắn là vietvuevent.vn trong những thằng láu lớn be in deep water(s) chạm chán hoạn nạn, lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn; chạm chán chuyện cực khổ to draw up five deep (quân sự) đứng thành năm mặt hàng to go off the deep end liều, làm liều; đưa ra quyết định một giải pháp liều lĩnh nổi nóng, nổi giận, phát gắt deep mourning đại tangphó trường đoản cú sâu to dig deep into the ground đào sâu xuống đất to go deep into the details đi sâu vào cụ thể muộn, khuya lớn work deep into the night thao tác làm việc đến tận khuya những to drink deep uống nhiều to play deep đánh to (đánh bạc) still waters run deep (tục ngữ) những người thâm trầm bí mật đáo new là những người dân sâu sắc; trung ương ngẩm khoảng ngầm nhưng mà đâm chết voidanh tự (thơ ca) (the deep) biển cả cả ((thường) số nhiều) đáy sâu (của đại dương) vực thẳm, vực sâu (nghĩa bóng) khu vực sâu kín, đáy lòng, thâm trung ương giữa in the deep of winter giữa mùa đông in the deep of night cơ hội nửa đêm sâu, sâu sắc
*
/di:p/ tính từ bỏ sâu a deep river sông sâu a deep wound vết thương sâu khó khăn lường, cạnh tranh hiểu, bí ẩn, thâm hiểm a deep mystery điều bí ẩn khó khám phá ra a deep scheme thủ đoạn thâm hiểm, ý đồ khuất tất sâu xa, sâu sắc, sâu kín, trầm lặng deep sorrow nỗi buồn chuyên sâu deep gratitude lòng biết ơn thâm thúy deep learning học vấn uyên thâm nám deep influence ảnh hưởng sâu sắc deep thinker nhà tư tưởng sâu sắc deep feelings tình cảm sâu sắc deep in the human heart tinh thông lòng người ngập sâu vào, mải mê, miệt mài, đắm bản thân vào deep in mud ngập sâu trong bùn deep in debt nợ ngập đầu deep in study miệt mài học hành deep in thought trầm tư, mãi suy nghĩ, lưu ý đến lung tung deep in love yêu si deep in a pursult mê mải theo xua (một chiếc gì); mải mê làm cho (một việc gì) trầm a deep voice giọng trầm sẫm, thẫm, thắm (màu sắc) deep colour màu sẫm vô cùng, hết sức; say (ngủ), nặng (tội), xum xê (bóng tối)... deep disgrace điều hết sức nhục nhã; sự sa cơ thất nuốm a deep sleep giấc mộng say a deep sin tội nặng trĩu a deep drinker fan nghiện rượu nặng nề a deep sigh giờ thở lâu năm sườn sượt deep silence sự im lặng như tờ merged in deep shadows chìm trong bóng tối xum xê (từ lóng) khôn ngoan, láu, ranh mãnh he"s a deep one hắn là một thằng láu !to be in deep water(s) gặp gỡ hoạn nạn, lâm vào hoàn cảnh hết sức cạnh tranh khăn; gặp gỡ chuyện đau khổ !to draw up five deep (quân sự) đứng thành năm mặt hàng !to go off the deep end liều, làm liều; ra quyết định một biện pháp liều lĩnh nổi nóng, nổi giận, phát cáu !deep morning đại tang phó từ bỏ sâu lớn dig deep into the ground đào sâu xuống khu đất to lớn go deep into the details đi sâu vào chi tiết muộn, khuya lớn work deep into the night làm việc đến tận khuya các to drink deep uống những to lớn play deep đánh mập (đánh bạc) !still waters run deep (tục ngữ) những người thâm trầm kín đáo đáo mới là những người dân sâu sắc; trung khu ngẩm tầm ngầm cơ mà đâm bị tiêu diệt voi danh từ (thơ ca) (the deep) biển cả ((thường) số nhiều) đáy sâu (của đại dương) vực thẳm, vực sâu (nghĩa bóng) nơi sâu kín, đáy lòng, thâm trung khu giữa in the deep of winter giữa mùa đông in the deep of night cơ hội nửa đêm

*