Data Migration Là Gì

  -  
Migration là 1 trong những giải pháp rất hấp dẫn của Laravel, cho phép chế tạo ra những bảng, những cột đại lý dữ liệu (Database) bằng các mẫu lệnh PHPhường, Hơn nữa có thể thuận tiện update văn bản các bảng, các cột đã trường tồn.Migration hỗ trợ cho vấn đề đồng nhất Database thân các môi trường thiên nhiên khá dễ ợt, thế bởi vì muốn thêm một bảng hay là 1 cột trong những môi trường, thì ta bắt buộc làm thủ công từng môi trường thiên nhiên, thì cùng với Migration chúng ta chỉ cần thực hiện bằng dòng lệnh dễ dàng.Điểm tốt của Migration là thao tác được với rất nhiều các đại lý dữ liệu như: MySquốc lộ, Squốc lộ Server, PostgresSQL, ...

Quý Khách sẽ xem: Migrate data là gì
Bạn đang xem: Data migration là gì

*

Sau lúc thực hiện lệnh, bọn họ đã nhận thấy thông tin file Migration đã có chế tạo "Created Migration: 2019_03_01_031800_create_news_table".File Migration vừa sản xuất sẽ tiến hành giữ tại tlỗi mục /database/migrations/, có ngôn từ nhỏng sau:

increments("id"); $table->timestamps(); }); } /** * Reverse the migrations. * * use IlluminateSupportFacadesSchema; use IlluminateDatabaseSchemaBlueprint; use IlluminateDatabaseMigrationsMigration; là các knhì báo thực hiện bắt buộc cho thao tác Migration.Chúng ta đề nghị quyên tâm là 2 function up() với down():

public function up() dùng làm thêm, bớt, chuyển đổi, ... câu chữ bảng đại lý tài liệu - để tiến hành ta phải áp dụng lệnh php artisan migratepublic function down() cần sử dụng hồi sinh hay xóa bảng, ... - nhằm thực thi ta cần áp dụng lệnh php artisan migrate:rollback

Với ngôn từ trên, ta đang rất có thể chế tác bảng news với cùng một cột là id, để hoàn toàn có thể những cột hơn ta thêm trực tiếp vào phía bên trong function up():

Nếu bình chọn trong phpMyAdmin tức thì lúc này thì bạn sẽ thấy chưa tồn tại table như thế nào được sản xuất.Để cập nhật đọc tin vào Database thì ta yêu cầu thực thi lệnh php artisan migrateKhi chạy lệnh bên trên, nếu như công dụng mở ra thông báo sau là thành công:
*Xem thêm: Ý Nghĩa Các Chỉ Số Chứng Khoán Việt Nam, Ý Nghĩa Thực Sự Của Chỉ Số Vn

migrations: chứa dữ liệu của Migration, lưu trữ thông tin các bảng dữ liệu được tạo vào Migration.news: đây là bảng họ sẽ tạo.password_resets: bảng rephối password có sẵn trong tlỗi mục /database/migrations/, đấy là table tồn tại sẵn của Laravelusers: bảng user bao gồm sẵn vào thỏng mục /database/migrations/, đấy là table trường tồn sẵn của LaravelTable news trong lúc này sẽ có được cột với tài liệu rỗng nhỏng sau:


*Xem thêm: Kỹ Thuật Trigger Trong Powerpoint Là Gì ? Cách Tạo Trigger Trong Powerpoint

Xử lý lỗi lúc chạy lệnh Migration

Nếu chạm mặt lỗi sau khi chạy lệnh php artisan migrate thì nguim nhân rất có thể là phiên bản MySquốc lộ của khách hàng phải chăng rộng thử dùng, để chỉnh lỗi, các bạn mnghỉ ngơi tệp tin /app/Providers/AppServiceProvider.php thêm những lệnh nhỏng mặt dưới:

Đồng thời vô phpMyAdmin xóa (Drop) phần lớn bảng vừa chế tạo ra để tách gặp gỡ lỗi thông tin "bảng sẽ tồn tại"Sau kia chạy lại lệnh Migration: