Decent Là Gì

  -  

tử tế, đứng đắn, chỉnh tề là các bản dịch hàng đầu của "decent" thành Tiếng vietvuevent.vnệt. Câu dịch mẫu: Most teachers don"t make a decent livietvuevent.vnng considering the hours they have to work. ↔ Hầu hết giáo vietvuevent.vnên không có được một cuộc sống tử tế do số giờ mà họ phải làm vietvuevent.vnệc.


Most teachers don't make a decent livietvuevent.vnng considering the hours they have to work.

Hầu hết giáo vietvuevent.vnên không có được một cuộc sống tử tế do số giờ mà họ phải làm vietvuevent.vnệc.


On the father's side, of at least decent stock.

Về phía người cha, ít nhất phải thuộc một dòng họ đứng đắn.


tốtđàng hoànghợp với khuôn phépkha khákhông nghiêm khắclịch sựphải cáchtao nhãtươm tấttề chỉnhđoan chínhđoan trang
*

*

We are not creating enough decent manufacturing jobs for our youth, and trade among ourselves is low.

Bạn đang xem: Decent là gì


It is a time to be considerate and good, decent and courteous toward one another in all of our relationships.
Đây là lúc để trở nên ân cần và tốt lành, lịch sự và nhã nhặn đối với nhau trong tất cả mọi quan hệ của chúng ta.
She can be very bossy in the beginning of the series, but has a caring and enthusiastic side to educate Fine and Rein to become more proper and decent princesses.
Bà có phần hơi hống hách ở phần đầu, nhưng một mặt lại chu đáo và nhiệt tình để giáo dục Fine và Rein trở thành những nàng công chúa trưởng thành và chính chắn hơn.
Of note, for about a century, some variable-speed electric motors have had decent efficiency, but they were somewhat more complex than constant-speed motors, and sometimes required bulky external electrical apparatus, such as a bank of variable power resistors or rotating converters such as the Ward Leonard drive.
Lưu ý, trong khoảng một thế kỷ, một số động cơ điện có tốc độ biến đổi đã có hiệu suất tốt, nhưng chúng phức tạp hơn động cơ có tốc độ không đổi và đôi khi cần đến thiết bị điện bên ngoài cồng kềnh, chẳng hạn như một cụm điện trở công suất biến đổi hoặc máy biến đổi quay chẳng hạn như điều khiển Ward Leonard.
All of us, therefore, can contribute to meetings that take place “decently and by arrangement.” —1 Cor.
Nhờ vậy, tất cả chúng ta có thể góp phần làm cho các buổi họp diễn ra “cho phải phép và theo thứ-tự”.—1 Cô 14:40.
A Christian might be tempted to form a close relationship with such ones, perhaps reasoning that their decent qualities justify friendship.

Xem thêm: Tại Sao Ketosis Là Gì Về Chế Độ Ăn Keto, Ketogenic Và Trạng Thái Ketosis?


Một tín đồ có thể thấy thích kết bạn thân thiết với những người như thế, có lẽ lý luận rằng những đức tính đứng đắn của những người này biện hộ cho tình bạn đó.
Chúng ta phải hiểu là một người trước kia đàng hoàng lương thiện nay có thể trở thành một kẻ trộm cắp.
Theo tôi thấy người ta sẽ phải cần tám tiếng để hoàn thành nghiêm chỉnh vietvuevent.vnệc gài mìn trên cây cầu đó.
(Romans 12:13) You will want to see that “all things take place decently,” guided by “the wisdom from above.”
By and large, however, it seems that the general trend in many lands is that the level of schooling required to earn decent wages is now higher than it was a few years ago.
Tuy nhiên, nói cách tổng quát thì hình như khuynh hướng chung ở nhiều nước cho thấy là hiện nay để được đồng lương phải chăng, người ta cần phải có trình độ học vấn cao hơn là vài năm trước.
During the Inquisition, which lasted for hundreds of years, fiendish practices, such as torture and murder, were authorized and carried out against decent, innocent people.
Trong thời Tôn giáo Pháp đình kéo dài mấy thế kỷ, những hành động tàn ác như tra tấn và giết người đã được giáo quyền cho phép và nạn nhân là những người tử tế, vô tội.
We"ve built a powerful foundation of science, knowledge and technology -- more than enough to build a society where nine billion people can lead decent, meaningful and satisfying lives.
Chúng ta đã xây dựng một cơ sở khoa học, tri thức và công nghệ vững chắc -- quá đủ để tạo ra một xã hội mà 9 tỷ người có thể sống một cách tử tế, ý nghĩa và thỏa mãn.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Saute Và Stir Fry Là Gì, Stir Fried Là Gì


Album phòng thu đầu tay của Poppy, Poppy.Computer, được phát hành ngày 6 tháng 10 năm 2017 bởi Mad Decent.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M