ECHOLOCATION LÀ GÌ

  -  
Echolocation is the ability to "see" with sound using sound to lớn sense the surrounding area and detect obstacles. Usually bats và a few marine mammals exhibit echolocation. But, in recent research it was determined that, lượt thích these animals, blind people could also see with their "natural" echolocation ability.

Bạn đang xem: Echolocation là gì


*

Định vị bởi tiếng vang là năng lực "nhìn thấy" cùng với âm thanh bằng phương pháp sử dụng âm thanh để cảm nhận khu vực xung quanh với phát hiện chướng ngại vật. Thường dơi và một vài loài động vật biển sử dụng xác định bằng giờ vang. Tuy nhiên, nghiên cứu vừa mới đây đã xác minh rằng, giống hệt như các loài đụng vật, bạn mù cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy với khả năng xác định bằng giờ vang “tự nhiên” của họ.
According to an article published in the May 25, 2011 issue of the scientific journal PLos ONE, researchers at The University of Western Ontario’s Centre for Brain và Mind have discovered that blind people can use echolocation to determine important information about surrounding objects – their siz​e, shape & movement – with great accuracy. The question is: how do they use their ears khổng lồ "see" và navigate their environment. Lớn better understand human echolocation, let us first understand echolocation in animals. The best example of echolocation is found in bats.
Theo một report được chào làng trên số ra ngày 25 mon 5 năm 2011 của tạp chí kỹ thuật PLoS ONE, các nhà nghiên cứu tại Đại học tập Trung vai trung phong Western Ontario về trung ương trí và não, đã phát hiển thị rằng fan khiếm thị hoàn toàn có thể sử dụng định vị bằng giờ vang để xác định thông tin đặc trưng về những vật thể bao bọc - kích thước, kiểu dáng và hoạt động của họ - với độ chính xác tuyệt vời. Thắc mắc là: làm vậy nào để họ áp dụng đôi tai của bản thân để "nhìn thấy" và xác định môi trường của họ. Để làm rõ hơn định vị bằng tiếng vang của nhỏ người, trước tiên bọn họ hãy kiếm tìm hiểu định vị bằng giờ vang ở cồn vật. Ví dụ cực tốt của định vị bằng giờ đồng hồ vang là sinh sống loài dơi.
Bats are very good at echolocation. They have an amazing ability khổng lồ hear – và "see" – through the use of sonar. While navigating in the dark or hunting prey, a bat emits a series of short, high-pitched sound waves from its mouth or nose. These sound waves bounce off any object they come across, producing an echo. This process helps the bat recognize features in the environment – not to lớn mention prey.
Dơi là loài định vị bằng giờ vang vô cùng giỏi. Chúng tất cả một khả năng tuyệt vời nhất để nghe - cùng "nhìn thấy" – bằng cách sử dụng hệ thống xác định bằng vô cùng âm. Khi cất cánh trong bóng tối hoặc săn mồi, dơi phạt ra một loạt sóng ngắn có âm thanh the thé tự miệng tốt mũi của nó. Các sóng music dội lại từ ngẫu nhiên đối tượng họ đi qua, tạo thành một giờ đồng hồ vang. Những sóng âm này dội lại từ ngẫu nhiên vật thể làm sao nó gặp, tạo nên một giờ đồng hồ vang. Quá trình này giúp dơi phân biệt các điểm sáng trong môi trường - chưa kể tới con mồi.
A figure showing the activation to echoes in the brain of the echolocation expert & the absence of activation in the brain of a control (sighted) person.

Xem thêm: " Merci Beaucoup Là Gì ? Merci Beaucoup In Vietnamese


Hình minh họa cho biết sự kích hoạt để bắt trước trong não của chuyên viên về xác định bằng giờ đồng hồ vang cùng sự vắng mặt của sự kích hoạt trong óc của một người điều hành và kiểm soát (người gồm thị giác bình thường).
"Flash sonar" is a synonym for the word ‘echolocation’ in the human world. Visually impaired persons have been found khổng lồ be able to lớn sense silent objects in the environment by processing sound in the visual centers of their brains.
"Flash sonar" là từ đồng nghĩa tương quan với "định vị bởi tiếng vang’ trong thế giới con người. Các nhà phân tích đã phát hiện là bạn khiếm thị rất có thể cảm dìm được các vật thể lạng lẽ trong môi trường bằng cách xử lý âm thanh tại những trung tâm hình hình ảnh của khối óc của họ.
In the experiment mentioned above, the Canadian researchers placed tiny microphones in the ears of blind individuals & recorded the clicks of their tongues and the returning echoes. Those recorded echoes were played back & the individuals" brain activity during that period was studied with functional magnetic resonance imaging (fMRI). FMRI is a specialized MRI scan used to lớn measure the change in blood flow in the brain or spinal cord of humans (and animals) related to neural activity.
Trong thử nghiệm trên, các nhà nghiên cứu Canada đặt các mi-crô bé dại trong tai của rất nhiều người mù và khắc ghi những tiếng lách biện pháp của lưỡi cùng tiếng vọng trở lại. đa số tiếng vọng vẫn ghi được nhảy lên lại và hoạt động vui chơi của não của mọi người trong thời hạn đó được nghiên cứu bằng chụp cộng hưởng từ tính năng (fMRI). FMRI là một trong loại chụp cùng hưởng từ siêng dụng, dùng nhằm đo sự biến đổi trong máu tuần trả ở não hoặc xương cột sống con fan (và hễ vật) liên quan đến hoạt động thần kinh.
The fMRI scanning results were very surprising. Interestingly, the scanner showed activity in that particular part of the brain which is associated with ‘visual information processing’, instead of the part where auditory information is processed. "This suggests that visual brain areas play an important role for echolocation in blind people," says lead tác giả Lore Thaler, a postdoctoral fellow at the University of Western Ontario, Canada.

Xem thêm: Eagle Rock Global Là Gì - Đánh Giá Eagle Rock Global


Các tác dụng fMRI rất đáng để ngạc nhiên. Điều thú vị là, vật dụng quét cho thấy thêm hoạt đụng trong 1 phần đặc biệt của não có liên quan đến "xử lý thông tin thị giác, thay vì phần nơi thông tin thính giác được xử lý. "Điều này cho thấy vùng óc thị giác nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định vị bằng giờ đồng hồ vang ở những người mù", người sáng tác Lore Thaler, một nhà nghiên cứu và phân tích sau ts tại Đại học tập Western Ontario, Canada cho biết.