Egocentrism Là Gì

  -  

Thuật ngữ duy kỷ là một khái niệm có nguồn gốc từ học thuyết của Piaget về sự phát triển của thời thơ ấu. Tính duy kỉ dùng để chỉ một ai đó không thể hiểu được việc quan điểm và ý kiến của người khác là không giống với bản thân họ. Nó đại diện cho một thiên kiến nhận thức khi một người nghĩ rằng những người khác đều có quan điểm giống họ, họ không thể tưởng tượng ra rằng những người kia lại có một góc nhìn của riêng họ.

Bạn đang xem: Egocentrism là gì

The term egocentric is a concept that originated within Piaget’s theory of childhood development. Egocentrism refers to someone’s inability to understand that another person’s view or opinion may be different than their own. It represents a cognitive bias, in that someone would assume that others share the same perspective as they do, unable to imagine that other people would have a perception of their own.


*

Tổng quan. Overview

Một nhà lý luận khác về sự phát triển, David Elkind, đã mở rộng ý tưởng về tính duy kỷ này lên nhóm thanh thiếu niên. Elkind đã mô tả đó là “cảm quan và nhận thức về bản thân được tăng lên ở mức độ cao,” thanh thiếu niên thường cảm thấy người khác đang quan sát chúng và cực kỳ quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.

Another development theorist, David Elkind, expanded on this idea of egocentrism to with regards to adolescence. Elkind described “A heightened self-awareness and self-conscious,” saying that teenagers often feel that others are watching them and that they are extraordinarily concerned with what others think of them.

Mặc dù hầu hết mọi người đều thoát ra khỏi lối tư duy duy kỷ này nhưng vẫn có những người không thể thoát ra và những người này có xu hướng mang theo một vài đặc tính này đến thời trưởng thành và thể hiện nó trong các mối quan hệ.

Although most people grow out of this egocentric mindset, we are aware that others do not and that they tend to bring some of these same self-focused traits in their adult lives and relationships.

Duy kỷ và Ái kỷ. Egocentric vs. Narcissistic

Vì thuật ngữ duy kỷ mô tả một người nào đó tập trung vào bản thân và không thể tưởng tượng ra bất kỳ góc nhìn của ai khác trừ bản thân họ nên bạn có thể tự hỏi liệu dạng tính cách này có giống như tính ái kỷ hay không. Mặc dù có một số điểm tương đồng nhưng vẫn có một sự khác biệt rõ rệt giữa nhân cách ái kỷ và duy kỷ.

Since the term egocentric describes someone who is self-focused and unable to imagine any other perspective than their own, you might wonder if this is the same thing as narcissism. Although there are some parallels, there is a distinct difference between egocentric and narcissistic personalities.

Một số điểm tương đồng giữa duy kỷ và ái kỷ bao gồm: Some of the similarities between egocentric and narcissistic include:

– Tập trung vào quan điểm và ý kiến của bản thân. Focus on own perception and opinion

– Thiếu sự thấu cảm. Lack of empathy

– Không thể nhận ra nhu cầu của người khác. Inability to recognize needs of others

– Suy nghĩ quá nhiều về cách người khác nhìn nhận về mình. Excessive thoughts of how others might view them

– Đưa ra quyết định chỉ xoay quanh nhu cầu của bản thân. Decision-making around the needs of self

Tuy nhiên, ngoài những đặc tính này, người ái kỷ còn có những đặc điểm sau: In addition to these traits, however, narcissistic people also demonstrate:

– Nhu cầu được công nhận và ngưỡng mộ cao quá mức. Excessive need for recognition and admiration

– Thấy bản thân mình cực kỳ xứng đáng hoặc cực kỳ quan trọng. View self as extraordinarily worthy or important

– Cảm thấy mình có quyền. Sense of entitlement

– Thao túng người khác để đạt cái mình muốn. Manipulate others to get what they want

– Tự cao tự đại và kiêu căng. Arrogant and pretentious behaviors

– Đầu óc luôn chứa đầy mộng tưởng về thành công, sức mạnh và vẻ đẹp không giới hạn của bản thân. Preoccupied with fantasies of unlimited success, power, or beauty

*

Điểm khác biệt lớn nhất giữa duy kỷ và ái kỷ là người ái kỷ sẽ liên tục tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ người khác, luôn có nhu cầu cảm thấy mình quan trọng và có giá trị.

A primary difference between being egocentric and narcissism is that someone who is narcissistic constantly seeks admiration from others with a need to feel important and valued.1

Hãy luôn nhớ rằng chúng ta đều có thể có khuynh hướng ái kỷ và duy kỷ, nhưng sẽ phải đáp ứng được một số tiêu chí thì mới có thể bị chẩn đoán lâm sàng là mắc rối loạn nhân cách ái kỷ.

Keep in mind that we all may have egocentric and narcissistic tendencies, but specific criteria need to be met in order for someone to have a clinical diagnosis of narcissistic personality disorder.

Tác động. Impact

Người duy kỷ có thể gặp khó khăn trong việc kết nối với người khác hoặc duy trì những mối quan hệ có ý nghĩa trong một khoảng thời gian dài. Những thiên kiến về bản thân có thể khiến người duy kỷ gặp rắc rối ở nhà, chỗ làm và trong các mối quan hệ thân thiết.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Polyfill Là Gì, Cách Triển Khai Một Polyfill

Egocentric people can find it difficult to connect with others or maintain meaningful relationships for a long period of time. The bias toward self can result in an egocentric person struggling at home, at work, and within their intimate relationships.2

Lý do chính cho những rắc rối này đó là sự thiếu thấu cảm hoặc tưởng tượng qua góc nhìn của một người khác ngoài bản thân mình. Như bạn có thể hình dung, điều này có thể tạo ra như tác động tiêu cực lên những thứ như:

The primary reason for these struggles is the lack of ability to empathize or imagine someone’s perspective other than their own. As you can imagine, this might negatively impact things like:

– Sự tin tưởng. Trust

– Sự thân mật và gần gũi. Closeness or intimacy

– Điểu chỉnh cảm xúc. Emotional attunement

­- Ra quyết định. Decision making

– Hợp tác. Collaboration

– Làm việc nhóm. Teamwork

Phải ở cạnh những người duy kỷ là khá thách thức vì bạn cảm thấy mình như người vô hình hoặc cảm thấy mình chẳng có tiếng nói nào khi dành thời gian bên họ.

It can feel challenging to be around someone who is egocentric because you feel invisible or feel that you have no voice when spending time with them.

Ở bên người duy kỷ có thể tác động đến chúng ta khiến chúng ta cảm thấy:

Some of the ways being around an egocentric person might impact us include feelings of:

– Giá trị bản thân suy giảm: Khi ta cảm thấy mình không liên quan, ta sẽ cảm thấy tâm trạng tụt xuống như thể ý kiến của mình chẳng có nghĩa lý gì.

Low Self-Worth: When we feel irrelevant we are left feeling low as if our opinions don’t matter

– Tự nghi ngờ bản thân: Bạn có thể hoài nghi về những nhận định và ý kiến của mình.

Self-Doubt: You may question your own judgment or perception

– Bối rối: Bạn tự hỏi không biết người kia có nhận ra lối tư duy và hành xử duy kỷ nơi họ không.

Confusion: You may wonder if the person recognizes their egocentric ways

– Buồn lòng: Bạn cảm thấy tiếc cho người kia hoặc cảm thấy buồn cho chính mình sau khi tương tác với họ.

Sadness: You may feel sorry for the person or sad for yourself after interacting with them

– Tức giận: Sẽ cực kỳ khó khăn trong việc thể hiện sự kiên định dứt khoát với người duy kỷ, điều này có thể khiến chúng ta nổi đóa và giận dữ vì không cảm thấy mình được nhìn nhận hoặc lắng nghe.

Anger: It can be difficult to practice assertiveness with an egocentric person, which can lead to frustration and anger over not feeling seen or heard

– Uất ức: Sau một thời gian, bạn thấy cay cú đối phương vì cách họ hành xử và những cảm nhận của bản thân sau khi tương tác với họ.

Resentment: After a time, you might find yourself bitter toward them for the ways they behave and how you feel after interactions

– Xa cách: Không may là, nếu dạng thức tương tác này tiếp diễn, bạn sẽ muốn tách rời khỏi đối phương càng nhiều càng tốt để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân.

Detachment: Unfortunately, if the pattern continues, you may desire to move away from the person as much as you can in order to protect your sense of self.

Sẽ có những lúc bạn đơn giản chỉ muốn hạn chế tiếp xúc với một người duy kỷ, tuy nhiên, sẽ có nhiều tình huống bạn chẳng thể có lựa chọn nào khác và bạn phải học cách chăm lo cho bản thân khi có sự có mặt của những người này.

Xem thêm: Bitcoin Vault Là Gì ? Thông Tin Về Đồng Tiền Ảo Btcv Mới Nhất

There may be times when you can simply choose to limit your exposure to an egocentric person, however, there are many situations in which it is not an option and you have to learn how to take care of yourself while in their presence.