ELECTRICITY LÀ GÌ

  -  
It is a contingent moral truth that passing a given amount of electricity through a person"s toàn thân causes them severe pain.


Bạn đang xem: Electricity là gì

The resulting balance of payments crisis was exacerbated by the government"s delay in adjusting petroleum prices and electricity rates.
While one should not overemphasize the power nguồn of outsiders, the threat of environmental legislation also made the electricity establishment more politically vulnerable than telecom.
Again, the extension of electricity và water services & rehabilitation of roads mainly benefited rural areas which had been ignored by previous governments.
Almost all operators complain of high costs, in particular high charges for electricity, water and fuel.
However, alternative energy sectors (electricity & hydraulic), plus the textile sector are the "winning" sectors here.
những quan điểm của những ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên vietvuevent.vn vietvuevent.vn hoặc của vietvuevent.vn University Press hay của những nhà cấp phép.
*

*Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Wipe Off Là Gì ? Nghĩa Của Từ Wipe Off Trong Tiếng Việt

*

*

trở nên tân tiến Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
reviews Giới thiệu tài năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press cai quản Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh


Xem thêm: Đường Ma Là Gì ? Cách Sử Dụng Đường Ma Hiệu Quả Đường Ma Có Ý Nghĩa Gì Trong Chứng Khoán

Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message