Employ là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
employ
*
employdanh từ dịch vụ hoặc sự làm thuê I left their employ after an argument sau một cuộc tranh cãi, tôi không làm việc cho họ nữa how long has she been in your employ? cô ấy làm thuê cho anh được bao lâu rồi?ngoại động từ (to employ somebody in / on something) giao việc cho ai (có trả công); thuê làm she hasn"t been employed for six months now cô ấy không được giao việc đã sáu tháng nay they"ve just employed five new waiters họ vừa mới thuê năm người hầu bàn mới he"s employed on the oil rigs anh ta được thuê làm trên giàn khoan dầu she"s employed as a taxi driver cô ấy được thuê làm tài xế tắc xi they employed her to look after the baby họ thuê bà ta trông nom đứa bé (to employ somebody / something in / on something) (to employ something as something) tận dụng ai/cái gì; chiếm (thời gian, sự chú ý....) he was busily employed in cleaning his shoes anh ta bận lau chùi đôi giày của mình he employed his knife as a lever hắn dùng con dao làm đòn bẩy the police employed force to open the door cảnh sát đã dùng vũ lực để mở cửa
*
/im"plɔi/ danh từ sự dùng (người) việc làm !to be in the employ of somebody làm việc cho ai ngoại động từ dùng, thuê (ai) (làm gì) to employ oneself bận làm to employ oneself in some work bận làm gì
*