EMPLOY LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
employ
*
employdanh từ thương mại dịch vụ hoặc sự làm cho thuê I left their employ after an argument sau một cuộc tranh cãi, tôi không thao tác cho chúng ta nữa how long has she been in your employ? cô ấy làm cho thuê đến anh được bao thọ rồi?ngoại cồn từ (to employ somebody in / on something) giao vấn đề cho ai (có trả công); thuê làm she hasn"t been employed for six months now cô ấy không được giao việc đã sáu tháng nay they"ve just employed five new waiters họ vừa mới thuê năm tín đồ hầu bàn new he"s employed on the oil rigs anh ta được thuê làm trên giàn khoan dầu she"s employed as a taxi driver cô ấy được thuê làm cho tài xế tắc xi they employed her to look after the baby họ thuê bà ta duyệt đứa bé nhỏ (to employ somebody / something in / on something) (to employ something as something) tận dụng ai/cái gì; chiếm (thời gian, sự chú ý....) he was busily employed in cleaning his shoes anh ta bận dọn dẹp và sắp xếp đôi giày của chính bản thân mình he employed his knife as a lever hắn dùng nhỏ dao làm đòn bẩy the police employed force to open the door công an đã sử dụng vũ lực để mở cửa
*
/im"plɔi/ danh trường đoản cú sự dùng (người) việc làm !to be in the employ of somebody thao tác cho ai ngoại cồn từ dùng, thuê (ai) (làm gì) to lớn employ oneself bận có tác dụng to employ oneself in some work bận làm những gì
*