End là gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ vietvuevent.vn.

Bạn đang xem: End là gì

Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tin.


He wanted science students to lớn take an interest in the arts, và to lớn this kết thúc he ran literature classes at his home page on Sunday afternoons.

Xem thêm: Paypal Account Là Gì - Hướng Dẫn Sử Dụng Pay Pal Mới Nhất 30/08/2021


If things are kết thúc to lớn kết thúc, they are all facing in the same direction, with the back over of each against the front kết thúc of the next one:
the parts of a task or process connected with one particular type of activity, or with a particular person:
sb"s over of the bargain/khuyến mãi We kept our end of the bargain, but they failed khổng lồ meet their deadline.

Xem thêm: " Ramp Up Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Ramp


Selection, on the other hand, star ts with a function & ends with a physical mô tả tìm kiếm of the tác phẩm.
Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên vietvuevent.vn vietvuevent.vn hoặc của vietvuevent.vn University Press hay của các bên cấp phép.

kết thúc

Các từ bỏ thường được sử dụng với over.


Những ví dụ này trường đoản cú vietvuevent.vn English Corpus và trường đoản cú những nguồn bên trên web. Tất cả gần như ý kiến trong số ví dụ ko biểu hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên vietvuevent.vn vietvuevent.vn hoặc của vietvuevent.vn University Press giỏi của người cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message