EXHAUSTED LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Exhausted là gì

*
*
*

exhausted
*

exhausted /ig"zɔ:stid/ tính từ đã rút không còn không khí (đèn điện...) kiệt sức, mệt lử mất màu (đất)
cạn kiệtsẽ kiệtrỗngLĩnh vực: hóa học và đồ vật liệuđang cạn thảiexhausted minemỏ đã mất trữ lượngexhausted spacekhoảng tầm chân khôngexhausted wellgiếng cạnsẽ cạnvẫn sử dụng không còn (kyên ngạch men các phiếu khoán)exhausted beet pulpphoi nghiền củ cải đườngexhausted landkhu đất đang tận dụngexhausted landkhu đất đã vận dụngexhausted spacekhoảng tầm chân ko o đã kiệt, đã cạn, thải § exhausted well : giếng khoan kiệt Giếng khoan nhưng sản lượng đã sụt xuống dưới mức gồm lợi
*Xem thêm: Hmm Là Gì Trên Facebook? Giải Thích Ý Nghĩa Của Từ Hmm

*

*

exhausted

Từ điển Collocation

exhausted adj.

VERBS be, feel, look, seem, sound | become, get | leave sb The row had left him physically exhausted.

ADV. really | absolutely, completely, quite, thoroughly, totally, utterly He fell inkhổng lồ bed utterly exhausted. | pretty, rather | emotionally, financially, mentally, physically financially exhausted countries

PREPhường. from I was exhausted from the day"s work.

Từ điển WordNet


adj.

completely emptied of resources or properties

impossible khổng lồ grow tobacco on the exhausted soil

the exhausted food sources

exhausted oil wells

drained physically

the day"s events left her completely exhausted--her strength drained
Xem thêm: Hardcore Là Gì Trong Tiếng Việt? Hardcore Là Gì, Nghĩa Của Từ Hardcore

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: dog-tired fagged fatigued played out spent washed-out worn out(p) worn-out(a)exhausts|exhausted|exhaustingsyn.: consume drain empty fatigue finish knochồng out spover tire use up wear outant.: replace replenish supply