EXTRACURRICULAR LÀ GÌ

  -  

Trong tiếng vietvuevent.vnệt extracurricular bao gồm nghĩa là: ngoại khóa, nước ngoài khoá (ta đã tìm kiếm được các phép tịnh tiến 2). Có ít nhất câu mẫu 46 có extracurricular . Trong các các hình khác: Are classes or extracurricular activietvuevent.vnties limiting your time lớn study properly ? ↔ tất cả phải những giờ học tập hoặc các chuyển động ngoại khoá đang thực sự làm cho mình hạn chế thời hạn học ? .


She took part in many extracurricular activietvuevent.vnties and had the respect of her teachers & counselors.

Em tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và được thầy cô yêu quý.


Are classes or extracurricular activietvuevent.vnties limiting your time khổng lồ study properly ?

Có phải những giờ học hoặc các hoạt động ngoại khoá vẫn thực sự làm cho bạn hạn chế thời gian học ?


*

*

We rebuilt the entire school day schedule from scratch to địa chỉ a variety of start và end times, remediation, honors courses, extracurricular activietvuevent.vnties, và counseling, all during the school day.

Bạn đang xem: Extracurricular là gì


Chúng tôi xây cất lại từ đầu thời khoá biểu làm vietvuevent.vnệc trường. Lập một loạt các giờ ban đầu và kết thúc, cho các lớp học tập phụ đạo, lớp học bồi dưỡng, các hoạt động ngoại khoá, giờ bốn vấn, trong suốt thời gian ở trường.
He appreciated that extracurricular activietvuevent.vnties lượt thích debate và student government might have a direct connection with some of my important goals.
Ông gật đầu các nghỉ ngơi ngoại khóa, y như cuộc tranh biện trong trường cùng hội sinh vietvuevent.vnên có thể liên kết trực tiếp với một vài mục tiêu quan trọng đặc biệt của tôi.
Special concerns, such as the problems youths face at school, dating, extracurricular activietvuevent.vnties, và the like, vì chưng come up.
Đôi khi gồm có mối nhiệt tình đặc biệt, ví dụ như vấn đề người trẻ gặp ở trường, vietvuevent.vnệc hẹn hò, những sinh hoạt ngoại khóa, v.v...
Madeline Levietvuevent.vnne, mentioned in the preceding article, wrote: “Between accelerated academic courses, multiple extracurricular activietvuevent.vnties, premature preparation for high school or college, special coaches & tutors engaged khổng lồ wring the last bit of performance out of them, many kids find themselves scheduled khổng lồ within an inch of their lives.”
Bà Madeline Levietvuevent.vnne, người được nhắc trong bài bác trước, vietvuevent.vnết: “Nào là lớp chuyên, vận động ngoại khóa, lớp dạy dỗ trước chương trình trung học phổ quát hoặc đại học, làm sao là học thêm với vietvuevent.vnệc kèm cặp của gia sư được phụ huynh thuê hầu giúp con phát huy năng lực một giải pháp triệt để, với thời khóa biểu um tùm như thế, các em lâm vào hoàn cảnh tình cảnh ngàn cân nặng treo tua tóc”.
When I went on school field trips, family vacations, or simply on my way trang chủ from extracurricular classes, I wandered around wooded areas và gathered tree branches with the tools that I sneaked inside my school bag.
Khi tôi tham gia chuyến du ngoạn của trường, kỳ nghỉ mát của mái ấm gia đình hoặc dễ dàng là trê tuyến phố về nhà từ các lớp học ngoại khóa, tôi đi lang thang quanh hầu hết vùng có khá nhiều cây với gom góp đông đảo nhánh cây với những pháp luật tôi giấu trong cha lô đến lớp của mình.
He was known around Salem for his extracurricular activietvuevent.vnties, such as drivietvuevent.vnng around the city in his bright yellow curricle, dressed in flamboyant clothing.
Ông được biết đến quanh Salem vị các chuyển động ngoại khóa của mình, chẳng hạn như đi xe chiến mã quanh tp trong bộ xống áo màu rubi rực rỡ.
(James 4:4) Thus, we are able lớn make mature decisions as lớn whether we will participate in extracurricular activietvuevent.vnties at school, such as sports events and dances, & attend parties and dinners arranged for fellow employees.
(Gia-cơ 4:4) Như thế, chúng ta có thể quyết định chín chắn về vietvuevent.vnệc mình vẫn tham gia những sinh hoạt ko kể giờ học, như thể thao, khiêu vũ, hoặc dự những buổi tiệc với những người đồng nghiệp tốt không.
Do not let employment demands, sports, extracurricular activietvuevent.vnties, homework, or anything else become more important than that time you spend together at home with your family.

Xem thêm: Sale B2B Là Gì & 4 Mô Hình B2B Phổ Biến Trong Kinh Doanh, Kỹ Năng Bán Hàng B2B Và Những Lỗi Cần Tránh


Đừng nhằm những yên cầu của công nạp năng lượng vietvuevent.vnệc làm, thể thao, những sinh hoạt ngoại khóa, bài tập, hoặc bất kể điều gì không giống trở nên đặc trưng hơn thời gian mà các cả nhà em giành cho nhau trong nhà với gia đình của mình.
24 lớn keep separate from the world while they are in school, most young Witnesses choose not lớn participate in extracurricular activietvuevent.vnties.
24 Để tách bóc biệt khỏi cố gắng gian khi còn đi học, đa phần Nhân hội chứng trẻ lựa chọn không gia nhập những vận động ngoại khóa.
Every year, a selection panel is phối up in each university lớn shortlist potential candidates, based on academic results and performance, plus active participation in extracurricular activietvuevent.vnties.
Hàng năm, một bảng lựa chọn được đưa ra tại từng trường đại học để đưa ra những thông tin về các ứng cử vietvuevent.vnên, dựa trên thành tích học tập và tham gia các phong trào ngoại khóa.
Published information dealing with dating, extracurricular activietvuevent.vnties, sports, và immoral tendencies can be considered in an upbuilding, encouraging way.
Có thể xem các tài liệu có sẵn bàn về vietvuevent.vnệc hẹn hò, sinh hoạt kế bên chương trình học đường, thể dục và các khuynh hướng trái đạo đức, với xem xét theo cách xây dựng cùng khích lệ.
These kids have wonderful marks; they have CVs jammed with extracurriculars, khổng lồ the point that would make your eyes water.
When children vì not fear immediate censure, they may be more prone to reveal how they really feel about such matters as extracurricular activietvuevent.vnties, dating, higher education, or Bible truth itself.
Khi con cái không sợ bị khiển trách liền, chúng có thể dễ giãi bày chúng thật sự nghĩ chũm nào về những bài toán như các vận động trong ngôi trường sau tiếng học, gặp gỡ và hẹn hò với tín đồ khác phái, đến lớp đại học, hoặc chủ yếu lẽ thật của Kinh-thánh.
Maybe you "ll decide to lớn get involved in an extracurricular activietvuevent.vnty , or volunteer in your community .
Có thể các em ra quyết định tham gia hoạt động ngoại khoá , hoặc làm tình nguyện vietvuevent.vnên trong xã hội của các em .
Venkatesh attended extracurricular training classes for gifted students in the state mathematical olympiad program, & in 1993, whilst aged only 11, he competed at the 24th International Physics Olympiad in Williamsburg, vietvuevent.vnrginia, winning a bronze medal.

Xem thêm: Review Đồng Tiền Ảo Ecoin Là Gì ? Tìm Hiểu Về Ecoin Coin Tìm Hiểu Về Ecoin Coin


Venkatesh tham dự các lớp giảng dạy ngoại khóa mang lại các học sinh năng năng khiếu trong chương trình olympiad toán học của bang, với năm 1993, khi mới chỉ 11 tuổi, anh tranh tài tại Olympic đồ dùng lý nước ngoài lần đồ vật 24 sống Williamsburg, vietvuevent.vnrginia, giành huy chương đồng.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M