FASTIDIOUS LÀ GÌ

  -  
Bordetella species, with the exception of B. petrii, are obligate aerobes, as well as highly fastidious, or difficult to lớn culture.

Bạn đang xem: Fastidious là gì


Các loại Bordetella, bên cạnh B. petrii, là sinc đồ dùng hiếu khí yêu cầu, cũng như khôn xiết cạnh tranh tính hoặc khó nuôi ghép.
Philip French of The Observer considered Departures to be a "moving, gently amusing" film, which the director had "fastidiously composed".
Philip French của The Obhệ thống coi Người đưa tiễn là một trong bộ phim truyện "lay đụng, vui chơi giải trí vơi nhàng”, cơ mà đạo diễn "sáng tác một cách chọn lọc".
Susceptible khổng lồ streptomycin và rifampicin Resistant to isoniazid & ethambutol Differential characteristics Differentiation from other slowly growing mycobacteria by its fastidious growth.
Nhạy cảm với streptomycin và rifampicin chịu được isoniazid với ethambutol Sự biệt lập với những vi khuẩn mycobacteria chậm rãi cải cách và phát triển khác vị sự kỉm cải tiến và phát triển Lúc nuối cấy của nó.
He coughed, put on his glasses, arranged them fastidiously, coughed again, and wished something would happen to lớn avert the seemingly inevitable exposure.

Xem thêm: Cập Nhật Thông Tin Tài Khoản Vtc Game, Lấy Lại Mật Khẩu Khi Bị Mất


Ông ho, để trên kính của chính bản thân mình, bố trí bọn chúng fastidiously, ho một đợt nữa, cùng mong muốn một cái gì đó đã xẩy ra nhằm rời tiếp xúc có thể quan trọng tách ngoài.
Portraying her character "Catita" (an Italian Argentine cook), opposite Mecha Ortiz và Tilớn Lusiarvày (Catita"s fastidious employers), in Mujeres que trabajan (Working Women), the comedy"s success led to lớn an offer the following year lớn portray Catita"s par, Cándidomain authority (an antiquated Galician maid), for which she also wrote the screenplay.
Đóng vai nhân trang bị "Catita" (một đầu phòng bếp tín đồ Argentina), đối diện với Methân phụ Ortiz cùng Tilớn Lusiarvày (người sở hữu khó tính của Catita), ở Soones que trabajan (Phú nữ làm cho việc), thành công xuất sắc của bộ phim truyền hình hài đã dẫn mang đến một đề nghị vào khoảng thời gian sau để bộc lộ vai diễn của Catita. (một fan giúp vấn đề Galicia cổ), phyên ổn nhưng bà cũng đã viết kịch phiên bản. ^ Werchowsky, Florencia (2008).
He"ll be fastidious, tending toward obsessive sầu - compulsive sầu disorder, và he"ll have an overwhelming sense of indignation towards the things that he"s judged khổng lồ be wrong.
Hắn đã nặng nề tính, đào bới triệu chứng rối loạn ám ảnh chống chế, cùng hắn vẫn có 1 xúc cảm áp đảo của sự việc cuồng nộ hướng tới hồ hết điều cơ mà hắn đánh giá là sai.
Physiology Slow, fastidious growth in liquid truyền thông media within 3–12 weeks at 31 °C, 37 °C & 42 °C, with slightly better growth at 45 °C. Primary cultures for isolation require liquid broth truyền thông such as BACTEC 12B medium, Middlebrook 7H9 medium.

Xem thêm: Draftsman Là Gì ? Cơ Hội Hot Cho Nghề Họa Viên Kiến Trúc Mới Nhất


Sự vững mạnh chậm, kỉm vào môi trường xung quanh lỏng trong tầm 3-12 tuần làm việc 31 °C, 37 °C cùng 42 °C, với sự lớn mạnh tốt rộng một ít ở 45 °C. Các môi trường bao gồm nhằm cô lập đòi hỏi môi trường lỏng nlỗi môi trường thiên nhiên BACTEC 12B, môi trường Middlebrook 7H9.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M