FIGURE HTML LÀ GÌ

  -  

Thẻ trong HTML5

Tag > khẳng định những câu chữ liên quan mạch lạc cùng nhau, nlỗi hình ảnh, sơ đồ gia dụng, code,...Nội dung của tag nên liên quan tới nội dung bao gồm.Tag hay được dùng kèm cùng với để chỉ một chú giải.

Sự khác biệt thân HTML4.01 với HTML5

HTML4.01HTML5
● Không hỗ trợ● Đây là tag new trong HTML5

Cấu trúc

Ví dụ

Hình minch họa

*

Trình chú ý hỗ trợ

Yêu cầu phiên bạn dạng trình chăm bẵm với khoảng tối tgọi được hỗ trợ mang đến thẻ :

Trình chu đáo dành cho PC:

*

Tag được cung ứng trong đa số các trình coi xét, tuy nhiên các trình ưng chuẩn IE6, IE7, IE8 mong muốn hiển thị đúng thì cần phải có thêm css với javascript hỗ trợ:

Css viết:

figure display: block; Javascript viết:

Đoạn javascript này áp dụng phổ biến cho cả những tag: , , , , , , , , , , , ,

(function (){ var els = < "https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgsection"https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgarticle"https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpghgroup"https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgheader"https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgfooter"https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgnav"https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgaside"https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgfigure"https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgmark"https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgtime"https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgruby"https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgrt"https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://vietvuevent.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgrp"https://vietvusự kiện.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg >; for (var i=0; i

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bạn dạng hệ quản lý cùng trình trông nom với tầm buổi tối tphát âm được cung cấp đến thẻ :

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

*

Trình duyệt

*

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

*

Trình duyệt

*

Thuộc tính

Cách sử dụng:

Thuộc tính Tổng quát cùng ở trong tính sự kiện

Tất cả nằm trong tính tổng quát với nằm trong tính sự khiếu nại được xác minh bên trên phần nhiều các nhân tố HTML5