FLAG LÀ GÌ

  -  
a piece of cloth, usually rectangular & attached khổng lồ a pole at one edge, that has a pattern that shows it represents a country or a group, or has a particular meaning:


Bạn đang xem: Flag là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự vietvuevent.vn.Học những tự bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


a piece of cloth with a special color và pattern, used as a symbol esp. to represent a particular country or group:
khổng lồ put a mark on something or against something so it can be found easily aý muốn other similar things:
a piece of cloth, usually rectangular & fixed lớn a pole at one edge, that has a pattern that shows it represents a country or a group, or has a particular meaning:
*

a special event at which people dance lớn traditional music, especially in Scotlvà và Ireland

Về Việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves
Xem thêm: Nghĩa Của Từ ' Foresight Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ 'Foresight' Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ví Điện Tử Momo Là Gì? Sử Dụng Momo Có An Toàn Không? ? Số Tài Khoản Momo Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message