Giám Đốc Tài Chính Là Gì

  -  

Giám đốc tài chính Anh là ai? Giám đốc tài chính phụ trách nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp? Hãy cùng vietvuevent.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giám đốc tài chính là gì

Nội dung:

1. Giám đốc tài chính là gì?2. Công việc của giám đốc tài chính2.1. Lãnh đạo/ giám sát2.2. Quản lý tài chính2.3. Kiểm soát nguy cơ2.4. Đưa ra dự đoán và chiến lược về kinh tế2.5. Xây dựng mối quan hệ với các bên thứ ba2.6. Nhiệm vụ khác3.Yêu cầu đối với một giám đốc tài chính3.1. Học vấn3.2. Kinh nghiệm3.3. Kỹ năng4. Cơ hội việc làm Giám đốc tài chính5. Headhunter, Dịch vụ tuyển dụng giám đốc tài chính chuyên nghiệp

*

1. Giám đốc tài chính là gì? 

Giám đốc tài chính (Chief Financial Officer – CFO) là một trong các giám đốc cấp cao, giám sát toàn bộ bộ phận tài chính kế toán và phụ trách các công việc liên quan tới vấn đề tài chính của doanh nghiệp, bao gồm lên kế hoạch tài chính, quản lý nguy cơ tài chính, làm báo cáo tài chính, cũng như giám sát sự phát triển của các chiến lược tài chính.

Giám đốc tài chính báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành (CEO), chủ tịch hoặc giám đốc điều hành (COO). Giám đốc tài chính thường có một ghế trong hội đồng quản trị.

Xem thêm: Operating Profit Margin Là Gì ? Biên Lợi Nhuận Hoạt Động Là Gì

2. Công việc của giám đốc tài chính 

Vậy công việc cụ thể của một giám đốc tài chính là gì?

2.1. Lãnh đạo/ giám sát

Trước hết, giám đốc tài chính lãnh đạo bộ phận tài chính kế toán (bao gồm kiểm soát viên, thủ quỹ và nhân viên phân tích tài chính), giám sát tất cả các hoạt động bên trong bộ phận như phân tích lợi nhuận và chi phí, cũng như phản hồi lại thị trường. Đối với nhiệm vụ này, giám đốc tài chính đánh giá và đảm bảo sự nhất quán trong các mục tiêu tài chính chiến lược ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính cũng sẽ đảm bảo rằng các phân tích về ngân sách, xu hướng tài chính được bộ phận tài chính đưa ra chính xác và kịp thời, và toàn bộ doanh nghiệp đều có khả năng tiếp cận.

Xem thêm: Bài 2: Giao Tiếp Với Module Wifi Esp8266 Bằng Tập Lệnh At Là Gì

Vị trí này còn giám sát hệ thống xử lý các giao dịch kinh doanh cũng như giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trong bộ phận tài chính nói riêng và trong doanh nghiệp nói chung. Giám đốc tài chính cũng là người thiết lập và giám sát hệ thống công nghệ thông tin tài chính.