Hello world là gì

  -  

Dạo này mình thích thử học loại nào đấy bắt đầu bắt đầu. Từ xa xưa thấy đa số trang báo rần rần python các mẫu mã