Hợp tác tiếng anh là gì

  -  
*

*

*

*

Hợp tác giờ Anh là cooperation, phiên âm là kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən. Hợp tác là thuộc chung sức thao tác làm việc làm việc, hỗ trợ, hỗ trợ lẫn nhau trong những bài toán có tác dụng xuất xắc lĩnh vực nào đó vì chưng quyền lợi và nghĩa vụ thông thường.

Bạn đang xem: Hợp tác tiếng anh là gì

Hợp tác giờ đồng hồ Anh là cooperation, phiên âm là /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/. Hợp tác khôn cùng có thể là tổ chức xúc tiến tài chính đồng chí của những fan lao đụng từ bỏ nguyện đầu tư góp vốn và sức lao rượu cồn nhằm thực thi cung cấp kinh doanh trong những những lĩnh vực phân phối, hình thức, giữ thông.

Một số trong số những từ bỏ vựng tiếng Anh ảnh hưởng tác động ảnh hưởng cho hợp tác và ký kết ký kết:

Conflict resolution /ˈkɒn.flɪkt ˌrez.əˈluː.ʃən/: Đàm phán.

Launch /lɔːntʃ/: Hiện ra cửa nhà.


*

Transaction /trænˈzæk.ʃən/: giao hoán tkhô giòn tân oán.

Compensate /ˈkɒm.pən.seɪt/: Bồi thường xuyên.

Concession /kənˈseʃ.ən/: Nhượng cỗ.

Associate /əˈsəʊ.ham mê.eɪt/: Đồng nghiệp.

Cooperation /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/: Hợp tác.

Establish /ɪˈstæb.lɪʃ/: Kiến thiết tạo ra.

Turnover /ˈtɜːnˌəʊ.vər/: Doanh thu.

Collaborator /kəˈlæb.ə.reɪ.tər/: Cộng tác viên.

Xem thêm: Tạm Ứng Tiền Mặt ( Cash Advance Là Gì, Cash Advance

Bài Viết: Hợp tác tiếng anh là gì


Sleeping partner /ˈsliː.pɪŋ ˈpɑːt.nər/: Người chi tiêu góp vốn.

Representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/: Người đại diện thay mặt.

Economic cooperation /iː.kəˈnɒm.ɪk kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/: Hợp tác marketing.

Một số trong những chủng loại câu giờ Anh về hợp tác và ký kết cam kết kết:

This documentary was made with the cooperation of the victims’ families.

Bộ phlặng truyền họa dữ liệu này được xây cất với việc hợp tác ký kết ký kết của hộ người dân nạn nhân.

The company produces computers in cooperation with a German firm.

công ty chúng tôi sản xuất máy vi tính hợp tác ký kết với cùng 1 công ty lớn Đức.

I need your cooperation khổng lồ make this sự kiện a success.

Tôi phải sự hợp tác ký kết kết của doanh nghiệp để triển khai cho sự kiện này thắng lợi.

We acted in a spirit of cooperation.

Chúng tôi đã phương án hành vi trên tin tưởng hợp tác cam kết kết.

Xem thêm: Paypal Là Gì? Cách Nạp Tiền Vào Tài Khoản Paypal Bằng Thẻ Atm Ở Việt Nam

Nội dung bài viết hợp tác ký kết ký kết tiếng Anh là gì được tổng hợp do thầy giáo trọng tâm giờ Anh SGV.