Initiative là gì

  -  

sáng kiến, cố kỉnh chủ động, chương trình là các bạn dạng dịch bậc nhất của "initiative" thành giờ đồng hồ vietvuevent.vnệt. Câu dịch mẫu: I"m super proud of you for showing some initiative. ↔ Tao rất rất cực kỳ tự hào về vấn đề mày chứng tỏ bằng mấy ý tưởng sáng tạo ấy.


I'm super proud of you for showing some initiative.

Tao siêu rất vô cùng tự hào về câu hỏi mày chứng tỏ bằng mấy sáng kiến ấy.


*

*

The awards were initially focused on computer games, but were later extended khổng lồ include console games as well, owing khổng lồ the success of clip game consoles such as the Sega Master System & the Sega Mega Drive in the United Kingdom.

Bạn đang xem: Initiative là gì


Các phần thưởng ban đầu tập trung vào các trò đùa máy tính, nhưng kế tiếp được mở rộng lớn để bao gồm các trò chơi console, nhờ sự thành công của các game console như Sega Master System và Sega Mega Drive sống Anh.
The photograph initially appeared in newspapers around the world, including on page 7 of The thủ đô new york Times on September 12, 2001.
Tấm ảnh ban đầu xuất hiện trên những mặt báo khắp rứa giới, bao hàm trang 7 của tờ The new york Times vào trong ngày 12 mon 9 năm 2001.
Initially, players were not able lớn mix & match the languages of voices & subtitles; however, Nintendo released an update in May 2017 that allowed players to choose the voice-over language.
Ban đầu, bạn chơi ko thể xen kẽ giữa ngữ điệu lồng tiếng và phụ đề không giống nhau; mặc dù nhiên, Nintendo phân phát hành bản cập nhật tháng 5 năm 2017 để bạn chơi có thể chọn ngữ điệu lồng tiếng không giống với phụ đề.
We were initially assigned to lớn the circuit work in the state capital, but this joy was short-lived, as once again Floriano became very ill.
Lúc đầu shop chúng tôi được giao quá trình giám thị vòng quanh sinh hoạt thủ đô, nhưng thú vui này kéo dãn dài không bao lâu bởi anh Floriano lại trở bệnh nặng.
The political organization for this territory – after an initial period of military administration before its establishment – was that of a German civietvuevent.vnlian administration, nominally under the authority of the Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories (German: Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) led by Nazi ideologist Alfred Rosenberg, but actually controlled by the Nazi official Hinrich Lohse, its appointed Reichskommissar.
Tổ chức chủ yếu trị cho bờ cõi này - sau một thời gian lúc đầu của cai quản quân sự trước khi ra đời - là của một cơ quan ban ngành dân sự Đức, dưới danh nghĩa của bộ Reich cho những lãnh thổ phía đông bị chỉ chiếm đóng (tiếng Đức: Reichs Manageerium für die ambetzten Ostrosse) vì nhà tư tưởng Đức Quốc buôn bản Alfred Rosenberg lãnh đạo, nhưng lại thực sự được kiểm soát điều hành bởi quan tiền chức Đức Quốc thôn Hinrich Lohse, được chỉ định Reichskommissar.
Julio initially worked as the manager of their farm, La Esperanza, but soon found work in the editorial office of the Diario del Salvador newspaper.
Julio thuở đầu làm vấn đề với tư biện pháp là người cai quản trang trại của họ, La Esperanza, nhưng mau lẹ tìm được câu hỏi làm trong văn phòng chỉnh sửa của tờ báo Diario del Salvador.
As a result, Sultan Kilij Arslan I initially felt that the second wave of crusaders were not a threat.
Kết trái là, Sultan Kilij Arslan I lúc đầu cảm thấy rằng làn sóng đồ vật hai của quân vietvuevent.vnễn chinh không phải là một hiểm họa lớn.
The pipeline would scale from its initial 150 MHz start, all the way up to lớn 1.4 GHz with the "Tualatin" Pentium III.
Thiết kế của nó có thể dùng được cho vận tốc 150 MHz lúc mới ra mắt, và tiếp đến lên tới 1,4 GHz với bé Pentium III "Tualatin".
After the initial negotiation, the investment was going to lớn be divietvuevent.vnded between Garrett, Volvo, AIDC, and the Italian company Piaggio.
Sau những dàn xếp ban đầu, vốn đầu tư chi tiêu sẽ được chia những giữa Garrett, Volvo, AIDC, cùng Piaggio của Ý.
To put that into perspective, consider that the best-selling work of fiction that year had an initial printing of 12 million copies in the United States.
Hãy so sánh, cuốn tè thuyết bán chạy nhất vào năm đó chỉ desgin được 12 triệu cuốn trong lần xuất bạn dạng đầu tiên tại Hoa Kỳ.
An Iraqi Scouts Initiative committee was formed by Americans in 2004 to lớn formally re-establish a legal, recognized, và fully functioning Scouting program in Iraq.

Xem thêm: Tin Tức Bóng Đá, Thể Thao, Giải Trí, Tin Tức 24H Tại Việt Nam & Thế Giới Mới Nhất


Một ủy ban phía đạo Iraq được tín đồ Mỹ thành lập và hoạt động vào năm 2004 xác nhận tái lập chương trình phía đạo hoạt động đầu đủ, thích hợp pháp với được thừa nhận tại Iraq.
On September 10, 2013, Disney pushed back the film"s initial năm ngoái release, with sources indicating that a Summer năm 2016 release is likely.
Ngày 10 mon 9 năm 2013, Disney đẩy ngược định kỳ chiếu 2015 ban sơ của phim, với những nguồn cho là ngày công chiếu vào ngày hè năm năm nhâm thìn là gồm khả năng.
Llywelyn and other Welsh chieftains soon joined in, và initially the Welsh experienced military success.
Llywelyn và các thủ lĩnh bạn Wales khác sớm tham gia vào, và ban đầu quân nhóm Wales giành được nhiều thành công.
He received initial flight training at Hondo Air Base và follow-on training at Reese Air Force Base, Texas.
Ông đã có đào tạo đào tạo và huấn luyện bay tại địa thế căn cứ không quân Hondo Air Base và địa thế căn cứ không quân Reese, Texas.
His colleague Lester Earnest told the Los Angeles Times: "The mạng internet would not have happened nearly as soon as it did except for the fact that John initiated the development of time-sharing systems.
Đồng nghiệp của ông, Lester Earnest vẫn nói với Thời báo Los Angeles: "Internet sẽ không còn đến như được ý muốn đợi cho tới khi ông John triển khai vietvuevent.vnệc cách tân và phát triển các hệ thống chia sẻ thời gian.
Now that you"ve linked your devietvuevent.vnce lớn initiate inspection & opened Ad Manager, you"re ready to start collecting ad delivery details.
Bây giờ bạn đã links thiết bị của chính bản thân mình để bắt đầu khám nghiệm và mở Ad Manager, nên chúng ta cũng có thể bắt đầu tích lũy thông tin cụ thể về phân phối quảng cáo.
If it"s been two weeks since you initiated the transfer and you still can"t see your payment, you can tương tác us.
Nếu chưa thấy khoản thanh toán giao dịch hiển thị sau 2 tuần kể từ khi chuyển chi phí thì chúng ta cũng có thể liên hệ với bọn chúng tôi.
The model XSB2C-1 prototype initially suffered teething problems connected to lớn its Wright R-2600 Twin Cyclone engine and three-bladed propeller; further concerns included structural weaknesses, poor handling, directional instability, và bad stall characteristics.
Chiếc nguyên chủng loại XB2C-1 lúc thuở đầu chịu đều vấn đề bé dại liên quan tiền đến bộ động cơ R-2600 và cánh gió 3-cánh; tiếp đến là mọi yếu nhát trong cấu trúc, tinh chỉnh kém, mất ổn lý thuyết và kém ổn định ở tốc độ thấp.
Though 60 percent of the islands had been sold off lớn private contractors back in 2008, development on most of these islands has failed khổng lồ initiate.
Mặc dù 60% hòn đảo đã được bán cho các công ty thầu tư nhân trong thời gian 2008, tuy nhiên sự cách tân và phát triển trên phần nhiều các hòn đảo này đang không thành công.
Encourage all lớn use the clip in connection with the literature offer for March & April on an initial hotline or on a return vietvuevent.vnsit.
Khuyến khích cử tọa sử dụng vietvuevent.vndeo clip này lúc mời dìm ấn phẩm trong thời điểm tháng 3 và 4 đến lần gặp đầu tiên hoặc thăm lại.
ZTE is also a provietvuevent.vnder of bộ vietvuevent.vn xử lý core Routing and Core Network equipment, also known as Network Elements such as: GGSN (GSM / UMTS), PGW (LTE EPC), PDSN (CDMA) ZTE ZXR10-Series vietvuevent.vn xử lý core switches và core routers MPLS routers Base stations, some of them developed with OBSAI – xuất hiện Base Station Architecture Initiative architecture, including China-specific Time-Divietvuevent.vnsion Long-Term evolution aka TD-LTE radio protocol tư vấn and CDMA-based EV-DO equipment Telephone switches legacy WAP and MMSC equipment WiMax products, based on ZTE SDR platform, part of the Uni-RAN technology, Uni-Core core network equipment, và servietvuevent.vnces to support the WiMAX 4G network over 3.5 GHz frequencies.

Xem thêm: " Blow My Mind Là Gì ? Blow Ones Mind Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases


ZTE cũng chính là nhà cung ứng của vietvuevent.vn xử lý core Routing và các thiết bị chip core Network, còn được biết đến như là Network Elements nhu: GGSN (GSM / UMTS), PGW (LTE EPC), PDSN (CDMA) ZTE ZXR10-Series chip core Switches và core Routers MPLS routers Trạm cơ sở, một vài vào đấy cải tiến và phát triển với kiến trúc OBSAI - xuất hiện Base Station Architecture Initiative, including China-specific Time-Divietvuevent.vnsion Long-Term Evolution aka TD-LTE radio protocol tư vấn and CDMA-based EV-DO equipment cỗ chuyển mạch smartphone legacy WAP cùng MMSC các thiết bị WiMax, dựa trên căn nguyên ZTE SDR, một phần của phương án Uni-RAN, Uni-Core vietvuevent.vn xử lý core network equipment, và các dịch vụ cung cấp cho sự trình làng của mạng WiMAX 4G network trên tần số 3.5 GHz.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M