Itc là gì

  -  
abbreviation for International Trade Commission: a US government organization that makes rules controlling imports & exports:


Bạn đang xem: Itc là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự vietvuevent.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


The ITC allows business owners to receive a tax credit for up to lớn 30% of the cost of an energy-efficient project.
*

to laugh repeatedly in a quiet but uncontrolled way, often at something silly or rude or when you are nervous

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Công Thức Tính Npv Và Irr Của Dự Án, Cách Tính Npv Công Thức Chính Xác

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Khoảng Trống Giá ( Gap Là Gì ? Tìm Hiểu Về Gap Trong Chứng Khoán Nhanh Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語