Khắc là gì

  -  
1. (Động) Đảm đương, gách vác. ◇Lưu Vũ Tích 劉禹錫: “Thường cầm cố bất xung khắc phụ hà, dĩ thiểm tiền nhân” 常懼不克負荷, 以忝前人 (Vị Đỗ tư đồ tạ tứ truy khuyến mãi ngay biểu 為杜司徒謝賜追贈表) Thường lo sợ không đảm nhận gánh vác nổi, làm cho nhục tiền nhân.2. (Động) Được, chiến thắng. ◎Như: “khắc địch” 克敵 thắng lợi quân địch.3. (Động) Kiềm chế, ước thúc. ◎Như: “khắc phục” 克復 ước thúc, thống trị được. ◇Luận Ngữ 論語: “Khắc kỉ phục lễ vi nhân” 克己復禮為仁 (Nhan Uyên 顏淵) khiên chế được chủ yếu mình (tư dục) mà trở về lễ (đạo li) là đã đạt được đức Nhân.4. (Động) Hạn định, cầu định, hẹn. ◎Như: “khắc kì động công” 克期動工 hẹn định thời kì khởi công.5. (Động) Khấu trừ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Quả nhân ngự tứ đưa ra tửu, duy nhất bình tự khắc giảm chào bán bình” 寡人御賜之酒, 一瓶克減半瓶 (Đệ chén thập tam hồi) Rượu vua ban cho quả nhân, một bình khấu trừ nửa bình.6. (Động) Tiêu hóa. ◎Như: “đa cật thủy quả năng tương khắc thực” 多吃水果能克食 bổ sung thêm nước khoáng quả thật giúp cho tiêu hóa.7. (Danh) Lượng từ: gam (tiếng Anh "gram"). ◎Như: “nhất tương khắc đẳng ư thiên phân chi nhất công cân” 一克等於千分之一公斤 một gam bằng 1 phần ngàn kí-lô.8. (Phó) có thể. ◎Như: “bất khắc phân thân” 不克分身 cần thiết sẻ thân ra được.


Bạn đang xem: Khắc là gì

① Hay, như bất tự khắc thành hành 不克成行 không hay phải đi được.② Ðược, tấn công được call là khắc, như khắc chế 克復 mang lại được vùng đất đã mất, như xung khắc kỉ phục lễ 克己復禮 tiến công đổ lòng ước ao xằng của mình để đem lại lễ. Các nhà buôn bán áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng cũng hotline là tương khắc kỉ.③ Hiếu thắng, như kị khắc 忌克 ghét ghen người, mê say hơn người.
① Được, gồm thể: 不克分身 Không phân chia mình ra được; 吾不克救也 Ta thiết yếu cứu được (Tả truyện: Tương công tam thập độc nhất niên); ② Thắng, chiến thắng, hạ được, chiếm được: 我軍克敵 Quân ta chiến hạ địch; 連克數城 Chiếm luôn luôn được mấy thành; 操遂 能克紹 Tào tháo bèn đánh chiến thắng được Viên Thiệu (Gia mèo Lượng: Thảo lư đối); ③ tương khắc phục, chế phục, đánh đấm bằng: 克服困難 khắc phục cực nhọc khăn; ④ Hạn định, ước định, hứa hẹn (thời gian): 克期動工 Hạn định thời gian khởi công; 乃與克日會戰 Bèn thuộc hẹn ngày ra pk (Tam quốc chí); ⑤ Gam (gramme): 每盒有五百克 Mỗi vỏ hộp nặng 500 gam; ⑥ Khơ (tiếng Tây Tạng, một khơ bằng 25 cân T.Q. Hoặc 12 kilô rưỡi); ⑦ Khơ (tiếng Tây Tạng, một khơ bằng 1 mẫu trung hoa hoặc 1/15 hecta).

剋尅𠅏𠅔𠅡𠧳𠧹𠧻𡱀𡱠𣳂

Không hiện tại chữ?
Xem thêm: Cách Lựa Chọn Cổ Phiếu Để Đầu Tư, Cách Lựa Chọn Cổ Phiếu Cho Người Mới Bắt Đầu

Chữ tương tự 1


Không hiện nay chữ?


Từ ghép 22


ái khắc bốn quang 愛克斯光 • ái khắc bốn quang 爱克斯光 • áo tương khắc lạp hà mã 奥克拉荷马 • áo tự khắc lạp trâu nước 奧克拉荷馬 • áo lâm thất tương khắc 奥林匹克 • áo lâm thất tương khắc 奧林匹克 • bất khắc 不克 • gần kề khắc 夹克 • gần kề khắc 夾克 • kìm hãm 克制 • tương khắc kỉ 克己 • khắc kỉ công ty nghĩa 克己主義 • hạn chế 克服 • ly tự khắc 厘克 • mã tự khắc 馬克 • thản tự khắc 坦克 • thản xung khắc xa 坦克車 • thiên tương khắc 千克 • tiệp xung khắc 捷克 • khắc chế và kìm hãm 相克 • xảo tự khắc lực 巧克力 • y lạp xung khắc 伊拉克


Xem thêm: Thế Nào Là Một Quần Xã Sinh Vật Là Gì, Đặc Điểm, Chủng Loại, Động Thực Vật

• Biệt Lý Nghĩa - 別李義 (Đỗ Phủ)• Cảnh tinh phú - 景星賦 (Đào Sư Tích)• Cáp cáp ái hề ca kỳ 3 - 哈哈愛兮歌其三 (Lỗ Tấn)• Đình thí đối sách - 廷試對策 (Phan Đình Phùng)• Đường cầm kiểm hiệu công cỗ viên nước ngoài lang Đỗ quân chiêu mộ hệ minh - 唐故檢校工部員外郎杜君墓系銘 (Nguyên Chẩn)• Phụng hoạ nguyên nhật ứng chế (Tiên nguyên hoa thảo nhật phồn xương) - 奉和元日應制(仙源花草日繁昌) (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• khuyến mãi Bạch Mã vương vãi Bưu - 贈白馬王彪 (Tào Thực)• Thu dạ (I) - 秋夜 (Hồ Chí Minh)• Thu tởm - 收京其一 (Đỗ Phủ)• Vi cố Ngạn Tiên khuyến mãi phụ kỳ 1 - 為顧彥先贈婦其一 (Lục Cơ)