Khái toán tiếng anh là gì

  -  

Xin chia sẻ cùng với các bạn làm cho dự toán trong những dự án tất cả yếu tố quốc tế, các bạn Kỹ sư QS và các bạn mếm mộ học tập giờ đồng hồ Anh siêng ngành dự toán tìm hiểu thêm.


*

*

Bảng tổng hợp dự toán thù chi phí xuất bản tuy nhiên ngữ Anh Việt

I. TERMS (CÁC THUẬT NGỮ)

TOTAL ESTIMATED COST hoặc TOTAL ESTIMATED COST: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Project: Dự án, công trình (tùy ngữ chình ảnh sẽ dùng để làm chỉ dự án hoặc công trình)

Categories: Hạng mục, danh mục

Unit: VND: Đơn vị tính: đồng

No: STT (Số sản phẩm từ, tiến công số)

Item cost: Khoản mục đưa ra phí

Formula: Cách tính

Value: Giá trị

Symbol: Ký hiệu

According to the unit price: Chi phí theo 1-1 giá

Cost of Materials: Chi tiêu đồ gia dụng liệu

Materials difference: Chênh lệch đồ liệu

Labor cost: túi tiền nhân công

Cost of construction machines: Ngân sách vật dụng xây dựng

Difference of construction machines: Chênh lệch sản phẩm công nghệ xây dựng

Total of direct expenses: Chi phí trực tiếp

Cost of Materials: Ngân sách chi tiêu vật dụng liệu

Labor cost: Chi tiêu nhân công

Machine cost: giá cả trang bị xây dựng

Direct cost: Chi phí trực tiếp

Overhead costs: chi phí chung

Pre- determined taxable icome: thu nhập cá nhân Chịu đựng thuế tính trước

Estimated inslation cost excluding VAT: Chi phí gây ra trước thuế

Value added tax: thuế quý giá gia tăng

Estimated construction cost including VAT: Chi phí kiến tạo sau thuế

Temporary works: chi phí thi công nhà tạm thời tại hiện nay ngôi trường đặt tại cùng điều hành và quản lý thi công:

Total price: tổng cộng

Rounding: làm tròn

Trong phần mềm Dự toán GXD, mong dịch bảng tính nào bạn thoa black vùng tài liệu, bấm Ctrl+Shitf+E nhằm hiện nay hành lang cửa số cung ứng dịch chuyên ngành dự toán.

Cũng tùy từng nơi, từng ngữ chình họa hoặc từng fan khác nhau mà lại những thuật ngữ trên có thể không giống. quý khách hàng xem thêm cùng hoàn thành thêm vào cho phù hợp nhé. Có nhằm tìm hiểu thêm, đối sánh tương quan cùng phê phán cũng tuyệt đối hoàn hảo rộng tương đối nhiều rồi đối với tôi trước đây đề xuất tư liệu như trên nhưng không có đề xuất ko bạn!