Kinh phí là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Kinh phí là gì

*
*
*

kinh phí
*

- Tiền chi phí về việc gì: Thanh toán kinh phí.


hd. Khoản tiền nhà nước cấp cho các cơ quan để chi cho những hoạt động thuộc chức năng. Kinh phí cho giáo dục đào tạo.


Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Remitano, Sàn Remitano: Hướng Dẫn Đăng Ký

*

*

*Xem thêm: 【Xem】 Mã Thư Tín Việt Nam Là Gì ? Mã Bưu Điện Của 63 Tỉnh Thành Việt Nam

kinh phí

kinh phí Expenses, expenditure
Kinh phí chuyên chở: Expenditure on transportappropriation moneyexpensedự đoán kinh phí: expense budgetdự toán kinh phí: expense budgetkinh phí đặc biệt: special expensefinancekinh phí cho dự án: project financebản ước toán kinh phí bổ sungsupplementary estimatecác khoản kinh phí dành riêngbudget earmarkingcắt giảm kinh phícutback of spendingdự toán kinh phíbudgetary provisionsdự toán kinh phí trong nămcurrent appropriationgiảm bớt cấp kinh phíreduction of appropriationkhoản cấp kinh phí của Nghị viện cho chính phủ Anhsupplierskhoản cấp kinh phí đầu tiêninitial appropriationkhoản cấp kinh phí pháp địnhlegal appropriationkhoản cấp kinh phí thường xuyênrecurrence appropriationkhoản cấp kinh phí thường xuyênrecurrent appropriationkhoản kinh phí khẩn cấp chưa đưa vào dự toánunallocated contingencykiểm tra kinh phí giáo dụcaudit of education fundskinh phí Nhà nướcgovernment expenditureskinh phí bổ sungsupplementary appropriationkinh phí cấp một lầnlump-sump appropriationkinh phí cấp trọn một lầnlump-sump basickinh phí chưa phân phốiunallocated appropriationkinh phí chưa phân phốiunallotted appropriationkinh phí có mức quy địnhdefinite appropriationkinh phí đặc biệtspecial expenseskinh phí đầu kỳinitial appropriationkinh phí đã duyệt sửarevised appropriationkinh phí dự toánbudgetary provisionskinh phí dự toán cần thiếtbudgetary requirementkinh phí dự toán hàng nămbudget for annual expenditure