LAMBDA LÀ GÌ

  -  

Lambda là một kênh dịch vụ compute vì chưng AWS cung cấp, hay còn gọi là serverless. Từ đó người dùng rất có thể thực thi các đoạn mã code áp dụng mà ko cần lưu ý đến việc thống trị và quản lý hạ tầng đồ vật chủ.

Lambda chỉ tính phí người dùng trên số lần thực hiện code, và có thể mở rộng từ vài request/ngày đến hàng vạn request/ngày.

Bạn đang xem: Lambda là gì

Kiến trúc Lambda

Khi tạo ra ứng dụng sử dụng Lambda, những thành phần cốt yếu của Lambda là những Function với Trigger. Các Trigger hoàn toàn có thể là cac AWS service giỏi Application mà làm ra kiện đầu vào, còn AWS Function là thành phần chứa code và môi trường xung quanh thực thi các đoạn mã code này.

Ứng dụng

File Processing: Một ví dụ ví dụ là khi bạn có ứng dụng upload và lưu trữ file bên trên AWS S3 bucket. Sau đó, ứng dụng sẽ khởi tạo các phiên bạn dạng thumbnail của mỗi user để hiển thị avatar của user trên web. Vào trường thích hợp này chúng ta có thể sử dụng Lambda để tạo các thumbnail một cách tự động. Bản thân các AWS S3 đã hỗ trợ sẵn những event để triển khai trigger khi tất cả tác vụ thực thị bên trên nó như object-created events và có thể sử dụng làm nguồn vào để trigger Lambda. Tiếp theo, ứng dụng sử dụng Lambda của các bạn sẽ đọc file trên S3, sinh sản thumbnail và lưu vào trong 1 bucket khác.
*

*

Các bước thực hiện tuần trường đoản cú như sau:

Ứng dụng ghi record đến Kinesis streamAWS Lambda liên tiếp theo dõi luồng và call hàm Lambda lúc phát hiện các bạn dạng ghi new trên luồng. AWS Lambda phân biệt luồng nào để theo dõi ​và tính năng Lambda nào sẽ được gọi dựa vào ánh xạ nguồn sự khiếu nại mà các bạn tạo vào Lambda.Lambda function được gọi với việc kiện đầu vào

Khi thao tác làm việc với các sự kiện dựa vào stream, bạn cần tạo các ánh xạ sự kiện nguồn trên AWS Lambda. Theo đó Lambda gọi các bộ phận tron stream hotline function một giải pháp đồng thời. Các bạn không đề xuất cấp quyền để gọi function mà chỉ cần cấp quyền để đọc stream.

Xem thêm: Vốn Oda Là Gì Ưu Nhược Điểm, Ưu Và Nhược Điểm Của Vốn Oda:

Websites: sử dụng Lambda để tiến hành backend đến ứng dụng. Trường phù hợp này bạn có thể gọi các Lambda function qua các Amazon API Gateway như những HTTP endpoint. Kế tiếp các API Gateway sẽ gửi request tới Lambda.

Mobile applications: giả sử bạn có một vận dụng di động tùy chỉnh cấu hình tạo ra những sự kiện. Chúng ta có thể tạo một hàm Lambda nhằm xử lý các sự khiếu nại được xuất bạn dạng bởi ứng dụng thiết lập cấu hình của bạn. Ví dụ: trong trường đúng theo này, bạn cũng có thể định thông số kỹ thuật chức năng Lambda để xử trí các nhấn vào trong ứng dụng di động cấu hình thiết lập của bạn.

Scheduled job: những Function này của Lambda có thể thực hiện các job định kỳ bằng phương pháp sử dụng trigger từ AWS CloudWatch Event.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Fix ' Microsoft Teredo Tunneling Adapter Là Gì

Notification Processing: Sử dụng Lambda nhằm đăng ký những SNS Topic. Khi bạn dạng tin được đưa tới SNS topic mà tất cả Lambda đăng ký sẵn, các Lambda function hoàn toàn có thể được kích hoạt nhằm xử lý những nội dung phía bên trong của các Message.

Queue Processing: thực hiện AWS Lambda function để giải pháp xử lý các bản tin tự SQS. Theo đó Lambda đang theo dõi queue và tạo thành function xử lý.