Ledger Account Là Gì

  -  

Kiến thức về các Tài khoản sổ loại và cây viết toán kép trong môn học tập FA/F3 ACCA

Quy trình kế toán tài chính tài thiết yếu gồm 4 cách cơ bản: tích lũy chứng từ (Documenting), Ghi nhận tin tức kế toán (Recording), Tổng hợp tin tức (Summarising), trình bày thông tin (Presenting). Với từng bước kế toán sử dụng những loại sổ sách khác biệt để triển khai quy trình.Bạn sẽ xem: Ledger account là gì


*

Phạm vi bài xích học tiếp sau đây sẽ triệu tập vào bí quyết ghi nhận những tài khoản trên sổ mẫu (Ledgers) bằng phương pháp ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping).Bạn sẽ xem: Ledger tài khoản là gì

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận bút toán képCách ghi nhận các tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan tiền về sổ dòng (Ledger)

a. Định nghĩa với phân loại

Sau khi các giao dịch kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp lớn được ghi vào sổ sách ghi nhận lúc đầu (Books of prime entry), kế toán đã tổng thích hợp lên những tài khoản bên trên sổ cái.

Bạn đang xem: Ledger account là gì

Sổ chiếc (Ledger) là 1 trong loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng để ghi chép những nghiệp vụ tài chính - tài chủ yếu phát sinh của từng tài khoản kế toán trong những kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Có 3 các loại sổ chiếc cơ bản trong công ty bao gồm:

*

*

Trên sổ loại chung, vẫn có những tài khoản phải thu khách hàng (Receivables), phải trả nhà cung ứng (Payables). Tuy nhiên các tài khoản này ghi dìm tổng giá chỉ trị của các khoản cần thu/phải trả chứ không ghi rõ từng khoản đề nghị thu/phải trả từng khách hàng/nhà cung cấp.

2. Phương pháp ghi nhận cây viết toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận cây viết toán kép được xây dựng dựa trên cơ sở: Mỗi thanh toán kế toán hầu hết có ảnh hưởng kép (dual effect) đến mức bên Nợ và bên bao gồm trên tài khoản kế toán.

Trong hệ thống ghi nhận bút toán kép, mỗi nhiệm vụ kế toán phát sinh sẽ được ghi vào bên Nợ và mặt Có của những đầu tài khoản tương ứng một khoản bằng nhau. Vì chưng thế, tổng vốn của mặt Nợ luôn luôn bởi giá trị của bên bao gồm trong doanh nghiệp.

Các ghi nhận bút toán kép thường xuyên gặp:


*

*

Kế toán ghi nhận:

b. Cách ghi nhận thông tin tài khoản Sổ cái các khoản đề xuất thu (Receivables Ledger)

4. Phương trình kế toán tài chính (Accounting Equation)

Theo nguyên tắc tương xứng (matching concept), lệch giá phải được ghi nhận phù hợp với ngân sách chi tiêu phát sinh để tạo ra ra doanh thu đó. Tương tự, tài sản cũng yêu cầu được ghi nhận phù hợp với mối cung cấp hình thành gia sản đó (từ vốn chủ cài hoặc vốn vay).

Từ phương trình trên, ta rất có thể suy ra các phương trình dưới đây:

Phương trình 1:

Tài sản = (Vốn góp + Lợi nhuận duy trì lại) + Nợ phải trả

(Assets = (Capital Introduced + Retained Profits) + Liabilities)

Phương trình 2:

Tài sản = Vốn góp + (Lợi nhuận tìm được Rút vốn) + Nợ phải trả

(Assets = Capital Introduced + (Earned Profits Drawings) + Liabilities)


Ngoài phương trình kế toán nói trên, người ta còn sử dụng phương trình sale (Business Equation) để đánh giá tài sản của một công ty trong 1 thời kỳ hoạt động.

Xem thêm: Normal Saline Là Gì - A Comparison Of 5% Dextrose In 0


Kiến thức về những Tài khoản sổ chiếc và bút toán kép trong môn học FA/F3 ACCA

Quy trình kế toán tài chính tài thiết yếu gồm 4 bước cơ bản: tích lũy chứng tự (Documenting), Ghi nhận tin tức kế toán (Recording), Tổng hợp tin tức (Summarising), trình diễn thông tin (Presenting). Với từng bước một kế toán sử dụng các loại sổ sách không giống nhau để thực hiện quy trình.Bạn sẽ xem: Ledger tài khoản là gì


Phạm vi bài bác học tiếp sau đây sẽ tập trung vào giải pháp ghi nhận các tài khoản bên trên sổ chiếc (Ledgers) bằng cách thức ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping).Bạn đang xem: Ledger account là gì

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận cây viết toán képCách ghi nhận những tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan tiền về sổ cái (Ledger)

a. Định nghĩa với phân loại

Sau khi những giao dịch kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp lớn được ghi vào sổ sách ghi nhận thuở đầu (Books of prime entry), kế toán đang tổng đúng theo lên các tài khoản trên sổ cái.

Sổ chiếc (Ledger) là 1 loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế tài chính - tài bao gồm phát sinh của từng thông tin tài khoản kế toán trong mỗi kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Có 3 một số loại sổ dòng cơ bạn dạng trong công ty bao gồm:

Trên sổ chiếc chung, vẫn có các tài khoản cần thu người tiêu dùng (Receivables), yêu cầu trả nhà hỗ trợ (Payables). Tuy nhiên các tài khoản này ghi dấn tổng giá trị của các khoản buộc phải thu/phải trả chứ không cần ghi rõ từng khoản đề xuất thu/phải trả từng khách hàng/nhà cung cấp.

2. Cách thức ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận cây bút toán kép được xây dựng dựa vào cơ sở: Mỗi giao dịch kế toán các có ảnh hưởng kép (dual effect) đến cả bên Nợ và bên tất cả trên thông tin tài khoản kế toán.

Trong khối hệ thống ghi nhận bút toán kép, mỗi nghiệp vụ kế toán vạc sinh sẽ tiến hành ghi vào bên Nợ và bên Có của những đầu tài khoản tương ứng một khoản bởi nhau. Vị thế, tổng mức của mặt Nợ luôn luôn luôn bởi giá trị của bên tất cả trong doanh nghiệp.

Các ghi nhận cây bút toán kép thường xuyên gặp:


Kế toán ghi nhận:

b. Biện pháp ghi nhận thông tin tài khoản Sổ cái các khoản bắt buộc thu (Receivables Ledger)

4. Phương trình kế toán (Accounting Equation)

Theo nguyên tắc tương xứng (matching concept), lợi nhuận phải được ghi nhận tương xứng với giá thành phát sinh để chế tạo ra doanh thu đó. Tương tự, gia sản cũng buộc phải được ghi nhận cân xứng với mối cung cấp hình thành gia sản đó (từ vốn chủ thiết lập hoặc vốn vay).

Xem thêm: Vnd ( Vietnamese Đồng Hay Đồng Việt Nam Mới Đúng? Vietnam: Look At My Dong! Vietnamese Currency

Từ phương trình trên, ta rất có thể suy ra những phương trình bên dưới đây:

Phương trình 1:

Tài sản = (Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại) + Nợ yêu cầu trả

(Assets = (Capital Introduced + Retained Profits) + Liabilities)

Phương trình 2:

Tài sản = Vốn góp + (Lợi nhuận tìm được Rút vốn) + Nợ phải trả

(Assets = Capital Introduced + (Earned Profits Drawings) + Liabilities)

Ngoài phương trình kế toán tài chính nói trên, người ta còn áp dụng phương trình kinh doanh (Business Equation) để reviews tài sản của một công ty trong một thời kỳ hoạt động.