LIÊN BANG LÀ GÌ

  -  

ự khác biệt giữa pháp luật tiểu bang và liên bang bắt nguồn từ thực tế là chính phủ liên bang là của cả quốc gia trong khi chính phủ của một tiểu bang chỉ

*

NộI Dung:


Luật của Bang và Liên bang

Sự khác biệt giữa pháp luật tiểu bang và liên bang bắt nguồn từ thực tế là chính phủ liên bang là của cả quốc gia trong khi chính phủ của một tiểu bang chỉ giới hạn trong lãnh thổ của nó. Điểm khác biệt chính là luật liên bang luôn là luật mạnh nhất trong trường hợp có tranh chấp giữa hai đạo luật này. Trong một hệ thống quản trị dân chủ, có một chính quyền liên bang hoặc trung ương cùng với các chính quyền cấp bang hoặc cấp tỉnh, và mức độ tự trị cũng như các mối quan hệ giữa chính quyền liên bang và chính quyền bang được nêu rõ trong hiến pháp của quốc gia. Ở Hoa Kỳ (chúng ta có thể nói về Úc, Canada, hoặc thậm chí Ấn Độ về vấn đề này), có các chính phủ ở cấp liên bang và tiểu bang, và ở các cấp này, có ba nhánh quản lý là hành pháp, lập pháp và tư pháp.Lý do tại sao ngày nay mọi người nói về sự khác biệt giữa luật pháp liên bang và tiểu bang là vì sự bất hợp lý nghiêng hẳn về chính phủ liên bang, điều này khiến mọi người (công dân của các bang) đặt câu hỏi liệu chúng ta có thực sự trở thành nô lệ của chính phủ liên bang hay không.

Bạn đang xem: Liên bang là gì

Không có nghi ngờ gì về thực tế là chính phủ liên bang rất lớn và quyền lực. Đó là một con số khổng lồ mang lại vietvuevent.vnệc làm cho hàng triệu người thuộc các bang khác nhau. Luật liên bang là luật tối cao của đất đai, là điều gây ra xung đột giữa luật liên bang và tiểu bang. Tuy nhiên, chỉ có giới hạn thẩm quyền tối cao của pháp luật liên bang đối với pháp luật của tiểu bang, và có những trường hợp các tiểu bang đã trao quyền rộng rãi hơn cho công dân của họ so với hiến pháp liên bang. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào các luật này không vietvuevent.vn phạm các quyền hiến pháp liên bang. Đây chủ yếu là lý do tại sao chúng ta thấy sự khác biệt trong luật của các bang về một chủ thể nhất định khi chúng ta chuyển từ bang này sang bang khác.

Luật Liên bang là gì?

Luật liên bang là luật do liên bang hoặc chính phủ trung ương của một quốc gia tạo ra. Luật này là tối cao mọi lúc. Luật liên bang được áp dụng để làm cho đất nước thống nhất đặc biệt trong trường hợp giao dịch với các nước khác. Luật liên bang nắm quyền quyết định về các lĩnh vực có ảnh hưởng đến toàn quốc như luật nhập cư, luật phá sản, luật dân quyền, bản quyền và luật bằng sáng chế, v.v. Nhìn vào hiến pháp, có thể thấy rõ rằng hầu hết các luật quan trọng liên quan đến quốc phòng, quan hệ quốc tế, hiệp ước, tiền tệ, hệ thống tài chính, an ninh nội địa, v.v. đều nằm trong tay chính phủ liên bang và chính quyền tiểu bang phải tuân theo đường lối của luật liên bang.

*

Luật của Bang là gì?

Pháp chế nhà nước là quyền lực mà một nhà nước nắm giữ để cai trị những người dân sống trong lãnh thổ cụ thể thuộc về nhà nước. Cần phải thừa nhận rằng tất cả các quốc gia của Liên minh đều có chủ quyền, có hiến pháp riêng, các chính phủ và tòa án có quyền đưa ra luật về các chủ đề được để lại cho họ và không được hiến pháp liên bang ưu tiên. Ví dụ, trong hiến pháp Ấn Độ, có một danh sách trung tâm các chủ thể, một danh sách tiểu bang và một danh sách đồng thời, nơi mà cả trung tâm và các bang đều có quyền làm luật. Tuy nhiên, luật trung tâm được đặt lên trên luật tiểu bang; đặc biệt, nếu nó trái với tinh thần của hiến pháp. Ở Mỹ, nếu có trường hợp cần thiết phải giải thích luật tiểu bang và liên bang, thì vietvuevent.vnệc này được thực hiện bởi Tòa án tối cao của tiểu bang.

Tuy nhiên, hầu hết các luật của bang đều quan trọng đối với công dân của bang và là duy nhất, tùy thuộc vào nguồn gốc lịch sử của bang, địa lý và mối quan hệ của nó với các bang liền kề. Tài trợ cho giáo dục tiểu học và trung học, các vấn đề môi trường, chính sách thuế của nhà nước, y tế và dịch vụ con người, v.v. là một số chủ đề quan trọng của nhà nước mà luật pháp của bang giữ quyền tối cao.

*

Cơ quan lập pháp bang Hawaii

Sự khác biệt giữa Luật của Bang và Liên bang là gì?

Hệ thống quản trị liên bang ở Hoa Kỳ biểu thị bản sắc dân tộc phụ cho các quốc gia cấu thành của nó. Chính quyền các bang có quyền tự chủ về chính trị, có hiến pháp riêng và chính phủ có tòa án. Do đó, chúng ta có cả luật liên bang, cũng như luật tiểu bang.

• Định nghĩa về Luật của Bang và Liên bang:

• Luật liên bang là luật do liên bang hoặc chính phủ trung ương của một quốc gia tạo ra.

Xem thêm: Internet Vạn Vật Là Gì ? Internet Vạn Vật (Iot) Là Gì

• Pháp chế của bang là quyền lực mà một bang nắm giữ để cai trị những người dân sống trong lãnh thổ cụ thể thuộc về bang.

• Hạn mức:

• Có những chủ đề mà chỉ chính phủ liên bang mới có thể làm luật.

• Có những chủ đề mà chỉ các bang mới có thể làm luật.

• Tranh chấp:

• Trong trường hợp có tranh chấp, luật liên bang có ưu thế hơn luật tiểu bang.

• Lĩnh vực Pháp chế:

• Luật liên bang bao gồm các luật quan trọng nhất liên quan đến quốc phòng, quan hệ quốc tế, hiệp ước, tiền tệ, hệ thống tài chính, an ninh nội địa, v.v. của đất nước.

Xem thêm: Máy Ảnh Gương Lật Là Gì - Máy Ảnh Không Gương Lật (Mirrorless) Là Gì

• Luật pháp của tiểu bang bao gồm các lĩnh vực như tài trợ cho giáo dục tiểu học và trung học, các vấn đề môi trường, chính sách thuế của tiểu bang, dịch vụ y tế và con người, v.v.

Hình ảnh Lịch sự: Con dấu lớn của Hoa Kỳ (đối diện) và Cơ quan lập pháp bang Hawaii qua Wikicommons (Miền công cộng)