Mã bưu chính là gì

  -  

Việt Nam tất cả 63 thức giấc thành gồm zip code khác nhau, từng tỉnh thành sẽ chia thành nhiều bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bao gồm đầu mã zipcode của tỉnh cùng đuôi mã khác nhau.

Bạn đang xem: Mã bưu chính là gì

Để tìm chi tiết về Mã Bưu thiết yếu (Zip Code) của các tỉnh thành Việt Nam, Xuất nhập khẩu Lê Ánh vẫn tổng hợp và thống kê chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây:

I.Mã bưu bao gồm (Zip Code) là gì?

Mã bưu thiết yếu - Zip Code là chuỗi những ký tự bao hàm chữ, số hoặc cả chữ cùng số, được chế độ bởi hiệp hội bưu thiết yếu trên toàn cầu. Mỗi tổ quốc có một khối hệ thống ký hiệu mã bưu thiết yếu khác nhau.

Thông thường,Zip Code được dùng để làm xác định địa chỉ cửa hàng nhận thư chi tiết về điểm đến sau cuối của bưu phẩm kia hoặc dùng để khai báo thông tin mua sắm trên những trang web quốc tế có yêu ước nhập mã bưu điện, bưu chính.

Xem thêm: Est Time Là Gì - Eastern Standard Time Zone

II. Tổng phù hợp Mã bưu thiết yếu (Zip Code) của 63 tỉnh thành

Dưới đây là Mã bưu bao gồm (Zip Code) của 63 tỉnh thành:

1.Zip code tỉnh An Giang

Mã Zip code thức giấc An Giang là 880000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc An Giang theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1VlrrFoE1_PjdUP_Y6fVB7BLzJRBvhBmgHQpP71l8iEY/edit

2. Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Mã Zip code thức giấc Bà Rịa Vũng Tàu là 790000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1W7Jmd3sIrxBuB5WfxJ6n5APV0QMKzp7pA_OXG0-eM2o/edit

3. Zip code tỉnh tệ bạc Liêu

Mã Zip code tỉnh tệ bạc Liêu là 960000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh bội nghĩa Liêu theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1eNk3gHl2SogmTdFfGnHpHbYWO_lk-qySNsOBl2sBLKI/edit

4. Zip code tỉnh giấc Bắc Kạn

Mã Zip code thức giấc Bắc Kạn là 260000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Bắc Kạn theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1vcwjDgsT3GcYe_nkq5Vbd4OrfepdeoNFMq5TUhOoxAc/edit

5. Zip code tỉnh Bắc Giang

Mã Zip code tỉnh Bắc Giang là 230000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Bắc Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1fPCYy9whyEmhEd0eQb1X1hN6Da8P8o2hX2_imV4oYo4/edit

6. Zip code tỉnh giấc Bắc Ninh

Mã Zip code tỉnh tp bắc ninh là 220000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh tỉnh bắc ninh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1F06pHAL2y5X423CESg_XPNFlBf_VfprDq-Y73L0FR94/edit

7. Zip code tỉnh giấc Bến Tre

Mã Zip code tỉnh tỉnh bến tre là 930000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh bến tre theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1VwmXW9vayiIls5diE1vKwWiVn7pA0S3BwDKmwzt0B6g/edit

8. Zip code thức giấc Bình Dương

Mã Zip code tỉnh tỉnh bình dương là 820000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh tỉnh bình dương theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1U--fCCnOLrq5Cn-nU2UkU_Cy1OBI9anMHVZByIwsUHM/edit

9. Zip code tỉnh Bình Định

Mã Zip code thức giấc Bình Định là 590000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bình Định theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1ZCf-6sDyshUXUIiGgBg3IHDgRfo7kH2YqXBWmKbD13w/edit

10. Zip code tỉnh Bình Phước

Mã Zip code thức giấc Bình Phước là 830000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Bình Phước theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/18aYkV3ihzg6ypLxfrEpHBoGk0bBEDGYDwBCCbtffUug/edit

11. Zip code tỉnh Bình Thuận

Mã Zip code tỉnh giấc Bình Thuận là 800000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Bình Thuận theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1MPtv6Sx4-Ye7g1zICSpUViz-NuDpTOP9lRkSSA5hUPs/edit

12. Zip code tỉnh giấc Cà Mau

Mã Zip code tỉnh Cà Mau là 970000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Cà Mau theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1MqBlE1T9EcikGyWxaOsgPTnvKHW3pwJCjDjxWg2fT7Q/edit

13. Zip code tỉnh Cao Bằng

Mã Zip code tỉnh Cao bằng là 270000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Cao bởi theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/18pBgugRBe4kYo5iyBy-ZMkvhOfbrLYFO50GzS59Dcq4/edit

14. Zip code tỉnh nên Thơ

Mã Zip code tỉnh đề nghị Thơ là 900000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh phải Thơ theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1yIb6UHa-NfffTK_Gx1pZX8lGTJRV1iQBYJs3HKElyVI/edit

15. Zip code tỉnh Đà Nẵng

Mã Zip code tỉnh giấc Đà Nẵng là 550000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Đà Nẵng theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1wDiMuoHBpZqeuPZIaIs93Cz7NQWIecvcXRZNmz7uZsk/edit

16. Zip code tỉnh giấc Điện Biên

Mã Zip code tỉnh giấc Điện Biên là 380000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Điện Biên theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1tJlFy_als-ufBHwlbmh9V2Qjs2L29Oi52pIveLO9_Kg/edit

17. Zip code tỉnh Đắk Lắk

Mã Zip code tỉnh Đắk Lắk là 630000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Đắk Lắk theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1Z5N_fmt7WjBPCmlBrH1cqJgEo9Jj58-C3oorIg_ImJY/edit

18. Zip code tỉnh giấc Đắk Nông

Mã Zip code tỉnh giấc Đắk Nông là 640000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Đắk Nông theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1Zd3HeXcgqkVqggquKTpzFcl8hYKk-sV31yvL0Yb_clY/edit

19. Zip code tỉnh giấc Đồng Nai

Mã Zip code tỉnh Đồng Nai là 810000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Đồng Nai theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1sMBH4kjBBXwccX-9Iv9Tg69QCFf1eZR3IR3HlqIShJ8/edit

20. Zip code tỉnh giấc Đồng Tháp

Mã Zip code tỉnh giấc Đồng Tháp là 870000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Đồng Tháp theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1PUyBp7zYy2jVq1sXbgHTIlj4HDsby7bU_Nx04eRuahg/edit

21. Zip code tỉnh giấc Gia Lai

Mã Zip code tỉnh giấc Gia Lai là 600000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Gia Lai theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/13wDBN6LFirm3bqxneUN5ZUyRdiIs7KoWAwXXqka6a3M/edit

22. Zip code tỉnh Hà Giang

Mã Zip code tỉnh giấc Hà Giang là 310000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Hà Giang theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1ze4Cod6JJQ44DJ16_bJnruZSfmf550flAElHXxw9HQY/edit

23. Zip code thức giấc Hà Nam

Mã Zip code tỉnh Hà phái nam là 400000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Hà phái nam theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1-AfedKIcZBe2kaIVPNG5Bme3e6Zpt7GqJrhVl_WGig0/edit

24. Zip code Hà Nội

Mã Zip code thành phố hà nội là 140000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code hà nội theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1M143z_JrXa38ZFLF_sHAhnoRCpm1GElsaMs5LFhxZD0/edit

25. Zip code tỉnh giấc Hà Tĩnh

Mã Zip code thức giấc Gia Lai là 480000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Gia Lai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/19JCxTHT9ix8TzahScHpc2Sa_L_DqWVPU0TTeMu7Zvc8/edit

26. Zip code tỉnh Hải Dương

Mã Zip code tỉnh hải dương là 170000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh thành phố hải dương theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1RfIk9-Pae_91FIf4ZSDZi618Yj9Q2DDwAccLTyPR1X8/edit

27. Zip code thức giấc Hải Phòng

Mã Zip code tỉnh hải phòng đất cảng là 180000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh tp. Hải phòng theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1ZNw7XpKr7baa0wN7kqAbumo58d0tTAa07cJR3H8JQ7k/edit

28. Zip code tỉnh Hậu Giang

Mã Zip code tỉnh Hậu Giang là 910000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hậu Giang theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1x4wz7HuTMlADyMOvBJerul5-KP5aVw4EkGYil1cyqsM/edit

29. Zip code thức giấc Hòa Bình

Mã Zip code tỉnh hòa bình là 350000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh tự do theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1j1t9oOS96zVtphWGpoU973Hf7ANbl0GokJ7vWTl_pEg/edit

30. Zip code TP. Hồ nước Chí Minh

Mã Zip code tp hồ chí minh là 710000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tphcm theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1QNS4FWTfX3b-h5HKCm1lKMkLSqVtH9ZtmpJiEFRVaqQ/edit

31. Zip code tỉnh Hưng Yên

Mã Zip code tỉnh Hưng lặng là 160000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Hưng yên ổn theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/10UmGakkGo-41lwn_6b1m5pZqHbuJz3jTX2n8QGQUctI/edit

32.

Xem thêm: Cách Tính Lợi Nhuận Đào Coin, Có Thể Đào Bitcoin Miễn Phí Không

Zip code tỉnh Khánh Hoà

Mã Zip code tỉnh giấc Khánh Hoà là 650000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Khánh Hoà theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1ecSyH6erv-1oo7GmLON9I7mA8gQ584DyOhkyvB1DDe4/edit

*

33. Zip code tỉnh giấc Kiên Giang

Mã Zip code thức giấc Kiên Giang là 920000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Kiên Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1jKcV2ullNAbD9oOhq3YOovGFek-7JToNdpe8ak2-LQE/edit

34. Zip code thức giấc Kon Tum

Mã Zip code tỉnh giấc Kon Tum là 580000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Kon Tum theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1X1kVYj5glOscwlaqZVu_WiT-QQh7HJ25rFR3m531PF0/edit

35. Zip code tỉnh giấc Lai Châu

Mã Zip code tỉnh giấc Lai Châu là 390000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Lai Châu theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1FBuoohzYZdAKLOcrDk4yHb0vSDIpYbnAgc22KFTGe4Q/edit

36. Zip code tỉnh lạng Sơn

Mã Zip code tỉnh tp. Lạng sơn là 240000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh tỉnh lạng sơn theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/140OeKJrxblE9EkXoGzXz5gXVRqcHW8TFpq-4QTotOGw/edit

37. Zip code thức giấc Lào Cai

Mã Zip code tỉnh lào cai là 330000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh lào cai theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1XHIvMEXCO8Rz2EjkhJ2QYBjZ42RrCGjSvMQjkdWiJOY/edit

38. Zip code tỉnh Lâm Đồng

Mã Zip code tỉnh giấc Lâm Đồng là 670000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Lâm Đồng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1AG91DjXz42qYg4hncoYRMjnVFJz0_lwppSUnYvNmI20/edit

39. Zip code thức giấc Long An

Mã Zip code tỉnh Long An là 850000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Long An theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1j0C_DbelKz_aeOkIlVhJHOiTj8QfkdXWaTDkMeik7vA/edit

40. Zip code tỉnh nam giới Định

Mã Zip code tỉnh phái mạnh Định là 420000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh nam giới Định theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1tNF8aqJaAiosil3RlWMIUx4LnUT3AG32ds98eRxZxok/edit

41. Zip code thức giấc Nghệ An

Mã Zip code tỉnh nghệ an là 470000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh tỉnh nghệ an theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1N8NQTSyOy_MsTc0ovoi9iyDe46fJAqmVvIKSh_oAk2w/edit

42. Zip code Quảng Ninh

Mã Zip code tp quảng ninh là 200000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tp quảng ninh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1zgkd42ZCu4vGfVhzLY62j4wQS3-jwdoF2zwE52MetQM/edit

43. Zip code tỉnh giấc Ninh Bình

Mã Zip code tỉnh tỉnh ninh bình là 430000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh ninh bình theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1VRwh75H4pJhYQD_2Wc0Kj349waR3iiUthzP3GbWy6Tc/edit

44. Zip code thức giấc Ninh Thuận

Mã Zip code thức giấc Ninh Thuận là 660000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Ninh Thuận theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1cCMS8TncALoJ73uZ0trH4ZYibajGSX1MjUPC6mNHACw/edit

45. Zip code tỉnh Phú Thọ

Mã Zip code tỉnh giấc Phú lâu là 290000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Phú thọ theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1AK5nTmz0ygUtg8X6gw95y3XJhhUnYf8iWIftEqWH6Tc/edit

46. Zip code tỉnh Phú Yên

Mã Zip code thức giấc Phú im là 620000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Phú yên theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1C-5xKUodjdm8UeDh_imIYKuafB1fnlGQzyNQ5Ko8LDY/edit

47. Zip code thức giấc Quảng Bình

Mã Zip code thức giấc Quảng Bình là 510000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Quảng Bình theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1quJ7hS26h-eNWDi0ntq0ElGy8XwA4zcZxBCoeNUK-qQ/edit

48. Zip code thức giấc Quảng Nam

Mã Zip code tỉnh giấc Quảng phái mạnh là 560000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Quảng phái nam theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Qtj1oaW2sFt-86dkaW_mrFBqxaCHAJD3Ixd6NWHLb-g/edit

49. Zip code tỉnh Quảng Ngãi

Mã Zip code tỉnh tỉnh quảng ngãi là 570000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh tỉnh quảng ngãi theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1nDeFwYmdd5GCtMuKuUhl8cxCbK_eyF0QpfVhlRf0pF4/edit

50. Zip code tỉnh Quảng Trị

Mã Zip code tỉnh giấc Quảng Trị là 520000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Quảng Trị theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1Otah21IOT_jyTgb1fS2cd5evM225X0dgrJ1bhpKRZ7I/edit

51. Zip code thức giấc Sóc Trăng

Mã Zip code thức giấc Gia Lai là 950000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Gia Lai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1oD6YZWaVLKFaQ52h9uGyXJt4_iuF5bCmxef11lkiGYI/edit

52. Zip code tỉnh đánh La

Mã Zip code tỉnh tô La là 360000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh đánh La theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1vPUf10-roB4LRduR4dW1I2Hx9KEmLJ_nkaHEPqdv668/edit

53. Zip code tỉnh Tây Ninh

Mã Zip code tỉnh giấc Tây Ninh là 840000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Tây Ninh theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1icVvzonm8q8tP4Md8ML2dLo6pXV7MsRL7qFMsJvv0qo/edit

54. Zip code tỉnh Thái Bình

Mã Zip code tỉnh tỉnh thái bình là 410000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh thái bình theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1G0_M8VPaU5JhTfzT40c7xI2-OVmnudM3zn9Cg54-zX0/edit

55. Zip code thức giấc Thái Nguyên

Mã Zip code tỉnh giấc Thái Nguyên là 250000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Thái Nguyên theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1dwzPoPF3YpXm1xhlAhDz7XUqM2lidhH-G6C5U64dkLA/edit

56. Zip code thức giấc Thanh Hoá

Mã Zip code thức giấc Thanh Hoá là 440000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Thanh Hoá theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1pJTHd9t8sNGqUHGJRSNV0A39Ewwb-kdmlMSEvMIVL6w/edit

57. Zip code tỉnh quá Thiên Huế

Mã Zip code tỉnh thừa Thiên Huế là 530000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh thừa Thiên Huế theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1cN3TpQkpV1VJ8LLFExQ6IKprk_5V1MNc3oilHf1-_vQ/edit

58. Zip code thức giấc Tiền Giang

Mã Zip code tỉnh Tiền Giang là 860000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Tiền Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1yEYC4nyMExKOfBtVIjQCoTo9yaQZQT60TIGu_nBIaOg/edit

59. Zip code tỉnh Trà Vinh

Mã Zip code tỉnh Trà Vinh là 940000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Trà Vinh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/168ctlGKxLkYXNfYdBd16A3V5HyNjbiJPhrSQgT5uOkI/edit

60. Zip code thức giấc Tuyên Quang

Mã Zip code tỉnh Tuyên quang là 300000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Tuyên quang theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1mRa5757AtKLMV9vZ-g-o6pkW5daWlr05lzEJSSxFHRI/edit

61. Zip code tỉnh Vĩnh Long

Mã Zip code thức giấc Vĩnh Long là 890000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Vĩnh Long theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1lmghS_2h46D7A-AEWX7vgBn_4xAi4AjKalr9JevgZFg/edit

62. Zip code thức giấc Vĩnh Phúc

Mã Zip code thức giấc Vĩnh Phúc là 280000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Vĩnh Phúc theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1R8LeFcO190X8oxEWJ0noCAOdvSpmR5MaVHEUz6p7-Cs/edit

63. Zip code tỉnh yên ổn Bái

Mã Zip code tỉnh yên bái là 320000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh yên bái theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1wUoaDjJ2CL9C3ifaClY2yAjmQ4p2VFXuJN1174MkGpM/edit

Mong rằng bài viết về Zip code được share trên đây sẽ hữu ích với bạn. 

Xuất nhập khẩu Lê Ánh – Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Công ty chúng tôi đã tổ chức triển khai thành công các khóa học tập xuất nhập khẩu làm việc Hà Nội & TPHCM, và cung cấp việc làm cho cho hàng trăm học viên, có đến cơ hội làm việc trong ngành logistics và xuất nhập khẩu cho với phần đông học viên trên cả nước

Hãy contact với cửa hàng chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các khóa học xuất nhập khẩu: 0904848855/0966199878